Maijken Peter Willemssen de Kemmer  (3572)

 

Vader:     Peter Willemssen de Kemmer (3573)

Moeder:  Laurentia (4982)

 

Geboren:     circa 1605

 
 

 

 

 

Kerk.huw:  14 feb 1624    Tieleman Willemssen van Hasselt (3599), Loon op Zand
                                             getuigen: Petrus Cornelius, Matthias Petrus en Mr. Matthias
Kinderen:

Zoon:  2 aug 1624 Willem Tieleman Willemssen van Hasselt [3600]    Loon op Zand
    getuigen: Christianus Adrianus en Adriana Joannes
     
Zoon:  21 jan 1629 Jan Tieleman van Hasselt [3601]    Loon op Zand
    getuigen: Cornelius Christianus en Catharina Guilielmus
     
Zoon:  6 apr 1631 Cornelis Tieleman Willemssen van Hasselt [3833]    Loon op Zand
    getuigen: Petrus Arnoldus en Angela Dionsius
     
Dochter: 16 okt 1633 Maijken Tieleman van Hasselt [3602]    Loon op Zand
    getuigen: Johannes Johannes en Adriana Johannes
     
Dochter: 12 nov 1638 Elisabeth (Lijsken) Tieleman van Hasselt [3603]    Loon op Zand
    getuigen: Johannes Johannes en Elisabetha Rutgerus
     

                                                                   

 

 

Kerk.huw:  6 jun 1645      Geeridt Adriaen Pauwels [3546]  Loon op Zand
                                             getuigen: Guilielmus (Willem) Hendrick Servaessen de Robemont [1318] en Ida Cockx

 

Zoon:  21 apr 1646 Adrianus Gerardus Menen [23599]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendrick Servaessen de Robemont [1318] nomine Joannes Gisbertus en Elisabeth Rutgerus nomine Anna Joannes
     

 


12 okt 1653 doopgetuige
  van haar neef Adrianus Jan Ghijsbert de Cort [19196] (760g) Loon op Zand
   
12 feb 1661 Loon op Zand
  Folio 86v 1. Claes, 2. Peeter, 3. Geeridt Adriaen Pauwels, gehuwd met Maijken, 4. Jan Ghijsberts, gehuwd met Jenneken, 5. voornoemde Peeter, namens Adriaen Anthonissen van Giersberghen, zoon van Willemken, 6. Denijs Matthijs Peterssen, tevens voor zijn zusters Barbara en Laureijsken en 7. voornoemde Denijs voor Geeridt Huijberts, weduwnaar van Hendricxken, en diens zoon Michiel, allen kinderen en kleinkinderen van Peter Willemssen de Kemmer, sluiten een overeenkomst met Goijaert Janssen, weduwe van Anneken, dochter van Jan Huijberts Bastiaenssen en Lijsken Peter Willemssen de Kemmer, en hun zes onmondige kinderen, waarover Willem Tielemans van Hasselt voogd van moederlijke zijde is. 12-2-1661
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen Loon op Zand
  Roestelberg
  Geeridt Adriaen Pauwels
 - zijn gedeelte in de stede van Peter Willem Kemmer, aanslag: 20 st.
   
22 jan 1666 Loon op Zand
  Folio 31    (1) Willem, (2) Jan, (3) Geeridt Joosten de Groot, gehuwd met Maijken, en (4) Dirck Gijsberts Buenen, gehuwd met Lijsken, kinderen van Tieleman van Hasselt en Maijken Peeterssen de Kemmer, maken een boedelscheiding van de goederen van wijlen Geeridt Adriaen Pauwels en genoemde Maijken Peeterssen de Kemmer.  22-1-1666
Folio 32    (1) Willem, (2) Jan, (3) Geeridt Joosten de Groot, gehuwd met Maijken, en (4) Dirck Gijsberts Buenen, gehuwd met Lijsken, kinderen van Tieleman van Hasselt en Maijken Peeterssen de Kemmer, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders.    22-1-1666
Folio 33v    (1) Willem, (2) Jan en (3) Dirck Gijsberts Buenen, gehuwd met Lijsken, kinderen van Tieleman van Hasselt en Maijken Peeterssen de Kemmer, transporteren goederen aan Geeridt Joosten de Groot.   22-1-1666
   
11 feb 1669 Loon op Zand
  Folio 12v Adriaen Gerits transporteert goederen aan Willem Tieleman van Hasselt.De goederen zijn transportant aangekomen bij overlijden van Gerit Adriaen Pauwels en Maeijken Peters Kemmer. Het betreft de goederen van Peeter Willem Cemmer op de Roestelberg.11-2-1669
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Kaamer