Guilielmus (Willem) de Robemont (1318) 


Vader:      Hendrick Servaessen de Robemont (4407)

Moeder:   Neeltje Wijnants (13242)

 

Geboren:        1597    Loon op Zand

 

 

 

19 jul 1622 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 157 Neeltken Wijnants, wed.v. Handrick Servaessen, geassisteerd met haar huidige man Peter Michielssen, haar zoon Wijnant Handricx, Jan Ariens, geh.m. Maeiken Handricx, Willem Handricx, Cornelis Peters, geh.m. Josijnken Handricx en Lijntken Handricx, kinderen van Handrick en Neeltken, bekennen schuldig te zijn aan de kerkmeesters van Loon op Zand een jaarlijkse cijns van 6 gld. te lossen met een bedrag van 100 gld. Deze cijns komt voort uit een schuld die ontstaan is toen Handrick Servaessen geld opnam van de kerkmeesters dat hen bij testament van Willem Martens vermaakt was. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze cijns op 23-2-1658 ingelost is door mr. Willem Hendricxsse de Robemont bij Cornelis Janssen van Delft als kerkmeester. 19-7-1622
   

 

 

Huwelijk:                            Dircxken Gerrit Jans [19084]

Kinderen:

Dochter: 2 aug 1626 Cornelia Guilielmus de Robemont [12569]    Loon op Zand
    getuigen: Cornelius Petri en Anna Petri van de Graef
     
Zoon:  14 jul 1628 Gerardus Guilielmus de Robemont [12570]    Loon op Zand
    getuigen: Dirck Dircxsen Duijsters en Cornelia Corneli
     
Zoon:  15 okt 1633 Gerardus Guilielmus de Robemont [12571]    Loon op Zand
    getuigen: Johannes Corneli Gilse en Ursula Johannes Timmermans
     
Dochter: 20 mrt 1636 Susanna Guilielmus de Robemont [19378]    Loon op Zand
    getuigen: Andreas Johannis en Maria Henricus
     
Zoon:  12 okt 1638 Henricus Guilielmus de Robemont [12572]    Loon op Zand
    getuigen: Godefridus Gerardi de Dusten en Anna Maria Cannaerts
     

 

 

1626 - 1648 Schoolmeester Loon op Zand
  Willem Hendrickx de Robemont, afgezet (akte van aanstelling)
   
21 mei 1626 getuige bij het huwelijk van
  Adriaen Geeritssen Tuijmelaer [4526] en Ida (IJken) Martens Adriaens [716] Loon op Zand
   
6 jun 1626 getuige bij het huwelijk van
  Cornelis Peeter Cornelis van Esch [945] en Adriaentken Adriaenssen [2544] Loon op Zand
   
14 aug 1626 getuige bij het huwelijk van
  Dingeman Jan Joosten [4740] en Catharina (Lijntken) Joost Bertroms [12004] Loon op Zand
   
18 okt 1626 getuige bij het huwelijk van
  Anthonis Philips Schalcken [2212] en Cornelia (Neeltken) Dierck Raessen van Grevenbroeck [2205] Loon op Zand
   
3 nov 1626 getuige bij het huwelijk van
  Walterus (Wouter) Aert Wouters van Laerhoven [4713] en Marie Hendrick Geerits [4716] Loon op Zand
   
1 jan 1627 doopgetuige van
  Isaac Daniels [23481] Loon op Zand
   
1 jan 1627 doopgetuige van
  Abraham Daniels [47230] Loon op Zand
   
2 mei 1627 ondertrouw getuige van
  Peeter Hendrick Aertssen Haemers [4658] en Huijbertken Elant Jacob Oirlemans [3717] r[1248] Loon op Zand
   
5 okt 1627 getuige bij het huwelijk van
  Zacharias Henrick Franssen [3092] en Peeterken Pauwel Jan Aertssen [3025] r[1409] Loon op Zand
   
19 okt 1627 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 23v  Geeridt Peter Oirlemans en Goijaert van Duppen, stadhouder en oppervoogd, voor de kinderen van wijlen Wijnant Hendricxssen, transporteert goederen aan Willem zoon wijlen Henrick Servaessen. 19-10-1627
   
27 nov 1627 getuige bij het huwelijk van
  Aert Peeter Willem Hericx [3824] en Adriaentken Peter Jan Adriaenssen [3823] Loon op Zand
   
