Peter Elias Janssen  (2699)

 

Vader:      Elias Jan Dierck Martens (3648)

Moeder:   Maria Adriaen Hendricxssen Haemers (3651)

 

Gedoopt:    27 okt 1647 Loon op Zand
  getuige: Guilielmus (Willem) Hendrick Servaessen de Robemont [1318]

 

 

 

 

Huwelijk:  26 jan 1670 Anna Wouter Laureijssen [2698], Loon op Zand
  getuigen: zijn broer Geerit Elias Janssen [3650] en G.de Robemont [1318]        

Kinderen:

Zoon:  24 okt 1670 Elias Peter Elias [3124]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Geerit Elias Janssen [3650] en Elisabeth Cornelius
     
Zoon:  12 nov 1673 Walterus Peter Elias [3616]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Leonardus (Lenaert) Wouter Laureijssen [2695] en Joanna Joannes
   
Dochter: 30 aug 1676 Maria Peter Elias [13918]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Joannes (Jan) Elias Janssen [12417] en Maria Joannes
     
Dochter: 9 feb 1679 Wilhelma Peter Elias [13919]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Leonardus (Lenaert) Wouter Laureijssen [2695] en Elisabeth Cornelius
     
Zoon:  21 dec 1681 Arnoldus Peter Elias [13920]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Leonardus (Lenaert) Wouter Laureijssen [2695] en Elisabeth Henricus
     
Zoon:  4 sep 1684 Gerardus Peter Elias [13921]    Loon op Zand
    getuigen: Joannes Laurentius en Joanna Antonius
   
Zoon:  2 apr 1687 Laurentius Peter Elias [13922]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Joannes (Jan) Elias Janssen [12417] en Maria Tielmanus
     

 

doopgetuige van zijn nicht Maria Janssen Elias [12556] Loon op Zand op 21 mrt 1677

 

 

12 feb 1670 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 40   1 Loureijs en Lendert, zonen van wijlen Wouter Loureijs en Maria Leenders van den Hove, 2) Cornelis Gerit colen gehuwd met Elisabeth, 3) Peter Elias gehuwd met Anna, kinderen van Wouter en Maria, en 4) Jan Loureijs en Henrick Henrickx als voogden over de onmondige zoon Aerdt, maken een boedelscheiding.  12-2-1670
   
14 feb 1670 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 6v   1. Loureijs, 2. Lendert, 3. Cornelis Gerit Colen gehuwd met Elisabet, 4. Peter Elias gehuwd met Anna, allen kinderen van Wouter Loureijs en Maria Lenderts van den Hove, 5. Jan Loureijs en Hendrick Hendricxs als voogden over Aerdt, onmondige zoon van genoemde Wouter en Maria, maken een boedelscheiding. 14-2-1670
   
30 nov 1670 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 53   Peeter Elias Jans, en met hem Peeter Adriaen Hamers als borg, bekennen schuldig te zijn aan de weduwe van Jan Geerits van de Ven een bedrag van 100 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 18-12-1673 ingelost is. 30-11-1670
   
5 dec 1670 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 54v   Cornelis Janssen Bastaert en Cornelis Geerits Conincx, gehuwd met Willemijna, transporteren goederen aan Peeter Elias Jans.   5-12-1670 
Folio 55v   Peeter Elias Jans bekent schuldig te zijn aan Cornelis Jansen Bastaerts en Cornelis Geerits Conincx een bedrag van 123 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op heden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-12-1673 ingelost is.  5-12-1670
   
16 okt 1672 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 119v   Jan Denis Jans maakt een boedelscheiding met Jan en Peeter, zonen van Elias Jans en ook voor hun broer Geerit.   16-10-1672
   
16 dec 1672 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 128  Jan, Geerit en Peeter, zonen van Elias Jan Dircx en Maria Adriaen Hamers, maken een boedelscheiding.   16-12-1672
   
3 dec 1673 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 183 Peeter Elias Jans transporteert goederen aan Heijliger Jans Oerlemans. 3-12-1673  Folio 183v Heijliger Jans Oerlemans bekent schuldig te zijn aan Peeter Elias Jans een bedrag van 45 gulden en 15 stuivers terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-12-1674 ingelost is. 3-12-1673
   
