Nederland in het kort  
  1665 - 1700    
 
1482 - 1795 Habsburgse Nederlanden    Zuidelijke Nederlanden
1621 - 1665 Filips IV
1665 - 1700 Karel II
1592 - 1794 Landvoogden over de Zuidelijke Nederlanden
1502 - 1702 Gouverneurs in Opper-Gelre
1542 - 1754 Stadhouders in Limburg
   
1581 - 1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1433 - 1795 Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1584 - 1795 Stadhouders in Gelderland en Overijssel
1515 - 1795 Stadhouders in Friesland
1519 - 1795 Stadhouders in Groningen en Drenthe
   
1665 - 1667 De Tweede Engels-Nederlandse Oorlog
1672 - 1678 De Hollandse Oorlog
1672 - 1674 De Derde Engels-Nederlandse
1688 - 1697 De Negenjarige Oorlog
 
 
<< 1648-1665  
            1665-1700
              Noordelijke Nederlanden
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
     
1650-1672
    Eerste Stadhouderloze tijdperk
Stadh. Gelre en Overijssel
     
1650-1675
    Eerste Stadhouderloze tijdperk
Stadhouder Friesland
     
1664-1696
    Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz
Stadh. Groningen/Drenthe
     
1664-1696
    Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz / regentes Albertine Agnes van Oranje Nassau
               
              Zuidelijke Nederlanden
       
1621-1665
    Filips IV
Landvoogd Zuid.Nederl.
     
1664-1668
    Francisco de Castel Rodrigo
Gouverneur Opper-Gelre
     
1652-1680
    Filips Balthasar van Gendt
Stadhouder Limburg
     
1597-1612
     
               
             
       
1665-1667
    De Tweede Engels-Nederlandse Oorlog
1664
     
    tussen Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden
             
       
1665
    Filips IV van Spanje overlijdt 17 september 1665
              Karel II   regeerde van 1665 tot zijn dood in nov 1700
            Zijn moeder trad als regent voor hem op
Hij was koning van Spanje, inclusief de Zuidelijke Nederlanden, Napels en SiciliŽ
Hij was de laatste van de Spaanse Habsburgers
     
     
Stadhouder Limburg
     
1665-1684
    Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen
     
     
1666
     
1666
    Admiraal Michiel de Ruyter verslaat de Engelse vloot in de Vierdaagse Zeeslag
             
     
1667
    De Vrede van Breda op 31 juli 1667 was het verdrag tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Engeland, Frankrijk en Denemarken
              waarmee de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog eindigde
       
     
1667
     
1667
    Nieuw Amsterdam wordt geruild voor Suriname
     
     
landvoogd Zuid.Nederl      
1668-1670
    ÕŮigo FernŠndez de Velasco
landvoogd Zuid.Nederl      
1670-1675
    Juan Domingo de ZuŮiga y Fonseca
             
      1670     Na een binnenbrandje in het stadhuis van 's-Hertogenbosch begint men met een verbouwing. Deze verbouwing zal echter neerkomen op een bijna gehele nieuwbouw van het stadhuis
     
     
1672
     
1672
    Rampjaar, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt aangevallen door Engeland, Frankrijk, en de bisdommen MŁnster en Keulen
       
1672-1678
    De Hollandse Oorlog
            of de Frans-Nederlandse Oorlog, was een militair conflict tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met wisselende bondgenoten
       
     
     
1672
   

Raadspensionarissen Johan en Cornelis de Witt terechtgesteld

       
     
       
1672-1674
    De Derde Engels-Nederlandse Oorlog
1672
     
    tussen Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
     
     
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
     
1672-1702
    Willem III van Oranje-Nassau
       
     
     
1674
    De kolonie Nieuw-Nederland met Nieuw-Amsterdam kwam officieel onder Engels gezag
De Vrede van Westminster tussen de Republiek der Zeven Verenigde ProvinciŽn en Engeland
              maakte op 19 februari 1674 een einde aan de Derde Engelse Oorlog
     
     
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1675-1680
    Carlos de Villa Hermosa
Stadh. Gelre en Overijssel
     
