Elisabeth Peters van Wessem (180)         kwartier

Vader:     Petrus Fransen van Wessem (15856)

Moeder:  Catharina Tielen van Asselt (15857) 

   
Gedoopt:  26 apr 1651    Roermond kaart
getuigen: haar aangetrouwd oom Henricus van Neer [33913] en Agnes van Susteren [33930]

 

 

Huwelijk:     Leonardus Baenen [161]
     
Kinderen:    
     
Dochter:  13 jan 1671 Anna Elisabeth Baenen [322] Roermond 
    getuigen: haar aangetrouwd tante Maria Creijaerts [15970] en Henricus Oetman vervangen door licentiaat Joannes Pouijn [51384]
     
Zoon:  18 jun 1673   Jacobus Tilmannus Baenen [11327] Roermond 
    getuigen: Anna Catharina Raps [15954] en Jacobus Merlo licentaat
     
Zoon:  22 jul 1674 Tilman Theodoor Baenen [376] Roermond 
    getuigen Albert Janssen en zijn tante Agnes van Wessem [15966]
   
Zoon:  12 jan 1676  Antonius Bernardus Baenen [379] Roermond
    getuigen: zijn grootvader Petrus van Wessem [15856] consul en zijn tante Maria Baenen [12299]
     
Zoon:  30 okt 1678 Joannes Tilman Baenen [380] Roermond
    getuigen: eerwaarde Leonardus Wanssum en zijn achternicht Maria Truijtwijn [20446]
   
Zoon:  circa 1680 Adam Franciscus Baenen [19393] Roermond 
     
   
Zoon:  2 mrt 1681 Theodorus Ignatius Baenen [392] Roermond 
    getuigen: zijn grootvader Petrus van Wessem [15856] vervangende Urbanus Baenen en Catharina Kneijers
     
Zoon:  circa 1685 Joannes Josephus Baenen [12294] Roermond 
     

 

2 sep 1684 SWALMEN - Overdracht bemd
  Ten overstaan van scholtis, Jan Smiets en Thijs Caelen, schepenen, draagt procureur Arnoldus van  Langenacker als gevolmachtigde van Peeter Reinier van Lin ongeveer ½ morgen bemd in de Mont?  Baent gelegen voor een bedrag van 40 rijksdaalder over aan Lindert Baenen, schepen van de stad  Ruremunde, en Elisabet van Wessem, echtelieden, kosten van overdracht ten laste van de aankopers,  godshelder 1 schilling. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 99-99vs; de datum van de akte is  gewijzigd van 1 in 2.
   
22 nov 1685 doopgetuige van haar neef Joannes Adamus Poell (12598) te Roermond 
   
11 apr 1689 doopgetuige van Gerardus Franciscus Slotmaeckers (20619) Roermond 
   
[7 dec 1669] ROERMOND
 

- Ten overstaan van jonker Zoutelande en Van Baerll verklaren Johan Dencken en Bernardt  Huijster, resp. raadsverwant en gasthuismeester, als voogden van wijlen peyborgemeester Adam  Baenen en Emilia van Mulbracht, dat zij volgens afrekening met Lenart Baenen, voogd te Vierssen,  een bedrag van 993 gulden 10 stuiver Roermonds, tegen een jaarlijkse rente van 49 gulden 13½  stuiver jaarlijks te betalen op 2 juli, verschuldigd zijn aan Lenart voornoemd.  Met volmacht van 22 november 1669 stellen zij al onderpand een huis in de Schoonmaeckerstraete  tussen Paulus Scheuffens en de kinderen en erfgenamen van wijlen Antonius Cruijsancker.  GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel VII, fol. 250-250vs. 
2 jul 1689 Met aantekening in de marge dat deze schuld op 2-7-1689 in presentie van ritsborgemeester  Woestingh en
  schepen Bongarts is afgelost door schepen Baenen en diens echtgenote Elisabeth van  Wessem.
   
13 mrt 1695 doopgetuige van Maria Catharina Abels Warmers [51397] Roermond
   
12 aug 1698  SWALMEN - Overdracht landerijen
  Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Areth Meuter, schepenen van de  heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt Leonard Baenen, schepen te Ruremunde, met toestemming van  zijn vrouw en mede als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de borgemeester Oodtman, 
-   6 morgen 111 roede land en 50 roede 'latbroeck' comparant persoonlijk competerend; 
-   en 12 morgen 15 roede land alsmede 100 roede latbroeck toebehorend aan zijn pupillen,  alles gelegen tussen de Meulenwegh en Dries den Loomulder, met de korte zijden grenzend aan het  Kerckenbroeck en de Veewegh, belast met 1 malder rogge aan de armen, 1 malder aan de kapelanie, 5  vat 1 kop rogge aan de kosterie, 3 kannen olie en 1 kan wijn aan de kerk, voor een niet genoemd  bedrag over aan Gerardus Dolmans, pastoor aldaar. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 219-219s.
   
21 okt 1699 doopgetuige van haar achternicht Anna Elisabeth van Wessem [49870] Roermond
   
1725 Hof van Gelder te Venlo
  Zaak: panding wegens schatpenningen
Eiser: Baenen, Leonard, weduwe
Gedaagde: Ophoven, Jan van
   
1729 Woonde in Roermond bij de Craenpoort
   

 

Overleden: (78 jaar oud) 13 aug 1729 Roermond
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

back / terug

 

4368
Godfried (Gadert) Henricks van Wessem [15862]
circa 1500 - 3 dec 1557
4370

4372
Hendrik van der Smitsen [33897]
1530 -
4374

4376

4378

4380

4382

x
x
4369
onbekend Jansen Vogels [15863]
circa 1490 -
4371

4373
Margareta (Margriet) van Hunsel [33898]
circa 1530 -
4375

4377

4379

4381

4383

               
2184
Henricus Gaderts van Wessem [15860]
29 jun 1539 - 3 feb 1602
2185
Maria Hoeck [15861]
circa 1540 - 5 dec 1601
2186
Hendrik Hendriks van der Smitsen [20516]
circa 1550 -
2187

2188

2189

2190

2191

x 1562
1092
Franciscus Henricks van Wessem [15858]
circa 1570 - voor mrt 1637
1093
Isabella (Beelken) Hendriks van der Smitsen [15859]
circa 1570 -
1094
Tilmanus (Tiel) van Asselt [20439]
circa 1555 - voor aug 1623
1095
Merie Rongen [20606]
circa 1555 -
x 1593
x
546
Petrus Fransen van Wessem [15856]
29 feb 1604 - 5 dec 1686
547
Catharina Tielen van Asselt [15857]
circa 1615 -
x 30 apr 1636
273
Elisabeth Peters van Wessem [180]
26 apr 1651 - 13 aug 1729