Arnoldus Bartholomeus (Aert Meeusen) (49)        vaart kwartier

Vader:         Bartholomeus Arnoldus Jansen (415)

Moeder:      Burchtken Jan Lauris (965)

Geboren:  Vaert, Loon op Zand  
Doop RK:  17 okt 1610  Loon op Zand  
akte    Vaert
getuigen: zijn aangetrouwd tante Elisabeta Carolus (2015) en Petrus Michaelis (2014)    

vernoemd naar Arnoldus Jan Caeijten (974)   

  

29 jul 1613 Loon op Zand
  Folio 115v    Burchtken Jan Lauris, wed.v. Floris Kaerlen en daarna wed.v. Meeus Aertssen, geassisteerd met haar vader Jan Lauris, met haar schoonmoeder Marijken, wed.v. Aerdt Jan Meeussen, en met Aerdt Kaerlen en Ariaen Janssen Lauwen als voogden van Huijbert en Floerken, kinderen bij Floris Kaerle, sluiten een overeenkomst met Robbrecht Janssen Lauwen en Jan Claessen als voogden van Lijntken en Aertken, kinderen van voornoemde Burchtken bij Meeus Aertssen. 29-7-1613
   

 

Beroep:  decker (rietdekker) rietdekker

 

ondertrouw getuige op 6 jan 1631 van zijn neef Huijbert Florissen de Pruijser (4077) en Sara Corstiaen Jan Wijnen (4078) te Loon op Zand

 

 

Ondertrouw: 11 jan 1633  Elisabetha Arnoldus (50)  
                                             
getuigen: zijn neef Floris Floris Caerlen (4067)
enTheodoro Adriani

Huwelijk:       2 feb 1633   de kerk, Loon op Zand
                                    akte

Kinderen:

Dochter:   26 mrt 1634 Antonia Arnoldus (717); Loon op Zand
    getuigen: Floris Floris Caerlen (4067) en Sara Huberti (4078)
     
Zoon:  1 jul 1635 Adrianus Arnoldus (718); Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Adriani Wittelicx en Johanna Jacobi
   
Dochter:  4 mrt 1636 Arnolda Arnoldus (12037), Loon op Zand  
    getuigen: Adriaen Geeritssen Tuijmelaer (4526) en Nicolaa Arnoldi (4699)
     
Dochter:  19 sep 1638 Maria Arnoldus (719); Loon op Zand
    getuige: IJken (Ida) Martens Adriaens (716)
     
Dochter:  circa  1640  Allegonda Arnoldus (720)
     
Zoon:  25 apr 1643 Bartholomeus Arnoldus (721); Loon op Zand
    getuigen: Adrianus Adrianus Vorsters (752)
     
Dochter:  12 sep 1645   Johanna Arnoldus (424); Loon op Zand
    getuige: Petronella Joannes Gerardus (863)
     
Dochter:  26 jan 1648
Ida Arnoldus (425); Loon op Zand
    getuige: Catharina Bartholomei (967)
     
Zoon:  28 okt 1650 Joannes Arnoldus (51); Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus de Robemont (1318) en Dingemanni Joannes (4740)
   
Zoon:  31 mrt 1654  Martinus Arnoldus (426); Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus de Robemont (1318) en Petronella Joannes (863)
     
Zoon:  16 dec 1656 Florentius Arnoldus (47); Loon op Zand
    getuigen: Joannes Arnoldus de Leeuw (2016) en Petronella Franciscus (4797)
     
Zoon:  18 jan 1659 Christianus Arnoldus (427); Loon op Zand
    getuigen: Petronella Franciscus (4797) en Adrianus Cornelius (1546)
     

 

 

 

[28-5-1632] Loon op Zand
2 aug 1633 Folio 264v   Adriaen Geeritssen Tuijmelaer, geh.m. Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts, draagt haar tocht op goederen over aan Aerdt Joost Bertrons en Adriaen Zegers, als voogden van Lijsken dochter wijl Aert Adriaens en voornoemde Ijken. 28-5-1632
Folio 264v   Aert Joost Bertrons en Adriaen Zegers als voogden van Lijsken dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts transporteren goederen aan Cornelis zoon wijlen Thonis Janssen Roestenborchs.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Adriaen Geeritssen Tuijmelaer en Aert Meeussen als man van Lijsken Aert Adriaens de kooppeninningen op 2-8-1633 ontvangen hebben. 28-5-1632
   
[28-5-1632] Loon op Zand
17 april 1634 Folio 266   Cornelis zoon wijlen Thonis Janssen Roestenborchs bekent schuldig te zijn aan Lijsken onmondige dochter wijlen Aert Adriaens een bedrag van 485 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-4-1634 ingelost is bij Adriaen Geerits en Aert Meeus. 28-5-1632
   
[17-5-1629] Loon op Zand
6 mei 1634 Folio 101v    Aert Joost Bertrons bekent schuldig te zijn aan Lijsken, onmondige dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter Marten Adriaens, een bedrag van 150 gulden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-5-1634 ingelost is bij Aert Meeus, geh.m. Lijsken Aerts. 17-5-1629
   

 

getuige bij kerk. huw. op 13 jul 1634 van Dingeman Jan Joosten (4740) en zijn moeder Walburch Jan Laureijssen (965) te Loon op Zand

 

11 dec 1648 Loon op Zand
  Folio 96  Aert Meeussen bekent schuldig te zijn aan Peter Cornelissen van Esch een bedrag van 50 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 11-6-1672 ingelost is.  11-12-1648.
   
1650 Loon op Zand
  Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. z.j. (1650)  Bron: Archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 1889.  
Aert Meussen, zijn stede met land, groot 10 lps. 6 rdn. 11 gld. 13 st.

