Hendrick Servaessen de Robemont (4407)

 

 

Geboren:   circa 1570

 

 

Huwelijk:   Neeltje Wijnants [13242]
     
Kinderen:    
     
Dochter: circa 1595 Maijken Hendricks Servaessen de Robemont [4400]    
     
     
Zoon:  circa 1595 Wijnant Hendricks Servaessen de Robemont [13243]    
     
     
Dochter: circa 1595 Cathelijn Hendricks Servaessen de Robemont [4408]    
     
     
Zoon:  1597 Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318]    Loon op Zand
     
     
Dochter: circa 1600 Josijntken Hendricks Servaessen de Robemont [19288]    
     
     

 

 

Overleden:     voor jun 1611

 

22 jun 1611 Loon op Zand
  Folio 26    Peter Michielssen, geh.m. Neeltken Wijnen, wed.v. Hendrick Servaessen, bekent schuldig te zijn aan de heiligegeest-meesters voor de ene helft en Cornelis Cornelissen Oerlmans voor de andere helft een bedrag van 100 gld. terzake van door Hendrick Servaessen van wijlen Willem Martens geleend geld. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-6-1632 vernietigd is vanwege een op 19-7-1622 aangegane cijns van 6 gld. per jaar door Neeltken Wijnants, wed.v. Henrick Servaessen en haar kinderen ten behoeve van de kerk van Loon op Zand. 22-6-1611
   
19 jul 1622 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 157 Neeltken Wijnants, wed.v. Handrick Servaessen, geassisteerd met haar huidige man Peter Michielssen, haar zoon Wijnant Handricx, Jan Ariens, geh.m. Maeiken Handricx, Willem Handricx, Cornelis Peters, geh.m. Josijnken Handricx en Lijntken Handricx, kinderen van Handrick en Neeltken, bekennen schuldig te zijn aan de kerkmeesters van Loon op Zand een jaarlijkse cijns van 6 gld. te lossen met een bedrag van 100 gld. Deze cijns komt voort uit een schuld die ontstaan is toen Handrick Servaessen geld opnam van de kerkmeesters dat hen bij testament van Willem Martens vermaakt was. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze cijns op 23-2-1658 ingelost is door mr. Willem Hendricxsse de Robemont bij Cornelis Janssen van Delft als kerkmeester. 19-7-1622

 

@

Home

van der Vaart