Nederland in het kort  
  1813 - 1898
 
  de Noordelijke Nederlanden
1813 - 1815 Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden
1815 - 1830 Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
1830 - heden Nederland
 
  de Zuidelijke Nederlanden
1804 - 1814 het Eerste Franse Keizerrijk
1814 - 1815 Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden
1815 - 1830 Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
1830 - heden Belgïe
   
1815 - 1866 Groothertogdom Luxemburg/ Duitse Bond
1867 - heden Luxemburg
 
1812 - 1814 De Zesde Coalitieoorlog
1815 De Zevende Coalitieoorlog
1830-1839 Belgische Revolutie
   
 
 
<< 1795-1813  
     
      1813-1898
                Noordelijke Nederlanden    
                Zuidelijke Nederlanden   
        1804-1814       het Eerste Franse Keizerrijk
               
       
1812-1814
      De Zesde Coalitieoorlog
     
       
       
1813-1815
      Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden
                 
1813      
30 nov 1813
     

Willem I komt aan bij Scheveningen en aanvaardt als soeverein vorst de regering

       
       
Soeverein vorst      
1813-1815
      Willem I
     
       
1814      
29 mrt 1814
      Nieuwe grondwet
                 
       
1814
      Napoleon ondertekende op 11 april het Verdrag van Fontainebleau
               
1814      
1814-1815
      Het Congres van Wenen of Weens Congres werd na de val van Napoleon gehouden door de overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk met als doel de staatkundige herordening en institutionele reconstructie van Europa
                 
       
24 juli 1814
      Vereniging van België met het gebied van het
                Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden
                 
1814      
13 aug 1814
      Het Verdrag van Londen wordt tussen Groot-Brittannië en Nederland gesloten, en regelt als resultaat van de napoleontische oorlogen de teruggave aan Nederland van alle voormalige koloniën
               
       
16 mrt 1815
      In de Tręveszaal op het Binnenhof te Den Haag wordt in een vergadering van de Staten-Generaal het Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen
                Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
1815      
1815-1830
     
       
       
Willem I      
1815
     
Willem I neemt de titel Koning der Nederlanden aan
Koning Willem I      
1815-1840
     
Willem Frederik van Oranje-Nassau
       
       
1815      
1815
     

Wijziging van de grondwet, splitsing van de Staten-Generaal in twee Kamers

               
       
1815
      De Zevende Coalitie-oorlog De Honderd Dagen
              bestond uit het Verenigd Koninkrijk, Pruisen, Zweden, Oostenrijk, Nederland en enkele kleine Duitse staatjes tegen Frankrijk
De oorlog werd voornamelijk uitgevochten in de Zuidelijke Nederlanden
                Uiteindelijk werd Napoleon verslagen bij Waterloo
     
       
1817
     
1817
     
Eerste Nederlandse cent
     
       
     
1817
     

Geboorte Willem Alexander Paul van Oranje Nassau   Willem III
    Brussel, 19 februari 1817 – Het Loo, 23 november 1890
Zoon van koning Willem II en Anna Paulowna
Prins van Oranje-Nassau, was van 1849 tot zijn dood Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg, en van 1849 tot 1866 hertog van Limburg

1849-1890

     
       
       
1818
     

De slavenhandel verboden

     
       
1824      
1824
      Oprichting Nederlandse Handelsmaatschappij
     
       
1825      
1825-1830
     

De Java-oorlog     Het Cultuurstelsel

       
       
       
       
     
       
1830      
1830
     

De Belgische opstand

       
1830-1839
      Belgische Revolutie
1830      
1830
      België verklaart zich onafhankelijk van Nederland
                 
       
1830
      Koninkrijk der Nederlanden
             
 
                 
       
1830
      Koninkrijk België
               
                 
     
       
1831      
1831
      Leopold I wordt de eerste koning van België
       
       
     
       
1838      
1838
      Vervanging Code Napoleon door een Nederlandstalig Burgerlijk Wetboek
     
       
1839      
1839
     

Willem I erkent het Koninkrijk België

                Het Verdrag van Londen 19 april 1839
       
       
1839      
1839
     
Eerste spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam
     
       
Willem II      
1840-1849
     

Koning Willem II

Koning Willem II      
1840-1849
     
Willem Frederik George Lodewijk
       
       
1840      
1840
      Herziening grondwet
       
       

1840

     
1840
     
Het gewest Holland wordt gesplitst in Noord-Holland en Zuid-Holland
     
       
1848      
1843
      Willem Frederik van Oranje Nassau   Willem I overlijdt
       
       
     
       
1848      
1848
     

Grondwetsherziening. Nederland wordt een constitutionele monarchie

     
       
       
1849
      Willem Frederik George van Oranje Nassau Willem II overlijdt
Willem III      
1849
     

Koning Willem III

Koning Willem III      
1849-1890
     
Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk
     
       
1850
     
1 jan 1852
     
De eerste Nederlandse postezegel
       
       
       
       
       
       
     
       
1857      
1857-1921
     

Schoolstrijd

     
       
1863      

1859

1862

1863

     

Wet tot Opheffing van de Slavernij in Oost-Indië

Wet tot Opheffing van de Slavernij in West-Indië

Slavernij Proclamatie

     
       
1890
     
1867
      Groothertogdom Luxemburg onafhankelijk
     
     

 

1870      
1870
     

Afschaffing van de doodstraf

     
       
1871      
1871
     

Verdrag van Sumatra met Engeland

     
       
1873      
1873-1912
      Atjehoorlog
     
       
1874      
1874
     
Kinderwetje van Van Houten
     
       
1875      
1876
     
Opening Noordzeekanaal
     
       
1880      
31 aug 1880
     

Geboorte Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau
    's-Gravenhage, 31 aug 1880 - Apeldoorn, 28 Nov 1962
Dochter van Willem III van Oranje-Nassau en Emma von Waldeck-Pyrmont
Prinses der Nederlanden (1880-1890, 1948-1962)
Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Limburg (1890-1948)
Hertogin van Mecklenburg (1901-1962)
Koningin der Nederlanden (1890 - 1948)

     
       
1881      
1881
     
Eerste Nederlandse openbare telefoon netwerk
     
       
1885      
1885
      Opening Rijksmuseum
     
       
1887      
1887
      Grondwetsherziening
     
       
1888      
1888
     
Opening Concertgebouw
       
       
1888      
1888
     
De Haagsche Kookschool in de eerste Huishoudschool in Nederland
     
       
1890      
1890
      Emma wordt regentes voor de tienjarige Wilhelmina
Regentes Emma      
1890-1898
       
     
       
1896      
1896
     

Kieswet-Van Houten verdubbelt het aantal kiezers

     
       
1898      
1898
     
Inhuldiging koningin Wilhelmina     
Koningin Wilhelmina      
1898-1948
      Wilhelmina
       
       
       
       
       
       

 

Home