   
7 feb 1650 Loon op Zand
  Folio 24  Aert Meeus transporteert goederen aan Adriaen Cornelis Driessen.  7-2-1650.
   
18 feb 1652 Loon op Zand
  Folio 18  Aert Meeus Aertssen bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten  een bedrag van 100 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 4-2-1654  gecedeerd is door mr Willem de Robbemont (executeur-testamentair) en Jan Marten Janssen en Cornelis Janssen (namens de erfgenamen van vaderlijke zijde)  aan mr Peeter Donckers.
De schuld is op 2-5-1672 bij mr Peter Donckers  ingelost.  18-2-1652.
   
30 jan 1653 Loon op Zand
  Folio 11 Huijbert Flooren bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 105 gulden terzake van de koop van een rood-bruine ruin.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1657 ingelost is. 30-1-1653
Folio 11v  Aert Meeussen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 80 gulden terzake van de koop van een bruin-blessen merrie. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-1-1653 ingelost is.  30-1-1653.
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen in Loon op Zand
  KAATSHEUVEL EN DE MOER
 Aert Meeus
 - een stede, groot 10 lps. 5 rdn, aanslag: 4 gld. 17 st.
   
1664 Lijst van het zoutgeld in Loon op Zand
  VAERTE
 Aert Meeus: 38 st.
   
15 sep 1664 Loon op Zand
  Folio 162v  Aert Meeussen en Jan Janssen van Boxtel zijn aangesteld als voogden over Frans, onmondige zoon van wijlen Huijbert Florissen de Pruijsser en Sara Corsten.  15-9-1664.
   
6 apr 1665 Loon op Zand
  Folio 11  (1) Floris, (2) Walraven van der Elst, gehuwd met Jenneken, (3) Aert Meeussen en Jan Janssen van Boxtel, als voogden over Frans, (4) genoemde Floris en Walraven voor Adriaen Cornelissen Tiel, gehuwd met Margarita, allen kinderen van Huijbert Florissen de Pruijser en Sara Corsten, transporteren goederen aan Cornelis Joost Hermans en Huijbert Joost Hermans.  6-4-1665.
   
1665 Loon op Zand
  Folio 16v  Aert Bartholomeus Aerts transporteert goederen aan Willem Claessen Basters.  De koopsom bedraag 157 gulden en 11 stuivers.  27-11-1665/4-12-1665.
   
1665 Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden  Loon op Zand
  VAERTE
* Aert Meeus

- landbouwer, arbeider

   
   
   
   
  Verhuist naar 's-Hertogenbosch, verwerft na 2 jaar Poortersrecht van 's-Hertogenbosch
   

 

 

 

Overleden:   voor 1682    's-Hertogenbosch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1648

 

 

19 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 142  1) Adriaen, 2) Johannes en 3) Floris, zonen van Aert Meeus, 4) Anthonisken Aert Meeus, 5) Cornelis Corstiaensen van Cuijck, gehuwd met Maria Aert Meeus, 6) Corstiaen Willems van ..., gehuwd met Ida Aert Meeus, 7) Walraven van der Elst als voogd over Christiaen Aert Meeus, 8) allen voor Nicolaus Costers, gehuwd met Alegonden Aert Meeus, en nu uitlandig, transporteren  goederen aan Bartholomeus Aert van de Vart. 19-2-1682.
  Folio 142v  Meeus Aert Meeus van de Vaert bekent schuldig te zijn aan Aert Geerits Cleemans een bedrag van 50 gulden.
  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24 januari 1686 ingelost is.  19-2-1682.
   

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

8192
Bartholomeus (Meeus) Willem Wijnen (985)
1474 - voor dec 1553
8194
Arnoldus (Aert) Jan Caeijten (974)
circa 1480 - voor apr 1537
8196

8198

8200
Dirck Joosten van Weert (15124)
circa 1480 - voor apr 1538
8202
Willem (15140)
circa 1500 -
8204
Gerrit Janssen de Pruijser (19144)
1464 - voor mei 1537
8206
Zeeger Willemssen van Haestrecht (19340)
circa 1480 - voor mei 1554
x
x
x
x
8193
Barbara Gerrit Gelden (986)
circa 1485 -
8195
Claesken (15574)
circa 1490 - voor nov 1541
8197

8199

8201

8203

8205
Adriana (19145)
circa 1480 - voor nov 1543
8207
Elisabeth (19341)
circa 1490 - voor 1573
               
4096
Jan Meeus Willems (983)
circa 1510 -
4097
Dingena Aert Jan Caeijten (973)
circa 1510 -
4098
Joost Jansen Goijaerts (977)
circa 1510 -
4099

4100
Laureijs Diercxssen van Weert (15123)
circa 1510 -
4101
Aleijten Willems (15139)
circa 1530 -
4102
Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser (4592)
1504 -
4103
Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht (19091)
circa 1515 -
x
x
x
x
2048
Arnoldus (Aert) Jan Meeusen (972)
circa 1530 - voor mrt 1610
2049
Marijke Joosten Jansen (976)
circa 1530 - circa 1615
2050
Jan Laureijssen Diercxssen (966)
circa 1550 - voor nov 1626
2051
Kathalijn Robben (19090)
circa 1550 - voor okt 1609
x
x
1024
Bartholomeus (Meeus) Aert Jansen (415)
circa 1570 - circa 1612
1025
Walburch (Burchtken) Jan Laureijssen (965)
circa 1580 - voor 1662
x
512
Arnoldus (Aert) Bartholomeus (49)
17 okt 1610 - 1682