Anna Catharina (Maria Anna Catharina) Jansen Bosman (12296)   kwartier

Vader:       Joannes Martinus Bosman (16024)

Moeder:    Joanna Margaretha Cloots (16025)

   
Gedoopt: 23 okt 1693  Roermond kaart roermond
getuigen: Lambert de Freneau [76619] per Theodorus Wijers [20630] en Joanna Wolters [50772]

 

 

26 mei 1719 Huwelijksdispensatie    RHCL Maastricht
 
  Brief van Gerl: Gilkens, pastoor in Venlo, als aanvraag voor dispensatie "in tribus consuetis" in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Johannes J: Baenen en Maria Anna Catharina Bosman.
Huwelijk: 27 mei 1719 Joannes Joseph Baenen [12294)]  Swalmen 
 
  met bisschoppelijke dispensatie in de kerkgeboden
  getuigen: Theodorus Baenen [392] vicarius van de kathedrale kerk te Roermond en Petrus Henricus Bosman kapelaan te Swalmen
Kinderen:    
   
Zoon:  24 jul 1720 Leonardus Josephus Baenen [14631] Venlo 
    getuigen: zijn oom Adamus Franciscus Baenen [19393] nomine parentis Leonardi Baenen [161] en zijn grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     
Zoon:   3 okt 1721 Johannes Martinus Baenen [14632] Venlo 
    getuigen: Joannes Assuerus Bosman [12600] pastor in Swalmen en haar tante Anna Elisabeth Baenen [322] vervangen door Wendelina Josepha Poel [12998]
   
Dochter: 29 dec 1722 Maria Elisabeth Theresia Baenen [14633] Venlo 
    getuigen: haar oom Adamus Franciscus Baenen [19393] en haar grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025] nomine Elisabeth Theresia Anna van Impel
   
Dochter: 13 feb 1724 Maria Helena Baenen [14634] Venlo 
    getuigen: haar oom Theodorus Ignatius Baenen [392] (RD. canonicus Baenen) en haar oudtante Helena Bosmans [15759] (Helena Ditgens) vervangen door haar grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     
Zoon:  24 mrt 1725 Johannes Bernardus Josephus Baenen [1934] Venlo 
    akte
    getuigen: Joannes Baptista Cloots [52837] eius loco zijn oom Adam Franciscus Baenen [19393] en zijn achternicht Maria Elisabeth Cnop [26637] eius loco zijn grootmoeder Joanna Margaretha Cloots [16025]
   
Zoon:  9 apr 1726 Leonardus Martinus Baenen [14636] Venlo 
    getuigen: Petrus Jacobus Hyacyntus Poell [12999] eius loco Johannes Reinerus Poell [13000] en Catharina Margaretha de Freneau eius loco zijn grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     
Dochter: 26 aug 1727 Joanna ELisabeth Antonetta Baenen [14637] Venlo 
    getuigen: Lambertus de Frenau en Antonia Pauline Durieux [16022]
   
Zoon:  30 aug 1728 Petrus Franciscus Baenen [14638] Venlo 
    getuigen: zijn oom Adamus Franciscus Baenen [19393] en zijn grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     
Zoon:  1 nov 1729 Josephus Henricus Ignatius Baenen [14639] Venlo 
    getuigen: Johannes Josephus van Wessem en Maria Cecilia de Paterborne
   
  Dochter: 20 nov 1730 Maria ELisabeth Petronella Baenen [14640] Venlo 
    getuige: haar oo0m Theodorus Ignatius Baenen [392] (RD. canonicus) en Petronella Knoup vervangen door haar grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     

 

 

Overleden: 4 apr 1731 Venlo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
4 mei 1750 SWALMEN - Toewijzing titel
  Ten overstaan van Wijn Peggen, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Matthijs Bongaerts en Linnaert Tessers, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, verklaart de zeer eerwaarde heer Joannes Assuerus Bosman, pastoor aldaar en landdeken van het ambt Montfort, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de raad Baenen te Venlo onder het ressort van de heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, en Maria Anna Bosman, gewezen echtelieden, dat zijn neef Leonardus Martinus Baenen, theologant in het bisschoppelijk seminarie te Ruremonde, is voorzien van een eeuwigdurend beneficie 'sul invicatione' in de kerk van de H. Joannes te Maestright, gefundeert volgens akte van 24 november 1749, waarvan de inkomsten en opbrengsten echter onvoldoende zijn op daarop tot priester te kunnen worden gewijd en gepromoveerd te worden. Daarom stelt comparant hierbij als aanvullende bron van inkomsten ongeveer 45 morgen akkerland onder Swalmen en Asselt gelegen 'in de beste velden', waarvan de gerechtspersonen hierbij verklaren dat deze opbrengst, na aftrek van schattingen en andere grondlasten, een zuivere jaarlijkse som van ongeveer 70 pattacons bedraagt. Deze inkomsten zullen, boven hetgeen de theologant reeds ontvangt uit genoemd beneficie, door hem worden genoten totdat hij zal zijn voorzien van een ander officie of beneficie waarvan hij zijn priesterlijke staat kan onderhouden, waarna hij gehouden zal zijn weer afstand te doen van deze inkomsten.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 223-224.

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

 

2192

2194

2196

2198

2200

2202

2204

2206

2193

2195

2197

2199

2201

2203

2205

2207

               
1096

1097

1098

1099

1100
onbekend Cloots [52073]
circa 1610 -
1101

1102

1103

548
onbekend Bosman [12599]
circa 1650 -
549

550
Joannes Cloots [49966]
circa 1630 -
551
Maria [49967]
circa 1630 -
x
274
Joannes Martinus Bosman [16024]
circa 1670 - voor dec 1733
275
Joanna Margaretha Jansen Cloots [16025]
22 nov 1663 - 1 dec 1733
x 28 nov 1691
137
Anna Catharina (Maria Anna Catharina) Jansen Bosman [12296]
23 okt 1693 - 4 apr 1731