Nicolaus (Claes) Peters Willems de Kemmer (3580) 


Vader:     Peter Willems de Kemmer (3573)

Moeder:  Laurentia (4982)

 

Geboren:       circa 1615

 

 

   
Ondertrouw: 1 nov 1637 Maijken Adriaens Lenaerts Ronden [3592]  Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Johannes Petrus
Huwelijk:  3 dec 1637 getuigen: Johannes Gijsberts Corstiaens de Cort [3582]
    en Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318]
 
huwelijksgetuige van Johannes Gijsberts Corstiaens de Cort [3582] en zijn zus Jenneken Peters Willems de Kemmer [3581] Loon op Zand op 3 dec 1637

Kinderen:

   
Zoon:  27 okt 1638 Adriaen Claessen Peters de Kemmer [3598]    Loon op Zand
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Tieleman Willems van Hasselt [3599] en Margaretha Adriani
   
Dochter: 16 dec 1640 Laurentia (Freijsken) Claessen Peters de Kemmer [3596]    Loon op Zand
    getuige: Catharina Guilielmi
     
Dochter: 13 nov 1642 Maria Claessen Peters de Kemmer [48186]    Loon op Zand
    getuigen: Simon Martens en haar tante Elisabeth Willems de Kemmer [3576]
     

 

 

Ondertrouw:  30 jan 1644 Elsken Jansen [12193]   Loon op Zand
    getuigen: Willem .... en Joannes Joannis
Huwelijk: 9 feb 1644 Loon op Zand
    getuigen: Judocus Huberti en Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318]
     
     
     
Dochter:   22 jul 1646 Petronella Claessen Peters de Kemmer [14409]    Loon op Zand
    getuige: Anna Joannis

   

28 nov 1648 Loon op Zand
  Folio 86v Remmert Andriessen en Peter Willemssen de Kemmer zijn aangesteld als voogden over de drie onmondige kinderen van Claes Peterssen de Kemmer en Maijken Adriaens Ronden.
   
5 dec 1648 Loon op Zand
  Folio 87 Remmert Andriessen, wonende te Vlijmen, gehuwd met Aleijtken Adriaen Lenaertssen Ronden, transporteert rechten op goederen ten behoeve van Claes Peeter Willemssen de Kemmer.
Folio 88 Claes Peterssen de Kemmer bekent schuldig te zijn aan Remmert Andriessen een bedrag van 90 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 23-1-1650 ingelost is.
Folio 88v Claes Peeterssen de Kemmer, weduwnaar van Maijken Adriaen Lenaerts, doet afstand van zijn tocht op goederen ten behoeve van Peeter Willemssen de Kemmer en Remmert Andriessen, als voogden over zijn drie onmondige kinderen.
Folio 89 Claes Peterssen de Kemmer (1/2) en Peter Willemssen de Kemmer en Remmert Andriessen, als voogden over de drie onmondige kinderen van genoemde Claes en Maijken Adriaen Lenaertssen Ronden (1/2) transporteren goederen aan Jan Willemssen Smidts, wonende te Sprang.
Folio 89 Peter Willemssen de Kemmer naast de goederen die Claes Peterssen de Kemmer, Peter Willemssen de Kemmer en Remmert Andriessen op heden getransporteerd hebben aan Jan Willemssen Smidts. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten.
Folio 90 Jan Willemssen Smidts, wonende te Sprang, bekent schuldig te zijn aan Claes Peeterssen de Kemmer (1/2) en de voogden over zijn drie onmondige kinderen (1/2) een bedrag van 1025 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 13-3-1651 ingelost is.
   
14 jan 1649 Loon op Zand
  Folio 130v Peter Peter Jacob Laureijssen bekent ontvangen te hebben van Jan Willemssen Smidts, namens Claes Peterssen de Kemmer en diens onmondige kinderen bij Maijken Adriaenssen Ronden, een bedrag van 300 gulden, welke Aert Wouter Heijemans verschuldigd was te betalen terzake van een transport.
   
1650 Aanslag of setting over huizen, grond en tienden Loon op Zand
  KAATSHEUVEL EN DE MOER
  Claes Peeters Kemmer
 zijn huisje met land, groot 1 lps. 2 gld. 10 st.
   
13 feb 1651 Loon op Zand
  Folio 72 Geeridt Adriaen Eelenssen stelt zich borg voor het transport van Claes Peterssen de Kemmer aan Jan Willemssen Smits op 5-12-1648.
Folio 72 Ghijsbert Mattheeus Peterssen van Riel bekent schuldig te zijn aan Peter Willemssen de Kemmer en Remmert Andriessen, voogden over de drie onmondige kinderen van genoemde Claes Peterssen de Kemmer en Maijken Adriaen Lenaerts, een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld voor de helft op 15-3-1668 bij Teunis Gijsberts, wonende te Vlijmen en gehuwd met Freijsken Claes Peterssen de Kemmer, en de andere helft op 4-3-1671 bij Adriaen Claesse Peters de Kemmer ingelost is.

