Catharina Tielen van Asselt Portiens (15857)

       
Asselt kwartier

Vader:      Tilmanus van Asselt (20439)  

Moeder:    Merie Rongen (20606)

   
     
Geboren: circa 1615      
  kaart    

 

12 nov 1631 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Creutzbergh en Claess up den Kamp, schepenen, draagt Catharina Thielen, ongehuwd, ongeveer 1½ vierdel akkerland gelegen tussen Heincken Heijnen en Catharina Thielen, met de korte zijden grenzend aan de straat en aan de Raijer Hoeff, voor een bedrag van 100 daalder over aan Johan up den Bongaert en Jacob Schlausen, echtelieden.
- Aansluitend op deze akte een aantekening wegens naasting door Nelis Jennisskens van het land dat op 6 augustus 1631 was verkocht door Johan Keupers.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 78vs.

 

Huwelijk:  30 apr 1636 Petrus van Wessem [15856]  Roermond  
 
  getuigen: zijn broer Franciscus van Wessem (15951) en Joannes Puijtelinck

Kinderen:

Zoon:  5 apr 1637 Franciscus van Wessem [15960] Roermond  
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn [20441] en Elisabetha Pollarts
     
Dochter: 22 apr 1638 Petronella van Wessem [15961] Roermond  
    getuigen: Petrus Bosman [20526] en Maria Romers [51947]
     
Dochter: 25 mrt 1641 Elisabeth van Wessem [15962] Roermond  
    getuigen: licentiaat Creijaerts en Maria Stricken [49904]
     
Dochter: 27 okt 1643 Helwijck van Wessem [15963] Roermond  
    getuigen: haar achterbeef Gerardus Spee [49999] en Windel van Lin [20527]
     
Zoon:  14 dec 1645 Franciscus van Wessem [15964] Roermond  
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn [20441] Joannes Bonebacker loco en Catharina van der Aa [49887]
     
Zoon:  5 jun 1647 Tilmannus van Wessem [15965] Roermond  
    getuigen: Guilielmus Groens [49899] en Odilia van Asselt [33899]
     
Dochter: 7 apr 1649 Agnes van Wessem [15966] Roermond  
    getuigen: haar oom Laurentius van Wessem [15953] en Anna Bres
     
Dochter: 26 apr 1651 Elisabeth van Wessem [180] Roermond  
   
    getuigen: haar aangetrouwd oom Henricus van Neer [33913] en Agnes van Susteren [33930]
   
Zoon:  20 aug 1652 Franciscus van Wessem [20438] Roermond  
    getuigen: Hermannus van Heijthuijsen [49720] en Elisabetha Camps
     
Dochter: 23 feb 1655 Anna Maria van Wessem [15967] Roermond  
    getuigen: haar aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn [20441], Petrus Clerck loco en Anna Maria Carpentier [20478]
     

 

18 feb 1644 doopgetuige van Walborgis Perebooms [50815] Weert (Catharina Tielen)
   
17 apr 1645 doopgetuige van Catharina Lockermans [33914] Roermond
   
27 jun 1647 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen            
  BEESEL - Verpanding onroerend goed.
Ten overstaan van Petro Quijten in plaats van de scholtis, Jan op den Bongardt en Matthijs Engels, schepenen, verklaart Petrus a Wessum uit Roermond met toestemming van zijn vrouw, dat hij een bedrag van 500 gulden Roermonds, tegen een jaarlijkse rente te betalen op St.-Mattijs dag (24 februari) en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft ontvangen van Angenees Bertrums, met als onderpand al zijn goederen te Besell gelegen.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 107.
BEESEL - Obligatie.
Petrus van Wessum uit Roermond verklaart dat hij van Agnes Bertrams een bedrag van 500 gulden Roermonds heeft opgenomen, jaarlijks af te lossen op St.-Mathijsdag (24 februari).
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, losse bijlage (tussen fol. 161vs en 162).
De notitie staat op hetzelfde blaadje als die van 27-7-1677. Geen onderpand, looptijd of rentepercentage genoemd.
   
 
8 mrt 1649 doopgetuige van Henricus Philips Preusting [83581] Roermond
   
23 apr 1652 doopgetuige van haar nicht Joanna van Neer [50390] Roermond
   
21 jul 1664 doopgetuige van Catharina Matthijssen Lindemans [50157] (Catharina Portiens) Roermond
   
24 dec 1667 SCHEPENBANK VENLO
  INV.NR 2834
Ruremunde , den 24 Decembris 1667
HOOFDGERECHT VII -216 + vo 13-3-1668
Coram Judices et Scabinis Consule Van Winden ende Pollart ende Marcelis Vossen, dagelijx richter, is gecompareert Sr. Philips Ferdinand Diricx, Scholtis deser Stadt, ende heeft uyt cracht van het decreet van desen Heuffgerichte vande […..?……] gegeven tot laste vande kinderen van wijlen den Procureur Craen vercocht ende overgedraegen den eygendom van seeckeren morgen Landts ( : daervan Gillis Lockermans de tochte sijn leven lanck is toebehoorende ) gelegen op Onse Lieve Vrouwe Velt neffens den ondergeschreven coper ter eenre ende de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Meester Jan Truijtwijn respective erven ter andere sijden, sijnde los ende vrij, uytgenoemen 22 ½ stuyvers lopent aende Meestersche van het Noenhoff alhier, Aen Raedtverwanter Peter van Wessem ende Joffrouwe Catharina Portiens, hunne beyder erven ende naercommelingen, alles ingevolge vande conditien daervan opgericht, Et tali conditione hareditavit.
   
23 jul 1682 doopgetuige van Maria Elisabeth Goverts Cnop [26637] (Catharina van Wessem) Roermond
   
1690 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  1925 Wessem, Peter van, weduwe tegen Baenen, Leonard in het jaar 1690
Datering: 1690
Gedaagde: Baenen, Leonard
Eiser: Wessem, Peter van, weduwe
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veel informatie heb ik gehaald uit: Kroniek voor Beesel, Belfeld en Swalmen   (externe website)

@

Home

van der Vaart

 

back / terug