Joannes (Jan) Elias Janssen  (12417)          kwartier

Vader:      Elias Jan Dierck Martens (3648)

Moeder:   Maria Adriaen Hendricxssen Haemers (3651)

   

 

Gedoopt: 17 okt 1639    Loon op Zand    
akte
getuigen: Johannes Cornelius en zijn oudtante Gertrudis Willem Peters [3056] (Gertrudis Guilielmus Verdiesen)  

 

   
5 jun 1665 Loon op Zand
  Folio 29v Geeridt Joosten Croot bekent schuldig te zijn aan Joost Reijnen de Groot als voogd over de onmondige kinderen van Elias Jan Dircxsen een bedrag van 50 gulden. Adam Willem Deckers is zijn borg.
Uit de aantekening in de akte blijkt dat de schuld op 9-6-1667 ingelost is. 5-6-1665
   

 

Ondertrouw: 14 mrt 1666 Joanna Cornelis (12424), Loon op Zand
    akte
    getuigen: Guilielmus de Robemont (1318) en Huijbert Joosten Verhaegen (2227)

Kinderen:

Zoon:  17 mrt 1668 Elias Janssen Elias [12425], Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Willem Elias Janssen [3669] en Joanna Judoci
     
Dochter: 18 nov 1669 Maria Janssen Elias [12555], Loon op Zand
    getuigen: haar oom Geerit Elias Janssen [3650] en Maria Petri
     
Dochter: 21 jan 1672 Anna Jansen Elias [12416], Loon op Zand
    getuigen: Petrus Cornelij en Anna Peters
    akte
     
Zoon:  21 jun 1675 Elias Janssen Elias [12426], Loon op Zand
    getuigen: Cornelius Jacobi en Cornelia Corneli
     
Dochter: 21 mrt 1677 Maria Janssen Elias [12556], Loon op Zand
    getuigen: haar oom Peter Elias Janssen [2699] en Maria Corneli
     
Zoon:  4 feb 1680 Guilielmus Janssen Elias [23758], Loon op Zand
    getuigen: Adrianus Gerardus Mennen [23599] en Adriana Jacobus
     
Zoon:  17 aug 1682 Gerardus Janssen Elisse [5082], Loon op Zand
    getuigen: Petrus Corneli en Catharina Willems
     

 

[21 dec 1648] Loon op Zand

3 feb 1667

Folio 97v  Jan Hendricxssen de Jonge bekent schuldig te zijn aan Adriaen Hendrick Haemers een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-2-1667 bij Adriaen, Jan, Aert en Peter, zonen van Adriaen Hendrick Haemers, Adriaen Segers Mutsaert, Jan Elias Jans en Joost Reijnder Adriaens, als voogd over de onmondige kinderen van Elias Jans, ingelost is.  21-12-1648
[14 apr 1651] Loon op Zand

3 feb 1667

Folio 102v   Jan Hendricxssen de jonge bekent schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 120 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-2-1667 bij Jan, Aerdt en Peter, zonen van Adriaen Henricxssen Hamers, Adriaen Segers Mutsaerts, Jan Elias Janssen en Joost Reijnder Adriaens, voogd over de  onmondige kinderen van Elias Janssen, ingelost is.   14-4-1651
   
21 mrt 1672 Loon op Zand
  Folio 114v   1. Dirck, 2. Helena, 3. Peter Peter Jacobs, gehuwd met Ieffken, 4. Adriaen Quirijnen van Spaendoncq en Peter Jans van Beurden als voogden over Gerit, allen kinderen van Quirijn Dircxs van Spaendoncq en Joostjen Gerits van Broechoven, transporteren goederen aan Jan Elias Jans.  21-3-1672
   
15 mei 1672 Loon op Zand
  Folio 116v   Jan Elias Janssen bekent schuldig te zijn aan Bastiaen Jans de Groot een bedrag van 180 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 23-7-1673 ingelost is. 15-5-1672
   
16 okt 1672 Loon op Zand
  Folio 119v   Jan Denis Jans maakt een boedelscheiding met Jan en Peeter, zonen van Elias Jans en ook voor hun broer Geerit.   16-10-1672
   
16 dec 1672 Loon op Zand
  Folio 128  Jan, Geerit en Peeter, zonen van Elias Jan Dircx en Maria Adriaen Hamers, maken een boedelscheiding.   16-12-1672
   

doopgetuige van zijn nicht Maria Peter Elias [13918] Loon op Zand op 30 aug 1676

 

[3 okt 1664] Loon op Zand
5 jan 1677 Folio 166v  Jan Cornelissen van Dongen bekent schuldig te zijn aan Elias Janssen een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 5-1-1677 bij Jan Elias Janssen ingelost is. Met het aangaan van deze schuldbekentenis wordt de schuldbekentenis van Tunus Tijssen uit 1663 ingelost.   3-10-1664
   
21 jun 1677 Loon op Zand
  Folio 31   Magdalena Francoise T'Serclaes de Tilly transporteert goederen aan Jan Elias Jans, die verbeurd verklaard waren na de doodslag door Willem Elias op Michiel Teunis van den Nieuwenhuijsen.  21-6-1677
   
23 jul 1679 Loon op Zand
  Folio 94 Jan Elias Janse, voor zijn oom Ariaen Segers en voor zijn andere oom Peeter Adriaen Hamers uit naam van Adriaen Hendrick Hamers, bekent ontvangen te hebben van Peeterken, dochter van Anthonis Cornelis Laurijse, en Matheus Adriaens, als voogd over de onmondige kinderen van Jan Mattijsen en Anthnisken Anthonis Cornelis Laurijse, 1/6 deel van een rente van drie gulden per jaar. 23-7-1679
   
25 feb 1685 Loon op Zand
  Folio 6    Maria weduwe van Peeter van Dal (geassisteerd met Jan Elias Janssen) transporteert goederen aan Jan Marcus van Dal.   25-02-1685
   
8 mrt 1686 Loon op Zand
  Folio 45v  Jan Leendert Janssen de Bont transporteert goederen aan Jan Elias Janssen.  08-03-1686
Folio 45v  Jan Leendert Janssen de Bont transporteert goederen aan Maria Jan Denis, weduwe van Peeter Peeterssen Couwenbergh de oude.  08-03-1686
   

 

doopgetuige van zijn neef Laurentius Peter Elias [13922] Loon op Zand op 2 apr 1687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

Home

Kaamer

 

back / terug

 

12128

12130

12132
Geeridt Vranck Lemmens [47546]
circa 1525 -
12134

12136

12138

12140

12142

12129

12131

12133

12135

12137

12139

12141

12143

               
6064
Dirck Martens Kitsaerts [3649]
circa 1550 -
6065

6066
Goossen Geeridt Vrancken Lemmens [15182]
circa 1555 - 10 aug 1624
6067

6068
Hendrick Aertssen Haemers [2759]
circa 1560 -
6069

6070
Willem Peters van Gorcum [48471]
circa 1540 -
6071

x
3032
Jan Dierck Martens [3653]
circa 1575 - 29 aug 1638
3033
Gertrudis (Geeridtken) Goossen Geeridt Vrancken [3667]
circa 1575 - 3 sep 1625
3034
Adriaen Hendrick Aertssen Haemers [2746]
circa 1580 - voor 1657
3035
Peterken Willem Peters [3652]
circa 1580 -
x
x
1516
Elias Jan Dierck Martens [3648]
circa 1610 -
1517
Maria Adriaen Hendricxssen Haemers [3651]
circa 1610 -
% 18 nov 1638
758
Joannes (Jan) Elias Janssen [12417]
17 okt 1639 -