6 mrt 1628 getuige bij het huwelijk van
  Joost Ghijsberts Joost Joachims [1969] en Elisabeth (Lijsken) Jan Joosten Taelen [1973] Loon op Zand
   
23 jun 1632 getuige bij het huwelijk van
  Joannes Adriaen Janssen de Leeuw [11977] en Maria (Maijken) Sijmen Diercxssen Buennen [3634] Loon op Zand
   
30 jun 1632 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 277 Heer Benedictus van Kessel bekent schuldig te zijn aan Marie dochter wijlen Claes Sallez een jaarlijkse cijns van 6 gulden en 5 stuivers, te lossen met een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze cijns op 18-2-1661 ingelost is door een betaling van heer Thomas Ignatius van Immerseel namens heer Benedictus van Kessel van 200 gulden en 4 stuivers aan Willem Henricx de Robemont, zijn zusters Maijken en Cathelijn, hun zwager Cornelis Peterssen Cleijn en hun broer Wijnant. 30-6-1632
   
13 mrt 1633 doopgetuige van
  Dijmpna (Dingen) Cornelis Peeterssen van Esch [2546] Loon op Zand
   
8 nov 1633 getuige bij het huwelijk van
  Cornelis Adriaenssen van Esch [3094] en Engelrarda (Angela) Henrick Franssen [3093] Loon op Zand
   
6 jun 1634 getuige bij het huwelijk van
  Leonardus Adriaens Loobs [47558] en Maria Corstiaen Gijsberts [19205] Loon op Zand
   
26 jan 1635 getuige bij het huwelijk van
  Aert Jan Janssen Stevens [3127] en Cathelijn (Lijntken) Cornelis Jacobs de Denser [3131] Loon op Zand
   
1636 Inventaris van het heerlijkheidsarchief Loon op Zand
  294  Stukken betreffende de benoeming door Engelbert II van Immerseel van Willem Henrick Servaessen tot koster. Afschriften, 1636 en z.j.        1 stuk
   
3 dec 1637 getuige bij het huwelijk van
  Nicolaus Peter Willemssen de Kemmer [3580] en Maijken Adriaen Lenaerts Ronden [3592] Loon op Zand
   
3 dec 1637 getuige bij het huwelijk van
  Ghijsbert Corstiaensen de Cort [3582] en Jenneken Peter Willemssen de Kemmer [3581] Loon op Zand
   
18 nov 1638 getuige bij het huwelijk van
  Elias Jan Dierck Martens [3648] en Maria Adriaen Hendricxssen Haemers [3651] Loon op Zand
   
11 dec 1638 ondertrouw getuige van
  Joannes (Jan) Willems Smits [4803] en Jenneken Cornelis [4804] Loon op Zand
   
4 feb 1643 doopgetuige van
  Cornelius Geeridt Cornelissen Tuijmelaer [47572] Loon op Zand (custos nomine Adrianus Martinus)
   
8 aug 1643 doopgetuige van
  Leonardus Stephanus van den Hove [20172] Loon op Zand (nomine Theodorus Arnolus Nauwen [24219])
   
3 jan 1644 getuige bij het huwelijk van
  Cornelis Hendrick Hendrixssen [4734] en Cornelia (Neeltken) Philibert Adriaenssen [4733] Loon op Zand
   
7 feb 1644 getuige bij het huwelijk van
  Adriaen Hendricx de Weert [3145] en Cornelia (Neeltje) Henricx Goijaerts [2356] Loon op Zand
   
10 feb 1644 doopgetuige van
  Cornelia Cornelis Rombouts [2652] Loon op Zand
   
5 apr 1644 doopgetuige van
  Arnoldus Marcelis Schalcken [23504] Loon op Zand
   
26 jun 1644 doopgetuige van
  Gerardus Theodorus de Duppen [13993] Loon op Zand
   
4 sep 1644 doopgetuige van
  Petrus Judocus Swart [23591] Loon op Zand (nomine Johannes Gerardus)
   
8 sep 1644 ondertrouw getuige van
  Nicolaus (Claes) Sijmen Diercxssen Buennen [3633] en Adriana Willem Phennix [3641] Loon op Zand
   
11 okt 1644 getuige bij het huwelijk van
  Gerit Adriaen Eelens [4857] en Anneken Jan Adriaens [4866] Loon op Zand
   
19 nov 1644 doopgetuige van
  Guilielmus Joannes Corstiaenssen [14526] Loon op Zand (nomine Joannes Judocus)
   
