Nederland in het kort  
  1581 - 1598
 
1482 - 1795 Habsburgse Nederlanden      Zuidelijke Nederlanden
1555 - 1581/1598 Filips II
1598 - 1621 Isabella van Spanje
   
1592 - 1794 Landvoogden over de Zuidelijke Nederlanden
1502 - 1702 Gouverneurs in Opper-Gelre
1542 - 1754 Stadhouders in Limburg
   
1581 - 1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1581 - 1583 Frans Hercules van Valois, hertog van Anjou
1585 - 1587 Robert Dudley, de Graaf van Leicester
1507 - 1592 Landvoogden over de Nederlanden
1433 - 1795 Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1473 - 1795 Stadhouders in Gelre  Gelderland   v.a. 1584 en Overijssel
1515 - 1795 Stadhouders in Friesland      tot 1584 en Overijss/ Gron/ Drenthe
1519 - 1795 Stadhouders in Groningen en Drenthe
   
1568 - 1648 Tachtigjarige Oorlog
1588 - 1654 De Nederlands-Portugese oorlog
 
<< 1568-1581  
     
     
1581 - 1598
                Habsburgse Nederlanden
   
 
1555-'81/98
      Filips II
Landvoogd Nederlanden      
1578-1592
      Alexander Farnese hertog van Parma
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
     
1572-1584
      Willem I van Oranje-Nassau    in dienst van de Staten-Generaal
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe      
1576-1581
      George van Lalaing, graaf van Rennenberg      vanaf 1580 in dienst van Filips II
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe      
1580-1584
      Willem I van Oranje-Nassau
Stadhouder in Gelre      
1578-1581
      Jan I de Oude van Nassau-Dietz
Gouverneur in Opper-Gelre      
1579-1589
      Jan van Argenteau
Stadhouder in Limburg
     
1579-1597
      Claude van Wittem van Beersel
        1568-1648       Tachtigjarige Oorlog
       
      Op 23 januari 1579 tekenden Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en de Ommelanden de Unie van Utrecht
Noordelijke Nederlanden                  Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Zuidelijke Nederlanden      
      Habsburgse Nederlanden
       
        
               
                Met het tekenen van de Unie van Utrecht hebben de noordelijke provincies
       
1581
      zich tegen de Spaanse koning Filips II gekeerd
                Het is echter niet de bedoeling dat de gewesten geen landsheer hebben
Willem van Oranje, de leider van de Opstand, zet zich daarom in voor de jongere broer van de Franse koning, de Hertog van Anjou
       
1581-1583
      Frans Hercules van Valois, hertog van Anjou
              jongste zoon van koning Hendrik II van Frankrijk wordt in januari 1581 door de Staten-Generaal uitgeroepen tot ‘vorst en heer der Nederlanden’ De opstandelingen hoopten hiermee te bereiken dat Frankrijk zich als vijand van Spanje in de oorlog zou mengen
                 
     
1581
      De provincies moeten zich nu nog ontdoen van hun landsheer. In juli worden ze het eens over de tekst van het Plakkaat van Verlatinghe, waarin Filips II en zijn erfgenamen voor eeuwig worden afgezet. Alle ambtenaren moeten opnieuw trouw zweren, en ditmaal niet aan een landsheer, maar aan de verschillende gewesten
     
       
       
1581-1795
      Noordelijke Nederlanden                              
     

 

 

 

 

 

     

De zeven gewesten van de Nederlanden die toetraden tot de Republiek waren:
   
Friesland
Gelre
Holland
Overijssel
Stad en Lande (Groningen)
Utrecht
Zeeland
Habsburgse Nederlanden      
1581-1795
      Zuidelijke Nederlanden
       
      De Zuidelijke Nederlanden is de naam voor de verschillende Nederlandse landsheerlijkheden die onder het gezag van de Habsburgers bleven, nadat de Noordelijke Nederlanden zich in 1581 hadden afgescheiden. Omdat de Habsburgse landsheer in deze periode tevens koning van Spanje was, werden deze gebieden ook wel de Koninklijke of Spaanse Nederlanden genoemd, ter onderscheiding van de Noordelijke Republiek der Verenigde Nederlanden.
     
      De Zuidelijke Nederlanden bestonden uit de formeel zelfstandige landsheerlijkheden:

   
Artesië
Brabant
Mechelen
Doornik en het Doornikse
Limburg
Opper-Gelre of Gelder
Henegouwen
Luxemburg
Namen
Vlaanderen
Rijsels-Vlaanderen
later ook West-Vlaanderen
   
               
Stadh Friesl/Overijss/Gron/Drenthe      
1581-1594
      Francisco Verdugo  in dienst van Filips II    v.a. 1584 alleen in de stad Groningen
Stadhouder in Gelre      
1581-1583
      Willem IV van den Bergh
                 
       
       
       
      Toen Brussel weer in handen viel van de koning hadden de Staten-Generaal zich naar Antwerpen verplaatst
     
