Dijmpna Cornelissen Rombouts  (2648)

 

Vader:      Cornelis Hendricks Rombouts [2649]

Moeder:   Maria Gerrits Dircks Castelijns [2651]

 

Gedoopt:    4 dec 1639 Loon op Zand
  getuigen: Adrianus Theodori en Maijken Jansen Jocker [23800] (Maria Peter Huennen)

 

 

   
Huwelijk: 24 jun 1664 Cornelis Lamberts van den Hoven [2635]   Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Nicolaus Eliassen van den Berch [23791]
Kinderen:    
     
Dochter: 29 nov 1665 Gertrudis Cornelissen van den Hoven [47299]    Loon op Zand
    getuigen: haar tante Adriana Cornelissen Kelders [12033] en Gerardus Lamberti
   
Dochter: 29 jan 1668 Cornelia Cornelissen van den Hoven [47300]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Theodorus Cornelissen Kelders [12030] en haar tante Cornelia Lamberts van den Hoven [2643]
   
Dochter: 26 apr 1670 Catharina Cornelissen van den Hoven [47301]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Theodorus Cornelissen Kelders [12030] en haar tante Gertrudis) Lamberts van den Hoven [2639]
   
Dochter: 24 jul 1672 Maria Cornelissen van den Hoven [47295]    Loon op Zand
    getuigen: haar grootmoeder Maria Gerrits Dircks Castelijns [2651] en haar achterneef Arnoldus Peeters Poisson [13253]
     
Dochter: 18 apr 1677 Elisabetha Cornelissen van den Hoven [47296]    Loon op Zand
    getuigen: haar aangetrouwd oom Adriaen Huijberts Zeijlmans [2644] en haar tante Anneke Lamberts van den Hoven [2638]
     
Zoon:  3 mrt 1680 Lambertus Cornelissen van den Hoven [47297]    Loon op Zand
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Peter Cornelissen Buijs [2642] en zijn tante Anneke Lamberts van den Hoven [2638] (Anna Martini Pruijser)
     
Zoon:  9 mei 1682 Cornelius Cornelissen van den Hoven [47298]    Loon op Zand
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Nicolaus Dircks van Duppen [12781] en zijn aangetrouwd tante Maria Huijberts Joosten Verhaegen [2226]
     

 

13 apr 1668 Loon op Zand
  Folio 1 (1) Henrick, zoon van wijlen Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, (2) Cornelis Lambert van den Hove, gehuwd met Digna Cornelis Rombouts, (3) Dirck Lamberts van den Hove, gehuwd met Cornelia Cornelis Rombouts, (4) Rombout Henrick Rombouts en Gerit Dirck Anthonis, voogden over de vier onmondige kinderen van voornoemd echtpaar, maken een boedelscheiding. Het slot van de ake staat op folio 5.
Folio 5 Maria Gerit Castelijns, weduwe van wijlen Rombout [Cornelis] Henrick Rombouts bekent schuldig te zijn aan Gerit Dirck Anthonis een bedrag van 292 gulden.
Folio 5 Henrick Cornelis Rombouts bekent schuldig te zijn aan zijn moeder Maria Castelijns een bedrag van 292 gulden.
   
9 mrt 1670 Loon op Zand
  Folio 11v  Henrick, Dirck en Adriana, kinderen van Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, Cornelis Lamberts van den Hove, gehuwd met Digna, en Dirck Lamberts van den Hove, gehuwd met Cornelia, ook dochters van genoemd echtpaar, en tevens sterk makend voor Catharina en Jenneke, ook dochters van genoemd echtpaar, transporteren goederen aan hun moeder Maria Gerit Dircx.
Folio 43  Henrick, Dirck, Adriana, Cornelis Lamberts van den Hove (gehuwd met Digna), Dirck Lamberts van den Hove (gehuwd met Cornelia) en zij allen ook voor hun zusters Catharina en Jenneken, allen kinderen van Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, transporteren goederen aan hun moeder. Hun moeder heeft eerst afstand gedaan van de tocht.
   

 

doopgetuige van haar neef Theodorus Carels de Roij [78037] op 16 dec 1680 Loon op Zand

 

 

 

 

 

@

Home

Kaamer