6 jan 1645 doopgetuige van
  Geerit Elias Janssen [3650] Loon op Zand (nomine Johannes Adrianus [2758 of 2749])
   
17 feb 1645 getuige bij het huwelijk van
  Jan Sebastiaen Christoffels de Leeuw [4625] en Elisabeth Huijbert Adriaen Huijberts [3707] Loon op Zand
   
28 mrt 1645 doopgetuige van
  Sijmen Nicolaus Buennen [3643] Loon op Zand
   
6 jun 1645 getuige bij het huwelijk van
  Geeridt Adriaen Pauwels Menen [3546] en Maijken Peter Willemssen de Kemmer [3572] Loon op Zand
   
18 jul 1645 getuige bij het huwelijk van
  Jan Philibert Adriaenssen [4737] en Heijlwigis Petrus [14567] Loon op Zand
   
8 okt 1645 doopgetuige van
  Daniel Jansen van Gorcum [47130] Loon op Zand (nomine Walterus Petrus Guilielmus)
   
31 okt 1645 doopgetuige van
  Gerardus (Geeridt) Dierck Jan Dierck Martens [3676] Loon op Zand (nomine Adriani Bertromi)
   
27 dec 1645 doopgetuige van
  Anna (Anneken) Cornelis van Maechdenborch [4114] Loon op Zand (nomine .....)
   
1646 Kerkrekening Loon op Zand
  Item betaelt aen meester Willem de Robemont schoolmeester voer zijn recht, dat hij eijscht van drije jaergetijden anno 1646 vervallen, blijckende bij quitantie de data 13 novembris 1646  xxx st.
   
10 feb 1646 getuige bij het huwelijk van
  Jan Laureijssen [3503] en Jenneken Elias Geeridt Jan Adriaens [3502] Loon op Zand
   
11 feb 1646 getuige bij het huwelijk van
  Goossen Huijberts Vercuijlen [1943] en Joostken Joost Janssen Stoop [1942] Loon op Zand
   
22 feb 1646 getuige bij het huwelijk van
  Adriaen Aert Wouters van Laerhoven [4715] en Anneken Philibert Adriaenssen [4722] Loon op Zand
   
21 apr 1646 doopgetuige van
  Adrianus Gerardus Menen [23599] Loon op Zand (nomine Joannes Gisbertus)
   
27 apr 1646 getuige bij het huwelijk van
  Ghijsbert Cornelis Adriaenssen [4736] en Geertruijt Philibert Adriaenssen [4735] Loon op Zand
   
8 mei 1646 getuige bij het huwelijk van
  van Jan Geeridt Aertssen van Laerhoven [3435] en Lambertken Bertrom Peter Adriaen Maes [3434] Loon op Zand
   
20 jun 1646 doopgetuige van
  Anna Cornelis Rombouts [23789] Loon op Zand (nomine Rombout Henrici [4619])
   
5 aug 1646 doopgetuige van
  Johannes Zacharias Hendricks Franssen [47481] Loon op Zand
   
2 sep 1646 doopgetuige van
  Adrianus Janssen Boom [14241] Loon op Zand
   
9 sep 1646 doopgetuige van
  Willem Adam Deckers [4054] Loon op Zand (nomine Joannes Petrus)
   
20 nov 1646 doopgetuige van
  Petrus Cornelius Langermans [14268] Loon op Zand
   
23 nov 1646 doopgetuige van
  Jacobus Joannes van Oisterhout [23808] Loon op Zand
   
27 jan 1647 getuige bij het huwelijk van
  Godefridus (Goijaert) Bertrom Peter Maes [3398] en Maijken Jan Geeridtssen Kennekens [3397] Loon op Zand
   
3 feb 1647 getuige bij het huwelijk van
  Hendrick Hendricxssen [2689] en Lijsken Lenaert Goossens van den Hove [2688] Loon op Zand
   
13 feb 1647 getuige bij het huwelijk van
  huw. van Joost Aert Joost Bertrons [4672] en Maria Joost Goijaerts [4692] Loon op Zand
   
26 feb 1647 getuige bij het huwelijk van
  Dominicus Wouter Bartholomeeus Claessen [3251] en Adriaentie Adriaen Verdiessen [4542] Loon op Zand
   
1 mei 1647 ondertrouw getuige van
  Bartholomeus Steven Bartholomeus [2216] en Anneken Raes Diercxssen van Grevenbroeck [2215] Loon op Zand
   
