Nederland in het kort  
  1700-1795
 
1482 - 1795 Habsburgse Nederlanden    Zuidelijke Nederlanden
1665 - 1700 Karel II
1700 - 1713 Koning Filips V van Spanje
1713 - 1740 Karel VI
1740 - 1765 Maria Theresia van Oostenrijk
1765 - 1790 Jozef II
1790 - 1792 Leopold II
1792 - 1795 Frans II
1592 - 1794 Landvoogden over de Zuidelijke Nederlanden
1502 - 1702 Gouverneurs in Opper-Gelre
1542 - 1754 Stadhouders in Limburg
   
1740 - 1748 De Oostenrijkse Successieoorlog
1789 - 1790 De Brabantse Revolutie
 
 
1588 - 1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1433 - 1747 Stadhouders in Holland, Zeeland en Utrecht
1584 - 1747 Stadhouders in Gelderland en Overijssel
1515 - 1747 Stadhouders in Friesland
1519 - 1747 Stadhouders in Groningen en Drenthe
1747 - 1795 erfstadhouders
   
1701 - 1713 De Spaanse Successieoorlog
1718 - 1720 De oorlog van de Quadruple Alliantie
1780 - 1784 De Vierde Engelse Oorlog
1792 - 1799 De Eerste Coalitieoorlog
 
 
<< 1665-1700  
              1700-1795
                Noordelijke Nederlanden
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
     
1672-1702
      Willem III van Oranje-Nassau
Stadh. Gelre en Overijssel
     
1675-1702
      Willem III van Oranje-Nassau
Stadhouder Friesland
     
1696-1711
      Johan Willem Friso van Nassau-Dietz
Stadh. Groningen/Drenthe
     
1696-1711
      Johan Willem Friso van Nassau-Dietz / regentes Henriette Amalia van Anhalt
                 
                Zuidelijke Nederlanden
       
1665-1700
      Karel II
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1692-1713
      Maximiliaan Emmanuel II van Beieren
Gouverneur Opper-Gelre
     
1699-1702
      Filips Emanuel van Horne
Stadhouder Limburg
     
1685-1702
      Hendrik Lodewijk Lamoraal van Ligne
               
1700      
1700
      Nederland gaat over op de Gregoriaanse kalender
                 
       
1700
      Karel II stierf kinderloos op 1 november 1700 in Madrid
       
1700-1713
      Koning Filips V van Spanje  
              Filips van Anjou was koning van Spanje van 1700 tot 1746 met een korte onderbreking in 1724, als eerste koning van de Bourbondynastie in Spanje

Karel II had Filips van Anjou als zijn troonopvolger aangeduid, maar aangezien zowel koning Lodewijk XIV van Frankrijk als keizer Leopold I van mening waren dat hun familie recht had op de vrijgekomen Spaanse troon, brak in 1701 de Spaanse Successieoorlog uit

               
     
1701-1713
      De Spaanse Successieoorlog
1701      
      Barstte uit na de dood van de Habsburgse Karel II van Spanje
Deze werd pas in 1713 beslecht met de Vrede van Utrecht, waarbij Filips V als koning van Spanje erkend werd
     
     
     
1702
      Willem III Hendrik van Oranje Nassau overlijdt 8 maart 1702   
Na zijn dood ontstond een successiestrijd. Er werd overeengekomen dat zowel Frederik I van Pruisen als Johan Willem Friso de titel mochten dragen
In 1713 werd het prinsdom definitief bij Frankrijk ingelijfd
     
1702-1711
     

Johan Willem Friso van Nassau Dietz  
Vorst van Nassau-Dietz 1696-1711, stadhouder van Friesland 1707-1711 en Groningen 1708-1711
Prins van Oranje

       
       
Stadh.Holland/Zeeland/Utrecht
     
1702-1747
      Tweede Stadhouderloze Tijdperk
Stadh. Gelre en Overijssel
     
1702-1747
      Tweede Stadhouderloze Tijdperk
drenthe      
1702-1747
      Tweede Stadhouderloze Tijdperk
Stadhouder Limburg
     
1702-1703
      Frans Sigismund van Thurn en Taxis
       
       
     
       
     
1703
      In 1703 werd Gelderen tijdens de Spaanse Successieoorlog door Pruisen zwaar met artillerie gebombardeerd en tenslotte veroverd. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd bekrachtigd dat de stad en het voormalige Overkwartier Pruisisch werd
       
       
Stadhouder Limburg
     
1703-1705
      Lodewijk van Sinzendorff
     
       
1705      
1705
      In Delft begint Nicolaus Cruquius met weermetingen
               
Stadhouder Limburg
     
1705-1707
      Jan Peter de Goës
Stadhouder Limburg
     
1707-1709
      Ferdinand Bertrand de Quiros
Stadhouder Limburg
     
1709-1710
      Johan Wenceslaus van Gallas
Stadhouder Limburg
     
1710-1713
      Frans Adolf van Sinzerling
     
       
     
