Maijken Peters Willems de Kemmer  (3572)

 

Vader:     Peter Willems de Kemmer (3573)

Moeder:  Laurentia (4982)

 

Geboren: circa 1605

 


   
Ondertrouw: 2 feb 1624 Tieleman Willems van Hasselt [3599]    Loon op Zand
    getuigen: haar broer Matthijs Peters Willems de Kemmer [3574] en Petrus Cornelij
Huwelijk: 14 feb 1624 Loon op Zand
    getuigen: haar broer Matthijs Peters Willems de Kemmer [3574] en mgtis Matthias 
     
Kinderen:    
   
Zoon:  2 aug 1624 Guilielmus (Willem) Tielemans Willems van Hasselt [3600]    Loon op Zand
    getuigen: Christianus Adriani en Adriana Joannis
     
Zoon:  21 jan 1629 Johannes Tielemans Willems van Hasselt [3601]    Loon op Zand
    getuigen: Cornelius Christiani en Catharina Guilielmi
     
Zoon:  6 apr 1631 Cornelius Tielemans Willems van Hasselt [3833]    Loon op Zand
    getuigen: zijn aangetrouwd tante Engeltken Denijssen [14823], Petrus Arnoldi
     
Dochter: 16 okt 1633 Maria (Maijken) Tielemans Willems van Hasselt [3602]    Loon op Zand
    getuigen: Johannes Johannis en Adriana Johannis
     
Zoon:  12 jan 1636 Arnoldus Tielemans Willems van Hasselt [78795]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318], Agneta Guilielmi
     
Dochter: 12 nov 1638 Elisabetha (Lijsken) Tielemans Willems van Hasselt [3603]    Loon op Zand
    getuigen: Johannes Johannis en Elisabetha Rutgeri
     

 

 

   
Ondertrouw: 17 mei 1645 Geeridt Adriaens Pauwels Menen [3546]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Ida Jansen Jansen de Cock [2536]
Huwelijk: 6 jun 1645  Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Ida Jansen Jansen de Cock [2536]
     
   
Zoon:  21 apr 1646 Adrianus Geeridts Menen [23599]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendrick Servaessen de Robemont [1318] nomine Joannes Gisbertus en Elisabeth Rutgeri nomine Anna Joannis
     


12 okt 1653 doopgetuige van haar neef Adrianus Jan Ghijsbert de Cort [19196] Loon op Zand
   
6 apr 1655 doopgetuige van haar kleindochter Adriana Willems van Hassel [77029] Loon op Zand
   
12 feb 1661 Loon op Zand
  Folio 86v 1. Claes, 2. Peeter, 3. Geeridt Adriaen Pauwels, gehuwd met Maijken, 4. Jan Ghijsberts, gehuwd met Jenneken, 5. voornoemde Peeter, namens Adriaen Anthonissen van Giersberghen, zoon van Willemken, 6. Denijs Matthijs Peterssen, tevens voor zijn zusters Barbara en Laureijsken en 7. voornoemde Denijs voor Geeridt Huijberts, weduwnaar van Hendricxken, en diens zoon Michiel, allen kinderen en kleinkinderen van Peter Willemssen de Kemmer, sluiten een overeenkomst met Goijaert Janssen, weduwe van Anneken, dochter van Jan Huijberts Bastiaenssen en Lijsken Peter Willemssen de Kemmer, en hun zes onmondige kinderen, waarover Willem Tielemans van Hasselt voogd van moederlijke zijde is.
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen Loon op Zand
  Roestelberg
  Geeridt Adriaen Pauwels
- zijn gedeelte in de stede van Peter Willem Kemmer, aanslag: 20 st.
   
22 jan 1666 Loon op Zand
  Folio 31    (1) Willem, (2) Jan, (3) Geeridt Joosten de Groot, gehuwd met Maijken, en (4) Dirck Gijsberts Buenen, gehuwd met Lijsken, kinderen van Tieleman van Hasselt en Maijken Peeterssen de Kemmer, maken een boedelscheiding van de goederen van wijlen Geeridt Adriaen Pauwels en genoemde Maijken Peeterssen de Kemmer.  22-1-1666
Folio 32    (1) Willem, (2) Jan, (3) Geeridt Joosten de Groot, gehuwd met Maijken, en (4) Dirck Gijsberts Buenen, gehuwd met Lijsken, kinderen van Tieleman van Hasselt en Maijken Peeterssen de Kemmer, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders.    22-1-1666
Folio 33v    (1) Willem, (2) Jan en (3) Dirck Gijsberts Buenen, gehuwd met Lijsken, kinderen van Tieleman van Hasselt en Maijken Peeterssen de Kemmer, transporteren goederen aan Geeridt Joosten de Groot.  
   
11 feb 1669 Loon op Zand
  Folio 12v Adriaen Gerits transporteert goederen aan Willem Tieleman van Hasselt. De goederen zijn transportant aangekomen bij overlijden van Gerit Adriaen Pauwels en Maeijken Peters Kemmer. Het betreft de goederen van Peeter Willem Cemmer op de Roestelberg.
   

 

 

@

Home

Kaamer