4 jun 1647 doopgetuige van
  Simon Joannes de Leeuw [14020] Loon op Zand (nomine Marcelli Adrianus)
   
4 jun 1647 getuige bij het huwelijk van
  Peeter Geeridt Cornelis Cauwenberch [3371] en Catharina Corstiaen Jan Joosten Borsten [3384] Loon op Zand
   
13 jun 1647 doopgetuige van
  Maria Cornelis Rombouts [12100] Loon op Zand
   
15 jul 1647 doopgetuige van
  Cornelis Janssen Smits [4798] Loon op Zand
   
29 jul 1647 doopgetuige van
  Petrus Wijtmannus Petrus [48187] Loon op Zand
   
14 okt 1647 getuige bij het huwelijk van
  Zacharias (Zeger) Adriaen Zegers [2264] en Adriaentken Cornelis Thonissen Roestenborch [2281] Loon op Zand
   
27 okt 1647 doopgetuige van
  Peter Elias Janssen [2699] Loon op Zand
   
19 jan 1648 doopgetuige van
  Antonius Janssen Boom [1627] Loon op Zand
   
25 jan 1648 getuige bij het huwelijk van
  Hendrick Steven Wouter Stevens Span [2836] en Cornelia (Neeltken) Matthijs Adriaens Cleijn [4383] Loon op Zand
   
26 jan 1648 doopgetuige van
  Petrus Joannes Philibertus [23829] Loon op Zand (nomine Walterus Theodorus)
   
16 feb 1648 getuige bij het huwelijk van
  Henrick Peters Brent [2926] en Catharina Ghijsbert Peeterssen Cleijn [2925] Loon op Zand
   
25 feb 1648 doopgetuige van
  Johanna Joannes de Leeuw [14499] Loon op Zand (nomine Gisbertus Buenen)
   
11 mrt 1648 doopgetuige van
  Adriaen Huijbert Joosten Verhaegen [2229] Loon op Zand (nomine Bertrom Petrus)
   
21 apr 1648 doopgetuige van
  Godefridus Theodorus van Duppen [13994] Loon op Zand ( nomine Jacobus de Duppen canonicus .. )
   
25 apr 1648 doopgetuige van
  Daniel Jansen van Gorcum [47131] Loon op Zand (nomine Joannes Joannes Oirlemans)
   
9 mei 1648 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 35   Jan Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten een bedrag van 250 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 19-12-1656 bij mr Peter Donckers en mr Willem Hendricx de Robbemont, executeurs-testamentair van Dingeman Janssen, ingelost is.   9-5-1648
   
24 jan 1649 getuige bij het huwelijk van
  Dominicus Zacharias Willemssen Schuermans [3084] en Cathelijn Cornelis Peeter Oirlemans [2964] Loon op Zand
   
31 jan 1649 getuige bij het huwelijk van
  Hendrick Cornelis Cleijn [4294] en Adriaentken Marten Geeritssen [4293] Loon op Zand
   
14 okt 1649 doopgetuige van
  Theodorus Anthonius van Laerhoven [3220] Loon op Zand (nomine Gerardus Walterus)
   
2 feb 1650 doopgetuige van
  zijn achterneef Johannes Andreas van Wijnsauwen [14059] Loon op Zand (nomine Adrianus Joannes)
   
6 feb 1650 getuige bij het huwelijk van
  Cornelis Corstiaen Jan Borsten [3375] en Geertruijt Willem Everts [3414] Loon op Zand
   
19 feb 1650 getuige bij het huwelijk van
  Theodorus (Dierck) Peeter Hendrick Haemers [2762] en Maria Bertroms [14194] Loon op Zand
   
1 mrt 1650 doopgetuige van
  Theodorus Theodorus van Duppen [13995] Loon op Zand (nomine Joannes Bernardus Verhagen)
   
24 jun 1650 doopgetuige van
  Adrianus Gerardus Tuijmelaer [14423] Loon op Zand
   
26 jul 1650 doopgetuige van
  Adrianus Cornelis Basters [13927] Loon op Zand
   
7 aug 1650 doopgetuige van
  Henricus Elias Janssen [13916] Loon op Zand (nomine Arnoldi Hamers [2748])
   
28 okt 1650 doopgetuige van
  Joannes Arnoldus [51] Loon op Zand
   
1650 aanslag of setting over huizen, grond en tienden  
  KAATSHEUVEL EN DE MOER
Lijntken Henrick Servaessen
haar vierde deel in het huisje en hofje van haar vader, dat zij zelf bewoont  30 st. 
Willem Henrick Servaessen
de helft in het huisje en hofje van zijn vader, dat hij zelf bewoont  3 gld. 10 st. 
   