       
     
1582
      De hertog van Anjou komt aan in Vlissingen en in februari werd hij ingehuldigd als hertog van Brabant
Intocht hertog van Anjou in Antwerpen in augustus 1582
               
     
1583
      Nog geen jaar na zijn aankomst in Antwerpen deed de Hertog van Anjou een poging de stad te bezetten. Hij hoopte daarmee bij de Staten-Generaal meer macht af te dwingen. De Antwerpenaren sloegen de aanval af en
                Anjou verliet Nederland voorgoed in juni 1583
                 
                In augustus 1583 werden de Staten-Generaal van Antwerpen naar Middelburg verplaatst, vervolgens naar Delft en uiteindelijk naar Den Haag. Nederland kende op dat moment nog maar één machtscentrum: Holland
     
       
     
1584
     

Geboorte Frederik Hendrik van Oranje Nassau   Delft 29 jan 1584-Den Haag 14 mrt 1647
Zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny
prins van Oranje, graaf van Nassau

1625-1647

       
       
       
1584
      de Hertog van Anjou overleed op 10 juni 1584 aan tuberculose
     
       
      
1584-1585
      Het beleg van Antwerpen begon op 3 juli 1584
en eindigde met de val van Antwerpen op 17 augustus 1585
     
       
     
1584
      Moord op Willem van Oranje op 10 juli 1584
door Balthasar Gerards in het Prinsenhof te Delft
       
       
     
1584-1618
     

Bij de dood van zijn vader erfde Filips Willem van Oranje Nassau
het vorstendom Oranje

     
       
Stadhouder in Utrecht      
1584-1589
      Adolf van Nieuwenaar     in dienst van de Staten-Generaal
Stadh. Gelre en Overijssel       1584-1589       Adolf van Nieuwenaar  
Stadhouder in Friesland      
1584-1620
      Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
Stadhouder Groningen
     
1584-1594
      Francisco Verdugo   in dienst van Filips II  zijn gezag werd alleen erkend in de stad Groningen
     
       
     
1585
     

De val van Antwerpen op 17 augustus 1585
Alexander Farnese, de Spaanse Hertog van Parma, verovert antwerpen, het laatste zuidelijke bolwerk. Na de val verlaten 60.000 van de 100.000 inwoners de stad

Definitieve scheiding van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden

       
       
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
     
1585-1625
      Maurits van Oranje-Nassau   in dienst van de Staten-Generaal    tot 1589 alleen in Holl. en Zeel.
     
       
                Robert Dudley, de Graaf van Leicester    24 juni 1533-4 sept 1588
     
1585-1587
      Komt als vertegenwoordiger van Koningin Elizabeth I van Engeland
Hij was gevraagd soeverein vorst over de Noordelijke Nederlanden te zijn
               
       
1587
      de Graaf van Leicester wordt gedwongen te vertrekken
     
       
     
1588
      De Spaanse Armada verslagen door een Engelse vloot onder leiding van admiraal Charles Howard en viceadmiraal Francis Drake
       
       
        1588-1654       De Nederlands-Portugese oorlog
              Een reeks van koloniale conflicten tussen de Nederlandse Republiek en de Portugese koloniale macht, die tot 1640 onder Spaans bewind stond
De strijd kende verschillende botsingen op zee en in de Nederlandse en Portugese koloniŽn
       
       
     
1588
      Ontstaan van de statenbond: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Latijn: Belgica Foederata
De Staten-Generaal besluiten het land zelf te gaan besturen
               
Gouverneur in Opper-Gelre       1589-1592       Marcus de Rye de la Palud
                 
     
       
     
1590
      Verovering van Breda door Maurits van Nassau
       
       
     
       
Stadh. Gelre en Overijssel
     
1590-1625
      Maurits van Oranje-Nassau
                 
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1592-1594
      Peter Ernst von Mansfeld-Vorderort
Gouverneur in Opper-Gelre       1592-1593       Karel van Ligne
                 
Gouverneur in Opper-Gelre
     
1593-1611
      Herman van den Bergh
                 
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1594-1595
      Ernst van Oostenrijk
       
       
     
       
     
1594
      De eerste Compagnie van Verre te Amsterdam.  1595-97  'Eerste Schipvaert' naar Indie van De Houtman en Molenaar. 1598-99 ‘Tweede Schipvaert' van Van Neck. Vele compagnieën van Verre opgericht
               
Landvoogd Zuid.Nederl.       1595-1596       Pedro Henriquez de Acevedo
                 
Landvoogd Zuid.Nederl.       1596-1598       Albrecht van Oostenrijk
     
       
     
1597
      Prins Maurits verslaat Spanjaarden in ruitergevecht bij Turnhout
     
       
Stadhouder in Limburg
     
1597-1612
      Gaston Spinola
     
       
       
1598
      Filips II schenkt Albrecht en Isabella de Zuidelijke Nederlanden
       
     
 

 

 

 

Home