Nederland in het kort  
  1648 - 1665    
 
1482 - 1795 Habsburgse Nederlanden       Zuidelijke Nederlanden
1621 - 1665 Filips IV
1592 - 1794 Landvoogden over de Zuidelijke Nederlanden
1502 - 1702 Gouverneurs in Opper-Gelre
1542 - 1754 Stadhouders in Limburg
   
1581 - 1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1433 - 1795 Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1584 - 1795 Stadhouders in Gelderland en Overijssel
1515 - 1795 Stadhouders in Friesland
1519 - 1795 Stadhouders in Groningen en Drenthe
   
1588 - 1654 De Nederlands-Portugese oorlog
1652 - 1654 De Eerste Engels-Nederlandse Oorlog
1658 - 1660 De Zweeds-Nederlandse Oorlog
 
 
<< 1621-1648  
            1648-1665
              Noordelijke Nederlanden
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
     
1647-1650
    Willem II van Oranje-Nassau
Stadh. Gelre en Overijssel
     
1647-1650
    Willem II van Oranje-Nassau
Stadhouder Friesland
     
1640-1664
    Willem Frederik van Nassau-Dietz
Stadh. Groningen/Drenthe
     
1647-1650
    Willem II van Oranje-Nassau
       
1588-1654
    De Nederlands-Portugese oorlog
               
              Zuidelijke Nederlanden
       
1621-1665
    Filips IV
Landvoogd Zuid.Nederl.
     
1647-1656
    Leopold Willem van Oostenrijk
Gouverneur Opper-Gelre
     
1646-1652
    Jan Koenraard van Aubremont
Stadhouder Limburg
     
1640-1647
    Jan van Wiltz
               
     
     
     
1648
   
de Vrede van Münster  
was een onderdeel van de Vrede van Westfalen
die op 15 mei 1648 een einde maakte aan twee oorlogen:
de Tachtigjarige Oorlog tussen de opstandelingen in de Nederlanden en Spanje Habsburg
en aan de Dertigjarige Oorlog tussen een groot aantal andere Europese landen
1648
               
1648      
    Republiek wordt een Soevereine staat
       
     
            Delen van Vlaanderen Staats-Vlaanderen, Brabant Staats-Brabant en Overmaas Staats-Overmaas werden als generaliteitsland aan de Republiek toegevoegd
             
Stadhouder Limburg
     
1649-1665
    Lancelot Schetz van Grobbendonk
     
     
     
1650
    Willem II van Oranje Nassau overlijdt 6 november 1650
Een week later werd zijn erfgenaam geboren, de latere stadhouder Willem III
             
     
1650
   

Geboorte Willem III Hendrik   Den Haag 14 nov 1650-Hampton Court Palace 8 mrt 1702
Zoon van Willem II van Oranje-Nassau en Maria HenriŽtte Stuart
Prins van Oranje, Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel (1672-1702) en koning van Engeland, Schotland en Ierland (1689-1702). Ook voerde hij de titel koning van Frankrijk, zoals alle koningen van Engeland van Eduard III tot George III deden

1650-1702

     
     
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
     
1650-1672
    Eerste Stadhouderloze tijdperk
Stadh. Gelre en Overijssel
     
1650-1675
    Eerste Stadhouderloze tijdperk
Stadh. Groningen/Drenthe
     
1650-1664
    Willem Frederik van Nassau-Dietz
     
     
1652
     
1652
   

Jan van Riebeeck, officier in dienst van de VOC, sticht een kolonie op Kaap de Goede Hoop

     
     
       
1652-1654
    De Eerste Engels-Nederlandse Oorlog
1652
     
    werd geheel op zee bevochten, tussen het Engelse Gemenebest en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
     
     
     
     
Gouverneur Opper-Gelre
     
1652-1680
    Filips Balthasar van Gendt
     
     
1653
     
1653
    Johan de Witt wordt raadpensionaris van Holland en leider van de Republiek
       
     
1653
     
1653
   

Zeeslag bij Terheide

            waarbij Admiraal Maarten Harpertsz Tromp sneuvelt
             
       
1654
    Einde van de Nederlands-Portugese oorlog
               
     
1654
    De Vrede van Westminster van 15 mei 1654
              maakte een einde aan de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog
               
     
1654
    Op 12 oktober 1654 sprong de kruittoren te Delft
     
     
1655
     
1655
    Het stadhuis op de Dam in Amsterdam wordt in gebruik genomen
     
     
1656
     
1656
    Natuurkundige Christiaan Huygens (1629-1695) vindt het slingeruurwerk uit
     
     
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1656-1659
    Don Juan Josť II van Oostenrijk
     
     
        1658-1660     De Zweeds-Nederlandse Oorlog
1658
     
    werd gevoerd tussen Zweden aan de ene kant en Denemarken en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan de andere kant
Zweden probeerde controle te krijgen over de belangrijke handel in de Oostzee
     
     
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1659-1664
    Luis Francisco de Benavides Carillo de Toledo
               
       
1660
    In 1660 werd de Vrede van Kopenhagen gesloten, einde Zweeds-Nederlandse Oorlog
     
     
     
1661
   

De Vrede van Den Haag werd getekend op 6 augustus 1661 te Den Haag door Portugal en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Met het ondertekenen van de vrede werd Nieuw-Holland (Nederlands-BraziliŽ) formeel afgestaan aan Portugal en betaalde Portugal daarvoor een schadevergoeding aan de Republiek

             
     
1661
   

Geboorte Karel II      Madrid 6 nov 1661 – Madrid 1 nov 1700
Zoon van Filips IV en Maria Anna van Oostenrijk
Hij was de laatste van de Spaanse Habsburgers
Hij was koning van Spanje (inclusief de Zuidelijke Nederlanden), Napels en SiciliŽ
Hij regeerde van 1665 tot zijn dood nov 1700, zijn moeder trad als regent voor hem op

1665-1670

     
     
1664
     
1664
   

Engeland verovert Nieuw-Nederland

     
     
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1664-1668
    Francisco de Castel Rodrigo
Stadhouder Friesland
     
1664-1696
    Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz / regentes Albertine Agnes van Oranje Nassau
Stadh. Groningen/Drenthe
     
1664-1696
    Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz / regentes Albertine Agnes van Oranje Nassau
               
              Filips IV van Spanje overlijdt 17 september 1665
     
   
 

 

 

Home