25 jan 1651 getuige bij het huwelijk van
  Adriaen Geeritsen Cauwenberch [2662] en Elizabeth (Lijsken) Jan Cornelis Oirlemans [2659] Loon op Zand
   
3 sep 1651 doopgetuige van
  Peeter Henrick Peters Brent [2928] Loon op Zand
   
9 sep 1651 doopgetuige van
  Joannes Joannes Philibertus [23830] Loon op Zand (nomine Guilielmus)
   
18 feb 1652 Loon op Zand
  Folio 18  Aert Meeus Aertssen bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten  een bedrag van 100 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 4-2-1654  gecedeerd is door mr Willem de Robbemont (executeur-testamentair) en Jan Marten Janssen en Cornelis Janssen (namens de erfgenamen van vaderlijke zijde)  aan mr Peeter Donckers.
De schuld is op 2-5-1672 bij mr Peter Donckers  ingelost.  18-2-1652. 

   
23 feb 1652 doopgetuige van
  Cornelius Regnerus Nauwen [24226] Loon op Zand (nomine Gisbertus Wijtmannes)
   
2 apr 1652 doopgetuige van
  Peter Hubertus Verhaegen [2231] Loon op Zand
   
1 sep 1652 doopgetuige van
  Laurentius (Laurens) Peeter Peeter de Kemmer [4922] Loon op Zand
   
7 dec 1652 doopgetuige van
  Nicolaus Joannes van Riel [24028] Loon op Zand
   
12 dec 1652 doopgetuige van
  Geertruijt Adriaen Geerit Cauwenberch [3387] Loon op Zand
   
16 feb 1653 getuige bij het huwelijk van
  Joost Huijbert Adriaen Huijberts [3709] en Anna Joannes de Leeuw [3710] Loon op Zand
   
20 jun 1653 doopgetuige van
  Nicolaus Theodorus van Duppen [12781] Loon op Zand (nomine Johannes Arnoldus)
   
21 sep 1653 doopgetuige van
  Adriaen Janssen Boom [3995] Loon op Zand
   
7 nov 1653 doopgetuige van
  Theodorus Anthonius van Laerhoven [4786] Loon op Zand
   
4 feb 1654 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 105v  Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Andries Peter Andriessen Cuijpers.  De kooppenningen zijn betaald.  4-2-1654 
Folio 107v   Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Quirijn Jan Quirijnssen. De kooppenningen zijn betaald. 4-2-1654 
Folio 108   Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben  (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Peter Embrechts met toestemming van Adriaen Michiel Adriaens. De kooppenningen zijn betaald.   4-2-1654 
Folio 108   Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan mr Dierck Coomans, oud-secretaris. De kooppenningen zijn betaald.  4-2-1654 
Folio 108v  Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Willem Geeridt Willem Basters.  De kooppenningen zijn volledig betaald.   4-2-1654 
Folio 108v  Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Jan Geeridt Thonissen.  De kooppenningen zijn volledig betaald.  4-2-1654 
Folio 109   Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Jan JAnssen Oirlemans. De kooppenningen zijn volledig betaald.     4-2-1654 
Folio 109    Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als  gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Adriaen Zegers. De kooppenningen zijn volledig betaald. 4-2-1654 
Folio 109    Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met  Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Herman Cornelis van Heijst.   De kooppenningen zijn volledig betaald.   4-2-1654 
Folio 109v   Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Claes Dingeman Willemssen, wonende te Tilburg. De kooppenningen zijn volledig betaald.  4-2-1654] 
Folio 110   Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van  Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Jan Peeterssen de Decker. De kooppenningen zijn volledig betaald.]   4-2-1654 
Folio 110   Adriaen Cornelis Andriessen bekent schuldig te zijn aan mr Peeter Donckers een bedrag van 102 gulden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-3-1672 ingelost is.   4-2-1654
   
9 feb 1654 getuige bij het huwelijk van
  Aert Janssen Oostvogel [3249] en Valeria (Wouterken) Wouter Aert Wouter Lochten [3247] ] Loon op Zand
   
