Nederland in het kort  
  1621 - 1648    
 
1482 - 1795 Habsburgse Nederlanden      Zuidelijke Nederlanden
1598 - 1621 Isabella van Spanje
1621 - 1665 Filips IV
   
1592 - 1794 Landvoogden over de Zuidelijke Nederlanden
1502 - 1702 Gouverneurs in Opper-Gelre
1542 - 1754 Stadhouders in Limburg
   
1581 - 1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1433 - 1795 Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1584 - 1795 Stadhouders in Gelderland en Overijssel
1515 - 1795 Stadhouders in Friesland
1519 - 1795 Stadhouders in Groningen en Drenthe
   
1568 - 1648 Tachtigjarige Oorlog
1588 - 1654 De Nederlands-Portugese oorlog
 
 
<< 1598-1621  
                1621-1648
                  Noordelijke Nederlanden
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
       
1585/9-1625
      Maurits van Oranje-Nassau
Stadh. Gelre en Overijssel
       
1590-1625
      Maurits van Oranje-Nassau
Stadhouder Friesland
       
1620-1632
      Ernst Casimir van Nassau-Dietz
Stadh. Groningen/Drenthe
       
1584-1620
      Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
         
1568-1648
      Tachtigjarige Oorlog
 
1588-1654
  De Nederlands-Portugese oorlog
                   
                  Zuidelijke Nederlanden
         
1598-1621
      Isabella van Spanje
Landvoogd Zuid.Nederl.
       
1598-1621
      Albrecht VII van Oostenrijk en Isabella Clara Eugenia van Spanje als soevereinen
Gouverneur Opper-Gelre
       
1618-1632
      Hendrik van den Bergh
Stadhouder Limburg
       
1620-1624
      Karel Emanuel van Gorrevod
         
1568-1648
      Tachtigjarige Oorlog
                 
                  In Brussel overlijdt aartshertog Albrecht van Oostenrijk op 13 juli 1621
de Zuidelijke Nederlanden kwamen weer onder Spaans bestuur omdat
         
      zijn huwelijk met Isabella van Spanje kinderloos was gebleven

                  Koning Filips IV volgde Albrecht op als vorst van de Zuidelijke Nederlanden
       
1621-1665
      Hij was van 1621 tot 1665 koning van Spanje, soeverein van de Spaanse Nederlanden en van 1621 tot 1640 als Filips III koning van Portugal
Tijdens zijn bewind kwam de Tachtigjarige Oorlog ten einde: in 1648 erkende hij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als onafhankelijke staat


        
1621
     

Isabella bleef landvoogdes, maar kon niet voorkomen dat de strijd tussen de Spaanse troepen en de Republiek weer oplaaide
Einde 12-jarig bestand

Landvoogd Zuid.Nederl.        
1621-1633
      Isabella Clara Eugenia van Spanje
       
       
1622
       
1622
      Ambrosio Spinola belegert Bergen op Zoom
       
       
Stadhouder Limburg
       
1624-1626
      Herman van Bourgondië
                 
         
1625
      Maurits van Oranje overleed in 1625 zonder wettige nakomelingen
       
1625-1647
      Zijn halfbroer Frederik Hendrik erfde de titel Prins van Oranje
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
       
1625-1647
      Frederik Hendrik van Oranje Nassau
Stadh. Gelre en Overijssel
       
1625-1647
      Frederik Hendrik van Oranje Nassau
Stadhouder Gron./Drenthe
       
1625-1632
      Ernst Casimir van Nassau-Dietz
       
       
1626
       
1626
      Jan Steen wordt geboren in Leiden
       
       
       
1626
     

Geboorte Willem II    Den Haag 27 mei 1626 - Den Haag 6 nov 1650
Zoon van Stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms
Prins van Oranje, Hij was tussen 1647 en 1650 Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Groningen.Willem II van Oranje Nassau

1647-1650

       
       
Stadhouder Limburg
       
1626-1632
      Hugo van Noyelles
       
       
1628
       
1628
      Piet Hein verovert de zilvervloot met 11 miljoen gulden in de Slag in de baai van Matanzas
       

 

       
1629
       
1629
      Beleg van 's-Hertogenbosch
       
       
1630
       
1630-1637
      Tulpengekte: voor tulpenbollen worden enorme prijzen betaald.
       