1711
      Johan Willem Friso van Nassau Dietz overlijdt
     
       
     
1711
     

Geboorte Willem IV   Willem Karel Hendrik Frisovan Oranje Nassau
      Leeuwarden 1 sept 1711–Den Haag in Paleis Huis ten Bosch 22 okt 1751
Zoon van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en Maria Louise van Hessen-Kassel
Hij was de eerste erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Provinciën

Prins van Oranje en vorst van Nassau-Dietz

1711-1751

       
       
Stadhouder Friesland      
1711-1747
      Willem IV van Oranje-Nassau     1711 - 1731 regentes: Maria Louise van Hessen-Kassel
Stadh. Groningen/Drenthe
     
1711-1718
      Tweede Stadhouderloze Tijdperk
               
Stadhouder Limburg
     
1713
      Lodewijk van Sinzendorff
     
       
1713      
1713
      De Vrede van Utrecht
              maakt een einde aan de Spaanse successieoorlog
       
      Filips V werd als koning van Spanje erkend
                De Zuidelijke Nederlanden gingen over naar de Oostenrijkse tak van het huis Habsburg
              De Oostenrijkse Nederlanden
        1713-1740       Karel VI
      
      Hij stelde de Pragmatieke Sanctie op, omdat hij geen levende mannelijke erfgenamen had. die verklaarde dat zijn rijk niet verdeeld kon worden, en die toeliet dat dochters ook de troon van hun vader konden erven

               
Stadhouder Limburg
     
1713-1714
      George van Tunderfeld
Stadhouder Limburg
     
1714-1723
      Frans Sigismund van Thurn en Taxis
               
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1714-1716
      Jozef von Königsegg    gevolmachtigd minister 
               
     
1715
      3 mei 1715 11:01 Zonsverduistering zichtbaar in Nederland. Deze verduistering was alleen totaal op de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling en een deel van Ameland
               
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1716-1724
      Eugenius van Savoye
               
     
1717
     

Geboorte Maria Theresia van Oostenrijk   Wenen 13 mei 1717–Wenen 29 nov 1780
Dochter van Keizer Karel VI en Elisabeth Christine van Brunswijk-Wolfenbüttel
Aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Hongarije en Bohemen van 1740 tot 1780, daarnaast was ze getrouwd met Frans I Stefan en in die hoedanigheid ook keizerin van het Heilige Roomse Rijk van 1745 tot 1765. Tevens ondersteunde ze haar zoon Jozef II als mede-regentes in zijn rol als Duits keizer

1740 - 1780

                 
     
1717
      De Kerstvloed was een stormvloed die optrad in de nacht van 24 op 25 december 1717 en grote gevolgen heeft gehad voor de getroffen gebieden aan de Noordzeekust
               
Stadh. Groningen/Drenthe
     
1718-1747
      Willem IV van Oranje-Nassau v.a. 1722 in Drenthe  1718-1729 regentes: Maria Louise van Hessen-Kassel
               
     
1718-1720
      De oorlog van de Quadruple Alliantie
              werd uitgevochten tussen Spanje
en een Viervoudig Verbond of Quadruple Alliantie:
Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Nederlandse Republiek
     
1720
      De vrede werd getekend bij het Verdrag van Den Haag
     
       
1723
     
1723
      Schisma in de katholieke gemeenschap in Nederland
Aanstelling van een eigen Aartsbisschop van Utrecht
                 
Stadhouder Limburg
     
1723-1725
      ?
               
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1724-1741
      Aartshertogin Maria-Elisabeth van Oostenrijk
                 
Stadhouder Limburg
     
1725-1728
      Otto van Vehlen
     
       
     
1726
      De voorloper van de Staatsloterij, de Generaliteitsloterij, wordt opgericht
               
Stadhouder Limburg
     
1728-1754
      Wolfgang Willem van Bournonville
               
      1731-1735       De Hollandsche Spectator was een tijdschrift dat van 1731 tot 1735 verscheen, en dat een van de vele spectatoriale geschriften was die in de achttiende eeuw het licht zagen.
               
