Engelbert Bloemendael  (20406)        kwartier

Vader:     Henrcius Bloemendael (21228)

Moeder:  Lucia (21229)

   
Geboren: circa 1595    
 

 

 

1615 Lidmaat   Nederduits Gereformeerd   Doetinchem
 

 

 

Huwelijk:   Maria van Bonn [20407]
     
Kinderen:    
     
Dochter: 7 mrt 1630 Agnes Bloemendael [20405]    
     
     
Dochter: 7 okt 1638 Judith Bloemendael [67655]    Doetinchem
     
     
Zoon:  7 feb 1641 Arijiaen Bloemendael [67656]    Doetinchem
     
   
Zoon:  25 jun 1643 Daniel Bloemendael [20412]    Doetinchem
     
     

 

  uit: www.oudzelhem.nl

1646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  uit: www.oudzelhem.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1646

   
1646 uit: www.oudzelhem.nl
 
   
1646 Kleijne Luijckink  Zelhem
  uit: Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem
Eigenaar:  Engelbert Bloemendael
Huys ende hof 2 sch. boulant 6 mlr. 3 gerve tient vrij 2 koeweydens slecht lant. geeft 4 gl. vrij gelt. 3 gl voor 1 vercken, 2 hoender Een voeder turf Eyckenholt om de Wallen.  
   
1646 Gijlinck Zelhem 
  uit: Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem
Eigenaar:  Engelbert Bloemendael
Huys ende hof 1½ sch. boulant 7½ mlr. 3e gerve
Weydelant 1 beest.
Geltpacht 3 daalder, voor een vercken 4 daalder,
Beswaert met 5 sch. Rog ende 5 sch. Boeckweit an Jonker Munster
idem 1 sch Woltrogge, 1 hoen an de Lantschap ende 12½ st. to thinse
De bouman betaelt den uitganck alleen Holtgewas.
   
1647 - 1666 't Goet Swaving Hengelo
  uit Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen Deel Hengel (Hengelo Gld)
122a. HENGEL.
't Goet Swaving met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel, ten Zutphenschen leen entfinck:
. . . .  Engel Bloemendael ende Maria van Bon bij transport Wolters Schaep beleent, 5 Meert 1647.
Daniel van Bloemendael, erve sijnes vaders Engels, beleent, 22 Nov. 1666.  . . . .
   
 
   
  uit: Stadsbestuur Doetinchem (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
 
1650 Akte van overdracht door de echtelieden Lucas & Anneken Sijbinck aan de echtelieden Engelbert Bloemendael &
  Maria van Bon van twee weiden, uitmakende de koegang behorend bij hun nader omschreven woonhuis aan de Markt te Doetinchem onder voorbehoud van het recht van terugkoop
   
28 feb 1650 uit: Stadsbestuur Doetinchem (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
  Opdracht van twee weiden, makende een koegang op Hamburger Broek, behoorende tot het huis van Lucas Sijbinck en diens vrouw Anneken, op de Markt, door die echtlieden aan Engelbert Bloemendael en diens vrouw, Maria van den Bon, losbaar met 200 enkele Rijksdaald. Waaraan bevestigd het stadszegel in groen was
   
1653 - 1718 uit: oudzelhem.nl    't Goet te groten Enserich Hengelo 
 

 

Ondertrouw: 18 dec 1653 Elisabeth ten Poel [67654]   Doetinchem 
Huwelijk   4 jan 1654 Doetinchem
   

 

 

1657 uit: Gelders Archief
  Akte van verkoop door Albert Warninck aan Engelbert Bloemendaal van een perceel weiland, genaamd Heylinks Smalle Sleegken in Zelhem
   
6 feb 1659 doopgetuige van zijn kleinzoon Boudewijn Baelen [67721] Doetinchem
   
   

 

Begraven:   6 feb 1660     Doetinchem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  uit:  Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Westfalen
   
 
  uit:  Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Westfalen
   
 

 

Home

de Nerée

 

back / terug