31 mrt 1654 doopgetuige van
  Martinus Arnoldus [426] Loon op Zand
   
24 apr 1654 doopgetuige van
  Henricus Wouter Bijster [14396] Loon op Zand
   
7 jun 1654 doopgetuige van
  Anthonius Anthonissen Borgers [47319] Loon op Zand
   
26 jun 1654 doopgetuige van
  Thomas Thomas de Leeuw [23474] Loon op Zand (nomine Petrus Tielemannus )
   
19 dec 1654 doopgetuige van
  Arnoldus Aert Jansen Oostvogel [14173] Loon op Zand
   
10 okt 1655 doopgetuige van
  Henricus Regnerus Nauwen [24227] Loon op Zand
   
16 okt 1655 doopgetuige van
  Mathias Peeter Peeter de Kemmer [4983] Loon op Zand
   
29 okt 1655 doopgetuige van
  Judocus (Joost) Huijbert Joosten Verhaegen [2239] Loon op Zand
   
8 dec 1655 getuige bij het huwelijk van
  Robbert Adriaen Willem Breeckelmans [4906] en Elisabeth (Lijsken) Willem Jan Thijssen [4907] Loon op Zand
   
16 jan 1656 getuige bij het huwelijk van
  Jan Jans van Wesel [1957] en Willemken Huijbert Vercuijlen [1956] Loon op Zand
   
20 feb 1656 getuige bij het huwelijk van
  Quirijn Anthonis Roestenborch [2296] en Cornelia Joost Cornelis Croot [2305] Loon op Zand
   
20 feb 1656 getuige bij het huwelijk van
  Jan Hendrick Jan Heerschop [2807] en Adriana Willems [4747] Loon op Zand
   
13 mei 1656 doopgetuige van
  Adrianus Guilielmus Buennen [14799] Loon op Zand (nomine Petrus Adrianus)
   
17 jun 1656 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 131v    Geschil van 1) Adriaen Willem Adriaen Wouters, gehuwd met Maijken, 2) Frans Ghijsbert Joosten, gehuwd met Hendricxken en 3) Adriaen, allen kinderen van Jan Hendricxssen de Groot, met de kinderen van Jan Willem Robben en Jenneken Ghijsbert Joosten over de nalatenschap van Jan Willem Robben en Margriet Jan Hendricxssen de Groot. Genoemde Adriaen sluit voor zichzelf en de anderen een akkoord met Aert Jan Janssen Stevens en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, voogden over de kinderen.  17-6-1656
   
jan 1658 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 70v Dierck Andriessen, ingezetene van 's-Hertogenbosch en gehuwd met Susanna Willem Hendricx de Robemont (ligt in het kinderbed), naast de goederen welke onlangs door Willem Hendricxssen de Robemont aan Thomas de Leeuw getransporteerd zijn. 12-1-1658
Folio 72 Mr Willem Hendricxssen de Robemont transporteert goederen aan Dierck Andriessen, gehuwd met zijn dochter Susanna, welke goederen eerst aan Thomas de Leeuw getransporteerd waren, maar daarna genaast. 22-1-1658
Folio 73 Mr Willem Hendricx de Robbemont belooft dat hij een rente ten behoeve van de kerk van Loon zal aflossen. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de rente op 23-2-1658 ingelost is. 22-1-1658
   
22 jan 1658 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 73 Mr Willem Hendricx de Robbemont belooft dat hij een rente ten behoeve van de kerk van Loon zal aflossen. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de rente op 23-2-1658 ingelost is. 22-1-1658
   
7 apr 1658 getuige bij het huwelijk van
  Nicolaus (Claes) Ghijsbert Claessen Buennen [2515] en Maria Theodorus de Duppen [47305] Loon op Zand
   
10 dec 1658 getuige bij het huwelijk van
  Jan Geerit Tuijmelaer [4519] en Wouterken Wouters [4529] Loon op Zand
   
4 feb 1659 getuige bij het huwelijk van
  Jan Peeter Geeritssen [2254] en Cathalijn (Lijntken) Jan Adriaen Robben [2253] Loon op Zand
   
6 jul 1659 doopgetuige van
  Peter Huijbert Joosten Verhaegen [2230] Loon op Zand
   
30 dec 1659 getuige bij het huwelijk van
  Thomas Thomas Thomassen Egmonts [4337] en Cornelia Gerardus [14835] Loon op Zand
   