       
1735
      De kruittoren van Geldern ontploft
Het net weer opgebouwde stadje ligt opnieuw in puin
     
       
       
1740
      Karel VI, de keizer van Oostenrijk, sterft 20 oktober 1740
                Zijn dochter Maria Theresia van Oostenrijk volgde hem op
              Het gevolg was een oorlog die acht jaar zou duren

       
       
       
1740-1748
      De Oostenrijkse Successieoorlog werd uitgevochten om de Oostenrijkse troon
     
      Met het overlijden van Karel VI stierf het hele geslacht Habsburg in mannelijke lijn uit
De oorlog werd voor een deel uitgevochten in de Lage Landen, waarvan het zuidelijke deel in Oostenrijkse handen was. Alle naburige mogendheden van de Republiek waren met elkaar in oorlog
               
     
1741
     

Geboorte Jozef Benedictus August Johan Anton Michaël Adam
Jozef II    Wenen 13 maart 1741-Wenen 20 februari 1790
Oudste zoon van Maria Theresia van Oostenrijk en keizer Frans I
Keizer van het Heilige Roomse Rijk van 1765 tot 1790

1780 - 1790

               
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1741-1744
      Karel van Lotharingen
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1744
      Karel van Lotharingen en Maria Anna van Oostenrijk
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1744-1780
      Karel van Lotharingen
                 
     
       
       
1747
      De Nederlandse regenten, die de scepter zwaaiden in de Republiek in het Tweede Stadhouderloze Tijdperk, verloren geloofwaardigheid door deze militaire tegenslagen. Het regentenregime kwam in 1747 ten val toen de Fransen de Republiek zelf binnenviel
               
     
1747
     

Geboorte Peter Leopold Valentijn Jozef Anton Joachim Pius
Leopold II    Wenen 5 mei 1747 – Wenen 1 maart 1792
Zoon van van Maria Theresia van Oostenrijk en keizer Frans I
Aartshertog van Oostenrijk, Groothertog van Toscane 1765–1790 als Leopold I
Koning van Bohemen en keizer van het Heilige Roomse Rijk 1790-1792
Hij volgde in 1790 zijn broer Jozef II op als Rooms keizer en vorst van de Zuidelijke Nederlanden. Hij herstelde het gezag van de Habsburgers in de Zuidelijke Nederlanden en dat van de prinsbisschop in Luik

1790-1792

                 
     
2 jul 1747
      De Slag bij Lafelt Slag om Maastricht
                 
     
       
1747      
1747-1751
     

Willem IV erfstadhouder van alle gewesten van de Republiek

Erfstadhouder Willem IV      
1747-1751
      Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau
       
       
1747      
1747
      Beleg van Bergen op Zoom
     
       
1748      
1748
      Pachtersoproer op de Amsterdamse Botermarkt
       
       
       
1748
      In 1748 eindigde de Oostenrijkse Successieoorlog met de Vrede van Aken
     
       
     
1748
     

Geboorte Willem V Batavus van Oranje Nassau
     's-Gravenhage, 8 maart 1748 - Brunswijk, 9 april 1806
Zoon van Willem IV en Anna van Hannover
prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz, was erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden

1751-1795

     
       
     
1751
      Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau overlijdt
                De erfstadhouder werd opgevolgd door zijn drie jaar oude zoon
Willem V Batavus van Oranje Nassau
Erfstadhouder Willem V      
1751-1795
      Willem Batavus van Oranje-Nassau
1751      
1751-1759
     

Willem V onder voogdij van zijn moeder regentes Anna van Hannover

     
       
1759      
1759-1766
      Hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk neemt de voogdij over Willem V op zich
     
       
1759      
1766
      Willem V sluit de Acte van Consulentschap met de Hertog van Brunswijk
     
       
1767      
1767
      Huwelijk Willem V en Wilhelmina van Pruisen
               
     
1768
     

Geboorte Frans Jozef Karel van Habsburg-Lotharingen
     Florence 12 februari 1768 – Wenen 2 maart 1835
Zoon van Leopold II en Marie Louise van Spanje
Was als Frans II de laatste keizer van het Heilige Roomse Rijk en als Frans I de eerste keizer van Oostenrijk

1792-1795

               
     
1771
      Op 2 juli 1771 verschijnt er voor het eerst een krant in Den Bosch
De 's-Hertogenbossche dinsdagse en vrijdagse courant
Het nieuwsblad draagt een min of meer officieel karakter, ook al doordat het voorzien is van het stadswapen 
     
       
     
1772
     

Geboorte Willem Frederik van Oranje-Nassau  Willem I  
     Den Haag 24 aug 1772-Berlijn 12 dec 1843
Derde zoon van Stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen
Willem I van 1813 tot 1815 soeverein vorst en van 1815 tot 1840 de eerste koning der Nederlanden
Onder zijn bewind vormden het huidige Nederland en België van 1813 tot 1830 één staat

1815-1840

               
     