1675-1702
    Willem III van Oranje-Nassau
     
     
1677
     
1677
   

Prins Willem III trouwt met zijn Engelse nicht Maria II Stuart

     
     
     
1678
   

De Vrede van Nijmegen is het vredesverdrag bedoeld dat op 10 augustus 1678 in Nijmegen gesloten werd tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Frankrijk

              Einde van de Hollandse Oorlog
             
     
1680
   

De kruittorenramp in Brabantse Heusden. De bliksem trof de kruittoren van het kasteel met daarin 70.000 pond buskruit en 1000 granaten. Er viel een onbekend aantal doden en gewonden

     
     
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1680-1682
    Alessandro Farnese
Gouverneur Opper-Gelre
     
1680-1699
    Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1682-1685
    Ottone Enrico del Carretto
             
     
1683
   

Geboorte Koning Filips V van Spanje    Versailles 19 dec 1683 – Madrid 9 juli 1746
Tweede zoon van Lodewijk, le Grand Dauphin en Maria Anna van Beieren
Filips van Anjou was koning van Spanje van 1700 tot 1746 met een korte onderbreking in 1724, als eerste koning van de Bourbondynastie in Spanje

1700-1713

     
     
1685
     
1685
    Opheffing Edict van Nantes door Lodewijk XIV
             
             
           

Geboorte Karel VI   Wenen 1 okt 1685 - Wenen 20 okt 1740
Tweede zoon van Leopold I en zijn derde vrouw Eleonore van Palts-Neuberg
Keizer van het Heilige Roomse Rijk van 1711 tot 1740
Hij was oorspronkelijk de erfgenaam van de Spaanse Habsburgers. Toen Karel II van Spanje Filips V tot zijn erfgenaam benoemde, begon een dispuut over de Spaanse troon dat leidde tot de Spaanse successieoorlog

1713 - 1740

     
     
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1685-1692
    Francisco van Castanaga
Stadhouder Limburg
     
1685-1702
    Hendrik Lodewijk Lamoraal van Ligne
     
     
     
1686
    De Sint-Maartensvloed vond plaats van 12 op 13 november 1686, vlak na de naamdag van Sint Maarten. De stormvloed trof vooral de provincie Groningen.
             
     
1687
   

Geboorte Johan Willem Friso van Nassau Dietz  Dessau 4 aug 1687- Strijensas 14 juli 1711
Zoon van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz en HenriŽtte Amalia van Anhalt-Dessau
Vorst van Nassau-Dietz 1696-1711, stadhouder van Friesland 1707-1711 en Groningen 1708-1711
Hoewel Johan Willem Friso slechts twee kinderen had, stammen alle regerende vorsten in Europa van hem af door de succesvolle huwelijkspolitiek van zijn nazaten

Prins van Oranje 1702-1711

     
     
1688
     
1688
   

Prins Willem III wordt gekroond tot koning van Engeland

               
       
1688-1697
    De Negenjarige Oorlog
              tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
De oorlog eindigde met de Vrede van Rijswijk
     
     
1688
     
1689
    In Groot-BrittanniŽ wordt de Bill of Rights aangenomen
     
     
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1692-1713
    Maximiliaan Emmanuel II van Beieren
             
     
1694
    In Nederland komt de generaliteitsgulden in omloop
     
     
Stadhouder Friesland
     
1696-1711
    Johan Willem Friso van Nassau-Dietz / regentes Henriette Amalia van Anhalt  
Stadh. Groningen/Drenthe
     
1696-1711
    Johan Willem Friso van Nassau-Dietz / regentes Henriette Amalia van Anhalt
     
     
     
1697
    Op 20 september 1697 ondertekenen Willem III en Frankrijk de Vrede van Rijswijk
Voor de Republiek zijn 2 bepalingen van het vredesverdrag belangrijk: Frankrijk erkent Willem III als koning van Engeland en de Republiek krijgt een aantal vestingsteden toegewezen in de Zuidelijke Nederlanden
              Einde van de Negenjarige Oorlog
     
     
Gouverneur Opper-Gelre
     
1699-1702
    Filips Emanuel van Horne
             
       
1700
    Nederland gaat over op de Gregoriaanse kalender
     
   
 

 

 

 

Home