4 okt 1660 getuige bij het huwelijk van
  Henrick Gerits Hoevenaer [2703] en Cornelia Cornelis Willemssen de Pruijser [3197] Loon op Zand
   
9 jan 1661 getuige bij het huwelijk van
  Johannes (Jan) Cornelis Peeterssen van Esch [2550] en Anna Theodorus de Duppen [14159] Loon op Zand
   
6 jun 1661 getuige bij het huwelijk van
  Joannes (Jan) Janssen Floren [4347] en Anna Sebastianus [14592] Loon op Zand
   
12 aug 1661 ondertrouw getuige van
  Gislenus (Gillijn) Janssen Colson [3859] en Elisabeth Ghijsbert Claes Diercxssen Buennen [3858] Loon op Zand
   
3 mrt 1662 getuige bij het huwelijk van
  Joannes Sebastianus de Leeuw [47430] en Cornelia Wouters [47447] Loon op Zand
   
27 jun 1662 getuige bij het huwelijk van
  Robbert Adriaen Willem Breeckelmans [4906] en Petronella (Peeterken) Aerts Peeters [4920] Loon op Zand
   
24 dec 1662 getuige bij het huwelijk van
  Adriaen Lucas Adriaens [3607] en Cathelijn Hendrick Jan Heerschop [2808] Loon op Zand
   
20 jan 1663 getuige bij het huwelijk van
  Adriaen Willem Peeterssen Waegenmaeckers [2423] en Petronella Jan Joost Drossaerd [3525] Loon op Zand
   
16 dec 1663 getuige bij het huwelijk van
  Guilielmus (Willem) Gisbertus van de Plas [3806] en Adriaentie Adriaen Zegers [2270] Loon op Zand
   
22 jan 1664 getuige bij het huwelijk van
  Arnoldus Johannes [14530] en Maijken Tieleman van Hasselt [3602] Loon op Zand
   
24 feb 1664 getuige bij het huwelijk van
  Cornelis Sebastianus de Leeuw [2410] en Cornelia (Neeltie) Peter Geritsen [2408] Loon op Zand
   
24 jun 1664 getuige bij het huwelijk van
  Cornelis Lamberts van den Hoven [2635] en Dijmpna (Digna) Cornelis Rombouts [2648] Loon op Zand
   
26 mei 1665 getuige bij het huwelijk van
  Theodorus (Dirck) Gijsberts Claes Diercxssen Buennen [3604] en Elisabeth (Lijsken) Tieleman van Hasselt [3603] Loon op Zand
   
6 dec 1665 getuige bij het huwelijk van
  Joannes Theodorus Colster [24189] en Elisabeth Joannes [24190] Loon op Zand
   
8 dec 1665 getuige bij het huwelijk van
  Gerardus (Geeridt) Joosten Regnerus de Groot [3605] en Maijken Tieleman van Hasselt [3602] Loon op Zand
   
19 dec 1665 getuige bij het huwelijk van
  Gerardus (Geerit) Joost Cornelis Croot [2316] en Elisabeth Cornelis de Lepper [3898] Loon op Zand
   
1665 Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden
  KERKSTRAAT
* mr Willem Hendrick Servaessen, oud-schoolmeester
- weinig inkomen en kan niet meer werken
   
14 mrt 1666 ondertrouw getuige van
  Joannes (Jan) Elias Janssen [12417] en Joanna Cornelis [12424] Loon op Zand
   
9 jan 1667 getuige bij het huwelijk van
  Jan Denijs Dominicus [3233] en Adriaentie Adriaen van Gorcum [4512] Loon op Zand
   
30 jan 1667 getuige bij het huwelijk van
  Cornelis Thomas Cauwenberch [2717] en Maria Adriaen Cornelis van den Hoven [2716] Loon op Zand
   
6 feb 1667 getuige bij het huwelijk van
  Gerit Jan Snoermans [3408] en Adriana Cornelis Corstiaen Jan Borsten [3407] Loon op Zand
   
8 feb 1667 getuige bij het huwelijk van
  Adriaen Cornelis Cornelis Oirlemans [2949] en Maria Jan Ghijsbert Corstiaenssen [3992] Loon op Zand
   
13 feb 1667 getuige bij het huwelijk van
  Joannes Aerts Cleijn [3761] en Jenneken Anthonis Corstiaen Claessen van der Aa [3760] Loon op Zand
   