1778
     

Geboorte Lodewijk Napoleon Bonaparte  Ajaccio, 2 sep 1778-Livorno, 25 juli 1846
Hij was de jongere broer van keizer Napoleon I en de vader van de latere Franse keizer Napoleon III. In 1806 werd hij op last van zijn broer Napoleon vorst van het Koninkrijk Holland. Hij ging echter een eigen koers varen en kwam zelfs op voor de belangen van het Koninkrijk Holland. Dat leidde tot een conflict met zijn broer; in 1810 trad hij alweer af, waarop het Koninkrijk in zijn geheel werd geannexeerd door Frankrijk

1806-1810

                 
               
       
1780
      Maria Theresia van Oostenrijk overlijdt 29 november 1780 
                Jozef II regeerde de Habsburgse Nederlanden van 1780 tot 1790
               In 1765 was Jozef II zijn vader opgevolgd als keizer en werd mederegent van zijn moeder in de landen van de Habsburgse monarchie. In de binnenlandse politiek streefde hij naar centralisatie van het bestuur, waardoor hij in conflict raakte met de Hongaren en de Zuidelijke Nederlanden
     
       
     
1780-1784
      De Vierde Engelse Oorlog
1780      
      tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Groot-Brittannië
               
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1780-1792
      Maria van Oostenrijk en Albrecht van Saksen 
     
       
     
1781
      Pamflet Aan het Volk der Nederland verspreid
                 
       
1784
      De Vrede van Parijs maakt
              een einde aan De Vierde Engelse oorlog
     
       
1785      
1785
     

De patriotten dwingen Willem V 's-Gravenhage te verlaten

     
       
     
1787
     

Restauratie van Willem V met Pruisische hulp
Vele patriotten vluchten naar Noord-Frankrijk

               
      
1789-1799
      De Franse Revolutie was een politieke omwenteling in het laatste decennium van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd vervangen door een republiek. Als beginpunt geldt juni 1789, toen na meer dan 175 jaar de Staten-Generaal bijeen werden geroepen en op 14 juli de staatsgevangenis van Parijs, de Bastille, werd bestormd. Als einde van de revolutie beschouwt men de staatsgreep op de '18e Brumaire' in 1799 van Napoleon Bonaparte
               
       
1789-1790
      De Brabantse Revolutie of Brabantse Omwenteling
     
      Opstand van de Zuidelijke Nederlanden tegen het Oostenrijkse gezag van keizer Jozef II
Het begon in het gewest Brabant met de Slag bij Turnhout op 27 oktober 1789, maar breidde zich al heel snel uit over Vlaanderen, en nadien ook -zij het iets lauwer- in Henegouwen, Namen en het oude Limburg
     
1790
      Deze opstand leidde tot het kortstondig bestaan van een republiek
De Zuidelijke Nederlanden verklaren zichzelf op 11 januari onafhankelijk van Oostenrijk als de Verenigde Nederlandse Staten, maar de staat blijft maar tot december bestaan
                Toen Pruisen de opstandelingen in de steek liet na het sluiten van de Conventie van Reichenbach met Oostenrijk, mislukte de opstand
       
1790
      en Oostenrijk kon zijn gezag met zachte middelen en lichte militaire druk herstellen
               
       
1790
      Jozef II overlijdt 20 februari 1790
                Leopold II volgde zijn broer op als Rooms keizer en vorst van de Zuidelijke Nederlanden
              Hij herstelde het gezag van de Habsburgers in de Zuidelijke Nederlanden en dat van de prinsbisschop in Luik
                 
     
       
1791
     
1791
     

Opheffing West-Indische Compagnie

     
       
       
1792
      Leopold II overlijdt 1 maart 1792
       
1792-1795
      Frans II volgde zijn vader op
              Frans II de laatste keizer van het Heilige Roomse Rijk en als Frans I de eerste keizer van Oostenrijk
               
     
1792-1797
      De Eerste Coalitieoorlog
              Een militair conflict tussen Frankrijk en
de Eerste Coalitie: Oostenrijk, Pruisen, de Nederlandse republiek, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Napels-Sicilië, Piëmont-Sardinië en enkele kleinere staten
               
     
1792
     

Geboorte Willem Frederik George van Oranje Nassau    Willem II
    Den Haag 6 december 1792 – Tilburg 17 maart 1849
Zoon van Willem I en van Wilhelmina van Pruisen
prins van Oranje-Nassau    van 1840 tot 1849 koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg en hertog van Limburg

1840-1849

               
Landvoogd Zuid.Nederl.      
1793-1794
      Aartshertog Karel-Lodewijk van Oostenrijk  
     
       
       
1794
      Het Franse leger verovert de Zuidelijke Nederlanden
                In 1795 worden de Zuidelijke Nederlanden geannexeerd
                 
              De beschieting van 's-Hertogenbosch door de Fransen tijdens het beleg van 1794, vermoedelijk in de nacht van 25 op 26 september
                 
       
       
       
1795-1813
      Franse tijd
       
     
 

 


 

Home