1675 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 10v    Thonis Aerdts van Drongelen, gehuwd met Jenneken Lodewijcx (1/2), en Hendrick Jans van Cosen met Thonis Aerdts van Drongelen als voogden over Maria Jans van Cosen, dochter van Cornelia Lodewijcx (1/2), transporteren goederen aan Peeter Elias Jans.   1675 
Folio 11  Peeter Elias Jans bekent schuldig te zijn aan Thonis Aerdts van Drongelen en Hendrick Jans van Cosen een bedrag van 80 gulden en 15 stuivers terzake van een transport op heden.  1675  Folio 11v  Peter Elias Jans maakt een boedelscheiding met Beris Adriaen Jans.  1675  Folio 1   Cornelis Peeters transporteert goederen aan Peeter Elias Jans. 1675 
Folio 1     Peeter Elias Jans en Aert Wouter Loureijs maken een boedelscheiding van goederen.   1675  Folio 6v  Marten Peeters van de Winckel, als voogd, en drossaard Ivo van den Heuvel, als oppervoogd over de onmondige kinderen van Loureijs Wouters en Peeterken Martens, transporteren goederen aan Peeter Elias Jans. 1675
   
22 mrt 1675 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 51v   Goossen Lenaertssen van den Hove bekent schuldig te zijn aan Wouter Laureijssen ten behoeve van diens vijf onmondige kinderen bij wijlen Maijke de oude, dochter van Lenaert Goossens van den Hove, een bedrag van 80 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 22-3-1675 voor 3/5 deel bij Aert Wouter Laureijssen, Peter Elias Jans, gehuwd met Anna Wouter Laureijssen, en Peterken, weduwe van Laureijs Wouters, ingelost is.  6-5-1653
   
22 dec 1677 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 40v   Lenaert Wouter Loureijs en Peter Elias Jans, gehuwd met Anna Wouter Loureijs, transporteren goederen aan Catharina weduw van Peter Gerits Cauwenbergh de jonge.  22-12-1677  Folio 40v  Catharina, weduwe van Peter Gerits Cauwenbergh de jonge, bekent schuldig te zijn aan Lenaert Wouter Loureijs en Peter Elias Jans een bedrag van 114 gulden terzake van een transport op heden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-11-1679 ingelost is. 22-12-1677 
Folio 41  Peter Elias Jans, gehuwd met Anna Wouter Loureijs, transporteert goederen aan Lendert Wouter Loureijs.  22-12-1677
   
4 apr 1678 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 45v  Pr. Elias Jans transporteert goederen aan Jan Adriaen Hamers de jonge.4-4-1678
   
28 nov 1679 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 115  Jan Adriaen Wijnen en Peerken Anthonis Spaendonck transporteren goederen aan Peeter Elias Janssen.  28-11-1679 
Folio 115v  Peter Elias Janssen draagt een vordering van 114 gulden over op Jan Adriaen Wijnen en Peerken Anth. Spaendonck. Deze vordering was Catharina, weduwe van Pr. Gerit Cauwenbergh schuldig aan Pr. Elias Jansen. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 25-1-1683 ingelost is.  28-11-1679
   
okt 1684 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 283    Hendrick, Laureijs en Adam, zonen van wijlen Jan Laurijs Wijters, Cornelis Peeters Cauwenbergh en Jan Adr. Van den Hoven als voogden over het minderjarige kind van Heijliger Jan Vrijssen en Maria Peetersse Cauwenbergh, Peeter Elias Janssen en Barteran Dirck Hamers als voogden voer de vier minderjarige kinderen van Cornelia Jan Lauwerijs en Peeter Tomas Cuwenbergh, Jan Corstiaensse (geh.m. Alegonde Jan Lauwtijs) en Maghdelena Jan Lauwrijssen (geh.m. Hendrick van Vucht), maken een boedelscheiding van de goederen van wijlen Jan Laurijssen en Maria Hendrickxsse Verhoeven.   00-10-1684
   
4 okt 1685 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 22v  Laureijs Wijtmans (wonende te Tilburg) transporteert goederen aan Claes van de Graeff en Peeter Elias Janssen.04-10-1685
   

 

 

 

 

@

Home

Kaamer