Folio 72v Claes Peterssen de Kemmer bekent schuldig te zijn aan Peter Willemssen de Kemmer en Remmer Andriessen, voogden over zijn drie onmondige kinderen bij Maijken Adriaen Lenaertssen Ronden een bedrag van 50 gulden terzake van ontvangen kooppenningen.
   
1654 Sethboek over de landerijen der heerlicheijt van Venloon
  Vaerte
  Claes Peter de Kemmer - land
 12 penningen
   
 9 feb 1656 Loon op Zand
  Folio 110v Claes Peterssen de Kemmer bekent schuldig te zijn aan Bastiaen Christoffels de Leeuwe een bedrag van 15 gulden terzake van een de koop van een jongdragende vaars.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 5-5-1657 ingelost is.
   
5 mei 1657 Loon op Zand
  Folio 34v Claes Peterssen de Kemmer bekent schuldig te zijn aan Peter Adriaenssen van de Braecken, brouwer te Waalwijk, een bedrag van 100 gulden terzake van geleverde bieren.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-7-1661 bij Adriaen Wouterssen de Molder te Waalwijk, in naam van Angela de Roij, ingelost is.
   
16 apr 1660 Loon op Zand
  Folio 8v Anneken Jan Adriaenssen, in leven vorster van Loon, transporteert goederen aan haar zwager Claes Peter Willemssen de Kemmer. 16-4-1660
Folio 8v Claes Peter Willemssen de Kemmer bekent schuldig te zijn aan Anneken Jan Adriaens een bedrag van 75 gulden terzake van een transport op heden.
   
12 feb 1661 Loon op Zand
  Folio 86v 1. Claes, 2. Peeter, 3. Geeridt Adriaen Pauwels, gehuwd met Maijken, 4. Jan Ghijsberts, gehuwd met Jenneken, 5. voornoemde Peeter, namens Adriaen Anthonissen van Giersberghen, zoon van Willemken, 6. Denijs Matthijs Peterssen, tevens voor zijn zusters Barbara en Laureijsken en 7. voornoemde Denijs voor Geeridt Huijberts, weduwnaar van Hendricxken, en diens zoon Michiel, allen kinderen en kleinkinderen van Peter Willemssen de Kemmer, sluiten een overeenkomst met Goijaert Janssen, weduwe van Anneken, dochter van Jan Huijberts Bastiaenssen en Lijsken Peter Willemssen de Kemmer, en hun zes onmondige kinderen, waarover Willem Tielemans van Hasselt voogd van moederlijke zijde is.
   
30 apr 1661 Loon op Zand
  Folio 97v Claes Peeter Willemssen de Kemmer naast de goederen die Goijaert Janssen en Willem Tielemans van Hasselt, als voogden over de zes onmondige kinderen van voornoemde Goijaert en wijlen Anneken, dochter van Jan Huijbert Bastiaenssen en Lijsken Peeter Willemssen de Kemmer, op 18-3-1661 getransporteerd hebben aan Bartholomeeus Steven Bartholomeeus. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten.
   
28 jul 1661 Loon op Zand
  Folio 120v Claes Peeterssen de Kemmer transporteert goederen aan zijn zwager Jan Ghijsbert Corstiaenssen.
Folio 121 Jan Ghijsbert Corstiaenssen bekent schuldig te zijn aan Claes Peeterssen de Kemmer een bedrag van 207 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-7-1661 bij Adriaen Wouterssen Cauwenberch, ten behoeve van Angela de Roij, weduwe van Peeter Adriaenssen van den Braecke, ingelost is.
Folio 121v Jan Ghijsbert Corstiaenssen, wonende op de Roestelberg, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Wouterssen Cauwenberch, mulder te Waalwijk, een bedrag van 107 gulden en 10 stuivers.
   
21 nov 1662 Loon op Zand
  Folio 72v    Michiel Geeridt Janssen van de Maes, in bijzijn van zijn vader Geeridt, transporteert zijn deel in de nalatenschap van Peeter Willemssen de Kemmer aan Peeter Peeterssen de Kemmer.     21-11-1662
Folio 73     Peeter Peeterssen de Kemmer bekent schuldig te zijn aan Michiel Geeridt Janssen Maes een bedrag van 100 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 12-11-1667 ingelost is.     
Folio 74     Michiel Geeridt Janssen van de Maes, in bijzijn van zijn vader Geeridt, transporteert goederen aan zijn oom
Claes Peeterssen de Kemmer.     
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen Loon op Zand
  VAERTE
  Claes Peters de Kemmer
- een huisje en hof met ca. 1 lps. land, aanslag: 17,5 st.

 

Overleden:   voor 1665

 

1665 Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden Loon op Zand
  VAERTE
  Elsken, weduwe van Claes Peeters de Kemmer
- spinster, tapster

 

@

Home

Kaamer