5 mrt 1667 getuige bij het huwelijk van
  Heijliger Jan Janssen Oirlemans [3001] en Heijlwigis Cornelius Adrianus van Esch [14048] Loon op Zand
   
16 nov 1667 getuige bij het huwelijk van
  Hendrick Silvesters [14438] en Catharina Willemsen van Maechdenborch [4119] Loon op Zand
   
31 dec 1667 getuige bij het huwelijk van
  Jan Joost Peter Nauwen [3781] en Cornelia Cornelis Corstiaen Jan Borsten [3405] Loon op Zand
   
6 jan 1668 getuige bij het huwelijk van
  Martinus Johannes Snoermans [14553] en Maria Hubertus Borsten [5071] Loon op Zand
   
6 jan 1668 getuige bij het huwelijk van
  Robbert Wouter Schalcken [4523] en Maria (Maijken) Geerit Tuijmelaer [4522] Loon op Zand
   
15 jan 1668 getuige bij het huwelijk van
  Adriaen Quirijn van Spaendonck [3445] en Jenneken Goijaert Sijmons [3444] Loon op Zand
   
15 feb 1668 getuige bij het huwelijk van
  Nicolaes (Claes) Adriaen Peeterssen van Esch [1948] en Dijmpna (Dingen) Quirijn Jan van Spaendonck [4194] Loon op Zand
   
21 feb 1668 getuige bij het huwelijk van
  Ghijsbert Joannes Gisbertus Corstiaensse de Kort [3991] en Antonia Joannes Langermans [1283] Loon op Zand
   
17 jun 1668 getuige bij het huwelijk van
  Theodorus (Dierck) Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck [2208] en Maria Huijbert Joosten Verhaegen [2226] Loon op Zand
   
21 dec 1668 getuige bij het huwelijk van
  Huijbert Joost Hermans Vermutsers [2175] en Adriaentie Janssen van Gurcum [2443] Loon op Zand
   
17 feb 1669 getuige bij het huwelijk van
  Leonardus (Leendert) Ghijsberts van de Plas [2261] en Maria Adriaen Zegers [2260] Loon op Zand 
   
3 mrt 1669 getuige bij het huwelijk van
  Hendrick Markus van Dal [3456] en Maria Jan Jan Geeritssen Kennekens [3455] Loon op Zand
   
17 mrt 1669 getuige bij het huwelijk van
  Sebastianus (Corstiaen) Adriaen Snoermans [14612] en Theodora (Dircxken) Joost Cornelis Croot [2310] Loon op Zand
   
12 jan 1670 getuige bij het huwelijk van
  Gijsbert Joost Gijsbert Joosten Joachims [2435] en Maria (Marike) Willem Claessen Basters [4050] Loon op Zand
   
26 jan 1670 getuige bij het huwelijk van
  Peter Elias Janssen [2699] en Anna Wouter Laureijssen [2698] Loon op Zand
   
1 mei 1670 getuige bij het huwelijk van
  Andreas Leendert Jansen de Bont [12189] en Cornelia Petrus Poisson [4201] Loon op Zand
   
10 sep 1670 getuige bij het huwelijk van
  Jan Aertssen Weijens [4113] en Barbera Cornelis van Maechdenborch [4112] Loon op Zand
   
24 okt 1670, getuige bij het huwelijk van
  Peeter Cornelis Cornelis Oirlemans [2948] en Joanna (Anna) Wouters [4659] Loon op Zand
   
30 nov 1670 getuige bij het huwelijk van
  Jan Geerit Berger [2089] en Catharina Jan Phoenix [2084] Loon op Zand
   
5 mei 1671 getuige bij het huwelijk van
  Heijliger Jan Janssen Oirlemans [3001] en Maria Geerit Cornelis Corstiaenssen [3000] Loon op Zand
   

 

 

 

Overleden:   voor 1672

 

29 jan 1672 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 107 Dircxken Gerit Jans, weduwe van mr Willem de Robbemont en geassisteerd met haar zonen Gerit en Henrick en haar zwager Dirck Dries Baeijens, transporteert goederen aan Gillijn Colson.
De goederen zijn mr Willem aangekomen van zijn vader. 29-1-1672
Folio 107  Gillijn Colson bekent schuldig te zijn aan Dircxken Gerit Jans een bedrag van 621 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-1-1673 ingelost is. 29-1-1672
   

 

 

 

 

@

 

Home

Kaamer

van der Vaart