Nederland in het kort  
  1795 - 1813    Franse tijd
 
  Franse tijd
   
  de Noordelijke Nederlanden
1795 - 1801 Bataafse Republiek    vazalstaat van Frankrijk
1801 - 1806 Bataafs Gemenebest
1806 - 1810 Koninkrijk Holland
1810 - 1813 het Eerste Franse Keizerrijk
 
  de Zuidelijke Nederlanden
1795 - 1804 de Eerste Franse Republiek
1804 - 1814 het Eerste Franse Keizerrijk
 
1792 - 1799 De Eerste Coalitieoorlog
1799 - 1802 De Tweede Coalitieoorlog
1805 De Derde Coalitieoorlog
1806 - 1807 De Vierde Coalitieoorlog
1809 De Vijfde Coalitieoorlog
1812 - 1814 De Zesde Coalitieoorlog
 
<< 1700-1795  
       
        1795-1813
                    Noordelijke Nederlanden    
                    Zuidelijke Nederlanden   
                     
       
1792-1799
        De Eerste Coalitieoorlog
         
1794
        Het Franse leger verovert de Zuidelijke Nederlanden
In 1795 worden de Zuidelijke Nederlanden geannexeerd
        
18 jan 1795
        Stadhouder Willem V vlucht naar Engeland
                     
         
19 jan 1795
        De Bataafse Republiek wordt uitgeroepen
Opheffing Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
                     
                   
         
1795-1813
        Franse tijd
                   
         
1795-1801
        De Bataafse Republiek
         
16 apr 1795
        Het Verdrag van Den Haag met Frankrijk maakt de jonge Bataafse Republiek tot een vazalstaat
                  
                   
         
1795-1804
        De Eerste Franse Republiek    
        
okt 1795
        De Oostenrijkse Nederlanden, het prinsbisdom Luik, Maastricht en omgeving en het Pruisische Kleef worden als "Départements belgiques" door de Franse Republiek geannexeerd
         
       
         
         
       
         
       
1 mrt 1796
        In Den Haag komt de eerste democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging bijeen, de Nationale Vergadering
         
         
         
1797
        Op 17 maart 1797 werd de Vrede van Leoben getekend,
gevolgd door de Vrede van Campo Formio op 17 oktober 1797
Hierbij stond Oostenrijk de Zuidelijke Nederlanden af aan Frankrijk
Het vredesverdrag betekende
         
        het einde van de Eerste Coalitie en de Eerste Coalitieoorlog tegen Frankrijk
         
        Alleen Groot-Brittannië bleef in staat van oorlog met Frankrijk
       
         
1798
       

17 mrt 1798

       

VOC opgeheven

         
         
         
23 apr 1798
        Eerste Nederlandse Grondwet wordt aangenomen
       
         
         
1799-1802
        De Tweede Coalitieoorlog
         
        was een conflict tussen revolutionair Frankrijk
en de Tweede Coalitie, een bondgenootschap van de Europese grote mogendheden Groot-BrittanniŽ, Oostenrijk en Rusland
       
         
         
1801-1806
        Bataafs Gemenebest
        
        Het Bataafs Gemenebest ontstond na een grondwetswijziging in de Bataafse Republiek, waarbij de staatsinrichting drastisch werd gewijzigd
De in 1798 ingestelde departementen worden afgeschaft en de provincies worden hersteld
                     
       
       
1802        
1802
        Vrede van Amiens tussen Engeland en Frankrijk, met Spanje en de Bataafse Republiek
                    Einde van de Tweede Coalitie
       
       
1804        
1804
        Napoleon kroont zichzelf tot keizer van Frankrijk
                     
         
1804-1814
        Het Eerste Franse Keizerrijk
       
         
                   
         
1805
        De Derde Coalitieoorlog
         
        was een militair conflict tussen Frankrijk en een coalitie van Europese mogendheden
Het bondgenootschap tegen Frankrijk, de Derde Coalitie, bestond uit Groot-BrittanniŽ, Oostenrijk, Rusland, Napels en Zweden.
Het Bataafs Gemenebest, Spanje, Beieren en het Koninkrijk ItaliŽ vochten aan Franse zijde
                  De oorlog eindigde voor het eind van het jaar, nadat de Fransen een verpletterende overwinning behaald hadden in de Slag bij Austerlitz
         
1805
        Einde Derde Coalitieoorlog
                     
         
1806
        Willem V Batavus van Oranje Nassau overlijdt
       
         
         
1806-1810
       
Koninkrijk Holland  
                 
1806        
1806-1810
        Lodewijk Napoleon vorst van Koninkrijk Holland
         
       
dHaag
       
1806
        Aan Den Haag wordt stadsrechten verleend
         
       
1806        
1806
        Kaap de Goede Hoop wordt van de Republiek afgenomen door Engeland
                   
         
1806-1807
        De Vierde Coalitieoorlog
         
        was een militair conflict tussen Napoleons Franse keizerrijk en een coalitie van onder meer Pruisen en Rusland
       
         
1807        
12 jan 1807
        Buskruitramp in Leiden
                     
                    Kort na de Slag bij Friedland sloot Napoleon
                    vrede van Tilsit met zowel Pruisen als Rusland
       
       
1808        
1808
        Oprichting Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten te Amsterdam
         
         
1808
       
1808
        Oprichting Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
                   
         
1809
        De Vijfde Coalitieoorlog
         
        was een militair conflict tussen Napoleons Franse keizerrijk en een coalitie van onder meer Oostenrijk en Groot-BrittanniŽ. Oostenrijk leed een pijnlijke nederlaag en moest grote gebieden afstaan bij de
         
        Vrede van Schönbrunn 14 okt 1809
                   
         
1810-1813
        Eerste Franse Keizerrijk
1810        
       

Inlijving bij Frankrijk

         
         
Franse stadhouder        
1810-1813
        Charles François Lebrun
       
         
1811        
1811
        Invoering burgerlijke stand
       
       
1812        
1812
        Ongeveer 15000 Nederlandse soldaten gaan mee met de veldtocht naar Rusland. 2-3% keert terug
                     
         
1812-1814
        De Zesde Coalitieoorlog
         
        was een militair conflict tussen Napoleons Franse keizerrijk en de Zesde Coalitie van alle andere Europese grootmachten in die tijd: Rusland, Oostenrijk, Groot-BrittanniŽ en Pruisen
       
         
1813        
1813
       

Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum geven leiding aan het verzet

         
         
         
1813-1815
        Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden
         
         
         
       
 

 

 

Home