Jan Ghijsbert Corstiaensen de Cort (3582)          kwartier

Vader:          Ghijsbert Corstiaenssen Gijsberts (4793)

Moeder:       Adriaentken Arnoldus Adrianus (4985)

 
Gedoopt: 13 okt 1613   Oisterwijk  
akte    
getuigen: Adriaenus Joosten en Lucia Corsten [19204]

 

 

 

 

 

Ondertrouw: 1 nov 1637 Jenneken Peter Willemssen de Kemmer (3581), Loon op Zand
  getuigen: haar vader Peter Willemsen de Kemmer [3573] en Joannes Arnoldus
Huwelijk:    3 dec 1637
  getuigen: haar broer Nicolaus Peter Willemssen de Kemmer [3580] en Guilielmus de Robemont [1318]

getuige bij kerk. huw. van Nicolaus Peter Willemssen de Kemmer [3580] en Maijken Adriaen Lenaerts Ronden [3592] Loon op Zand op 3 dec 1637

Kinderen:

Zoon:  3 nov 1637 Ghijsbert Joannes Gisbertus Corstiaenssen de Kort [3991]    Loon op Zand
    akte
    getuigen: Marcelis Adriaen Schalcken [3968] en Maria Johannis
     
Zoon:  9 okt 1639 Laureijs Jan Ghijsbert Corstiaenssen [4792]    Loon op Zand
    getuigen: Thomas Arnoldus en Maria Adrinaus
   
Dochter: 19 mrt 1642 Maria Jan Ghijsbert Corstiaenssen [3992]    Loon op Zand
    getuigen: Leonardus Adriaens Loobs [47558] en haar aangetrouwd tante Engeltken Denijs [14823]
   
Zoon:  19 nov 1644 Guilielmus Joannes Corstiaenssen [14526]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendrick Servaessen de Robemont [1318] nomine Joannes Judocus en zijn tante Margaretha Peters de Kemmer [47354]
   
Zoon:  28 apr 1647 Jan Jan Ghijsbert Corstiaenssen [3990]    Loon op Zand
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Geeridt Adriaen Pauwels Menen [3546] en zijn tante Margaretha Peters de Kemmer [47354]
   
Dochter: 3 apr 1650 Anneken Jan Ghijsbert Corstiaenssen [3994]    Loon op Zand
    getuige: haar aangetrouwd tante Maria Hendrick Cornelis Andriessen [4678]
     
Zoon:  12 okt 1653 Adrianus Jan  Ghijsbert de Cort [19196]    Loon op Zand
    getuigen: zijn tante Maijken Peter Willemssen de Kemmer [3572] en Joannes Joannes
     
 
   
20 jul 1658 Loon op Zand
  Folio 119    Jan Gijsbert Corstiaenssen maakt een boedelscheiding met zijn broer Aert over de goederen van hun ouders. 20-7-1658
   
12 feb 1661 Loon op Zand
  Folio 86v 1. Claes, 2. Peeter, 3. Geeridt Adriaen Pauwels, gehuwd met Maijken, 4. Jan Ghijsberts, gehuwd met Jenneken, 5. voornoemde Peeter, namens Adriaen Anthonissen van Giersberghen, zoon van Willemken, 6. Denijs Matthijs Peterssen, tevens voor zijn zusters Barbara en Laureijsken en 7. voornoemde Denijs voor Geeridt Huijberts, weduwnaar van Hendricxken, en diens zoon Michiel, allen kinderen en kleinkinderen van Peter Willemssen de Kemmer, sluiten een overeenkomst met Goijaert Janssen, weduwe van Anneken, dochter van Jan Huijberts Bastiaenssen en Lijsken Peter Willemssen de Kemmer, en hun zes onmondige kinderen, waarover Willem Tielemans van Hasselt voogd van moederlijke zijde is. 12-2-1661
   
28 jul 1661 Loon op Zand
  Folio 120v Claes Peeterssen de Kemmer transporteert goederen aan zijn zwager Jan Ghijsbert Corstiaenssen. 28-7-1661
Folio 121 Jan Ghijsbert Corstiaenssen bekent schuldig te zijn aan Claes Peeterssen de Kemmer een bedrag van 207 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-7-1661 bij Adriaen Wouterssen Cauwenberch, ten behoeve van Angela de Roij, weduwe van Peeter Adriaenssen van den Braecke, ingelost is. 28-7-1661
Folio 121v Jan Ghijsbert Corstiaenssen, wonende op de Roestelberg, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Wouterssen Cauwenberch, mulder te Waalwijk, een bedrag van 107 gulden en 10 stuivers. 28-7-1661
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen Loon op Zand
  Roestelberg
  Jan Ghijsbert Corsten
 - zijn deel in de stede van Peter Willems, aanslag: 2 gld.
   
15 jun 1665 Loon op Zand
  Folio 32v Jan Gijsbert Corsten, borgemeester, bekent schuldig te zijn aan Thomas de Leeuw een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 17 januari 1672 ingelost is. 15-6-1665
Folio 32v Jan Gijsbert Corsten, borgemeester, bekent schuldig te zijn aan Dirck Peeter Haemers voor het onmondige kind van wijlen Cornelis Tunus Schuerman een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-6-1682 ingelost is. 15-6-1665
   

 

 

 

Overleden:    voor okt 1679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
12 okt 1679 Loon op Zand
  Folio 104 Gijsbert Laureijs, Jan en Gijsbrecht, zonen van Jan Gijsbert Corsten, Adriaen Cornelis Oerlemans, gehuwd met Maria Jansen Gijsbrechts, en Adriaen Janssen Boom, gehuwd met Anneken Jan Gijsbrechts, allen erfgenamen van Jan Gijsberts Corsten en Jenneken Peeters, maken een boedelscheiding. 12-10-1679
   

 

 

 

@

 

Home

Kaamer

 

back / terug

 

24320

24322
Marcelis Gijsbert Haermans Wijten [47561]
circa 1495 -
24324

24326

24328

24330

24332

24334

x
24321

24323
Margriet Hendrick Gerrits van Boerden [47562]
circa 1495 -
24325

24327

24329

24331

24333

24335

               
12160
Gijsbert Jan van Gierle [47559]
circa 1525 -
12161
Catelijn Marcelis Gijsbert Wijten [47560]
circa 1525 -
12162
Jan Joost van Eersel [19202]
circa 1530 -
12163
Maria Embrecht Goossen van der Borcht [19203]
circa 1530 -
12164

12165

12166

12167

x
x
6080
Corstiaen Gijsbert van Gierle [19200]
circa 1555 -
6081
Maria Jan Joost van Eersel [19201]
circa 1555 - voor jun 1601
6082

6083

x
3040
Ghijsbert Corstiaenssen Gijsberts [4793]
circa 1585 - 18 mrt 1636
3041
Adriaentken Arnoldus Adrianus [4985]
circa 1585 - 13 mei 1657
x 3 jun 1612
1520
Jan Ghijsbert Corstiaensen de Cort [3582]
13 okt 1613 - voor okt 1679