Neeltje Wijnants (13242)

 

 

Geboren:   circa 1570


 

 

Huwelijk:                               Hendrick Servaessen de Robemont (4407)

 

Kinderen:

Dochter:   Maijken Hendrick Servaessen de Robemont (4400)  
       
       
Dochter:   Cathelijn Hendrick Servaessen de Robemont (4408)  
       
       
Zoon:    Wijnant Hendrick Servaessen de Robemont (13243)  
       
       
Dochter:   Josijntken Hendrick Servaessen de Robemont (19288)  
       
       
Zoon:  1597 Guilielmus Hendrick Servaessen de Robemont (1318) Loon op Zand 
       
       

 

 

 

 

Huwelijk:                               Petrus Michaelis (2014)

 

 


 

22 jun 1611 Loon op Zand
  Folio 26    Peter Michielssen, geh.m. Neeltken Wijnen, wed.v. Hendrick Servaessen, bekent schuldig te zijn aan de heiligegeest-meesters voor de ene helft en Cornelis Cornelissen Oerlmans voor de andere helft een bedrag van 100 gld. terzake van door Hendrick Servaessen van wijlen Willem Martens geleend geld. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-6-1632 vernietigd is vanwege een op 19-7-1622 aangegane cijns van 6 gld. per jaar door Neeltken Wijnants, wed.v. Henrick Servaessen en haar kinderen ten behoeve van de kerk van Loon op Zand. 22-6-1611
   
26 apr 1612 Loon op Zand
  Folio 68v    Peter Michielssen en zijn vrouw Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaessen, transporteren goederen aan Willem Hendricxen Schoenmaecker.
Er wordt verwezen naar een testament van Hendrick Servaessen, opgemaakt bij pastoor Balthasar van Gestel op 5-4-1606.    26-4-1612
   
5 jan 1615 Loon op Zand
  Folio 162   Neeltken Wijnants, in bijzijn van haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan Heijlken, wed.v. Carel Huijbertssen, Aerdt Caerlen, Ariaen Janssen Lauwen, Ariaen Janssen Leeuwen en de weeskinderen van wijlen Floris Caerlen een bedrag van 53 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt deze schuld op 25-5-1617 ingelost is. 5-1-1615
   
7 nov 1615 Loon op Zand
  Folio 186v   Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaesse, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan de kinderen wijlen Ariaen Geritssen van Broechoven een bedrag van 37 gld. 9 st.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 2-6-1618 ingelost is bij Cornelis Arien Huijben, geh.m. Geritken Arien Geritssen. 7-11-1615
   
28 apr 1621 Loon op Zand
  Folio 137v
Dirck Raessen van Grevenbroeck, kerkmeester, bekent van Cornelis Cornelissen Oerlmans ontvangen te hebben een bedrag van 50 gld. en 100 gld. die Neeltken Wijnen de kerk moest betalen als legaat van wijlen Willem Martens aan de kerk. 28-4-1621
   
29 jun 1630 Loon op Zand
  Folio 148v Maijken dochter Claes Zallez, wonende in 's-Gravenhage, maakt haar testament.
Zij wil begraven worden in de kerk van Loon op Zand. Legaat voor Peeterken dochter Lucas Caerl Willemssen, voor Peterken dochter Joost Hermans (bij Willemken dochter Cornelis Willemssen de Pruijser), voor de kinderen Neeltken Wijnants, voor Hendricxken natuurlijke dochter Cornelis Willemssen de Pruijser, voor het altaar van St. Barbara in de kerk van Loon op Zand om een sieraad te kopen, voor de erfgenamen van Loeff Hendricx de Haen. De H. Geest en de kerk van Loon op Zand zijn erfgenamen van haar nalatenschap. Zij stelt Goijaert Geeritssen van Duppen en mr. Dierck Coomans, stadhouder en secretaris, aan als executeurs-testamentair. 29-6-1630.
   
   

 

 

 

 

Home

van der Vaart