       
1632
       
1632
     

Johannes Reijniers Vermeer wordt geboren in Delft

         
       
1632
       
1632
      Trekvaart tussen Haarlem en Amsterdam
                   
                Ernst Casimir van Nassau-Dietz overleed bij het beleg van Roermond; hij werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir I
       
       
Gouverneur Opper-Gelre
       
1632-1640
      -
Stadhouder Limburg
       
1632-1635
      Staatse bezetting
Stadhouder Friesland
       
1632-1640
      Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz
Stadh. Groningen/Drenthe
       
1632-1640
      Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz
                 

        
1633
     

Isabella roept in Brussel buiten Madrid om de Staten-Generaal van de Koninklijke Nederlanden bijeen. Zij opent rechtstreekse onderhandelingen met Den Haag, die echter op niets uitlopen. Isabella overlijdt in hetzelfde jaar

Filips IV benoemde Ferdinand van Oostenrijk in 1634 als haar opvolger

                 
Landvoogd Zuid.Nederl.        
1634-1641
      Don Ferdinand van Oostenrijk
                   
       
       
1634
       
1634
      de West-Indische Compagnie verovert Curaçao
       
       
Stadhouder Limburg
       
1635-1640
      Willem Bette
       
       
1637
       
1637
      Statenbijbel
       
       
1639
       
1639
      De Spanjaarden ondernamen vervolgens een tweede poging om met een armada de zeemacht van de Republiek te breken. Deze tweede armada werd echter door Maarten Harpertsz. Tromp verslagen in de Slag bij Duins
                 
                In 1640 werd Hulst alsnog veroverd. Hendrik Casimir I sneuvelde echter bij de slag. Hij werd door zijn broer Willem Frederik opgevolgd als Stadhouder
         
       
Gouverneur Opper-Gelre        
1640-1646
      Willem Bette
Stadhouder Limburg
       
1640-1647
      Jan van Wiltz
Stadhouder Friesland
       
1640-1664
      Willem Frederik van Nassau-Dietz
Stadh. Groningen/Drenthe
       
1640-1647
      Frederik Hendrik van Oranje Nassau
         
       
       
1641
      Nederlandse handelspost in het Japanse Nagasaki
       
       
Landvoogd Zuid.Nederl.        
1641-1644
      Don Francisco de Mello
       
       
1642
       
1642
      Rembrandt Harmenszoon van Rijn voltooit de Nachtwacht
         
       
1642
       
1642
      Abel Janszoon Tasman ontdekt Nieuw Zeeland
       
       
Landvoogd Zuid.Nederl.        
1644-1647
      Manuel de Castel Rodrigo
Gouverneur Opper-Gelre
       
1646-1652
      Jan Koenraard van Aubremont
       
       
       
1647
      Frederik Hendrik van Oranje Nassau overlijdt
                Hij gaf de titel Prins van Oranje door aan zijn zoon Willem II
         
       
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
       
1647-1650
      Willem II van Oranje-Nassau
Stadh. Gelre en Overijssel
       
1647-1650
      Willem II van Oranje-Nassau
Stadh. Groningen/Drenthe
       
1647-1650
      Willem II van Oranje-Nassau
Landvoogd Zuid.Nederl.        
1647-1656
      Leopold Willem van Oostenrijk
                   
         
1648
      de Vrede van Münster  
                
onderdeel van de Vrede van Westfalen
die in 1648 een einde maakte aan twee oorlogen:
de Tachtigjarige Oorlog tussen de opstandelingen in de Nederlanden en Spanje Habsburg
en aan de Dertigjarige Oorlog tussen een groot aantal andere Europese landen
1648
       
       
                 
 

 

 

 

Home