Maria van Bonn (20407)          kwartier

Vader:        Franciscus van Bonn (20408)

Moeder:     Judith van Baer (20409)

   
Geboren: circa 1600    
 

 

 

 

Huwelijk:   Engelbert Bloemendael [20406]
     
Kinderen:    
     
Dochter: 7 mrt 1630 Agnes Bloemendael [20405]    
     
     
Dochter: 7 okt 1638 Judith Bloemendael [67655]    Doetinchem
     
     
Zoon:  7 feb 1641 Arijiaen Bloemendael [67656]    Doetinchem
     
   
Zoon:  25 jun 1643 Daniel Bloemendael [20412]    Doetinchem
     
     

 

21 apr 1633 Lidmaat   Nederduits Gereformeerd   Doetinchem
 
   
   
1647-1666 't Goet Swaving Hengelo 
  uit Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen Deel Hengel (Hengelo Gld)
122a. HENGEL.
't Goet Swaving met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel, ten Zutphenschen leen entfinck:
. . . .  Engel Bloemendael ende Maria van Bon bij transport Wolters Schaep beleent, 5 Meert 1647.
Daniel van Bloemendael, erve sijnes vaders Engels, beleent, 22 Nov. 1666.  . . . .
   
 
   
  uit: Stadsbestuur Doetinchem (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
 
1650 Akte van overdracht door de echtelieden Lucas & Anneken Sijbinck aan de echtelieden Engelbert Bloemendael &
  Maria van Bon van twee weiden, uitmakende de koegang behorend bij hun nader omschreven woonhuis aan de Markt te Doetinchem onder voorbehoud van het recht van terugkoop
   

 

Begraven:  28 jul 1652    Doetinchem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  uit:  Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Westfalen
   
 
  uit:  Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Westfalen
   
 

 

Home

de Nerée

 

back / terug

24752

24754

24756

24758

24760

24762

24764
Eggerik Unicos Ripperda [20670]
circa 1455 - circa 1537
24766
Johan Johans van Twickel [20706]
circa 1470 -
x
x 1506
24753

24755

24757

24759

24761

24763

24765
Alijt Hermans van Buckhorst [20671]
circa 1480 -
24767
Jutte Johans Sticke [20707]
circa 1480 -
               
12376

12377

12378

12379

12380
Willem van Baer [20413]
circa 1530 -
12381
Elisabeth Ripperbant [20414]
circa 1530 -
12382
Unico Eggeriks Ripperda [20652]
1503 - 10 jul 1566
12383
Judith Johans van Twickel [20653]
circa 1510 - 23 nov 1554
x
x 1537
6188

6189

6190
Dirck Willems van Baer tot Slangenburg [20410]
circa 1550 - 24 mei 1591
6191
Adriana Elisabeth Unicos Ripperda [20411]
circa 1540 - 1 sep 1628
x 1570
3094
Franciscus van Bonn [20408]
circa 1580 - 17 feb 1631
3095
Judith Dircks van Baer [20409]
circa 1580 - 12 feb 1631
x
1547
Maria Fransen van Bonn [20407]
circa 1600 - 22 jul 1652