Egidius Ignatius Gerards de Buggenoms  (20940)  kwartier

Vader:     Gerardus Jacobus Jansen Buggenum [33910]

Moeder:  Isabella Gillissen Lockermans [33909]

   
Gedoopt: 16 sep 1680   Roermond kaart roermond
getuigen: Hubertus Jansen [50645] en Barbara Buggenum per zijn tante Catharina Lockermans [33914]

 

 

Huwelijk:   Maria Elisabeth de Wittenhorst [49980]
     
Kinderen:    
     
Dochter: 1 aug 1705 Gertru Isabella de Buggenoms [49981]    Neer
    getuigen: haar grootmoeder Joanna Helena Roelofs [50130] vervangen door Agnes Aquarius en Bartholomeus de Wittenhorst vervangen door Joannes Verhaegh
     
Dochter: 10 dec 1707 Antonet Francisca de Buggenoms [49982]    Neer
    getuigen: Joannes Gregorius van Odenhoven [50834] en Antonet Lowijs Deveter
     
Zoon:  6 jun 1710 Godefridus Gerardus de Buggenoms [49983]    Neer
    getuigen: zijn tante Maria Joanna de Buggenoms [20953] en Lambertus Versiers
     
Dochter: 10 apr 1716 Hendrina Odilia de Buggenoms [50128]    Roermond
    getuigen: Antonius Wiro de Berckelaer [26757] loco Joannes Georgius van den Hoven [50834] en Dorothea de Wijl
     

 

14 mrt 1713 uit: KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN, Loe Giesen Swalmen
  - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Areth Meuter en Gootsen Gerarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent de kapitein Aegidius Ignatius van Buggenum met toestemming van zijn vrouw Maria Elisabeth de Wittenhorst d.d. 12 maart 1713 [zie aldaar], dat zij een bedrag van 50 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 2½ rijksdaalder eerstmaal te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Herman Ververs, borger en koopman van de stad Ruremonde, met als onderpand:
-   ongeveer 3 vierdel akkerland onder Asselt gelegen met beide zijden tussen de gezworene Gerard Janssen;
-   ongeveer 3 vierdel akkerland aldaar in de Lichte Ohe gelegen tussen de scholtis Randachx en Hendrick
Peecx;
-   en ongeveer 1 morgen akkerland deel uitmakend van het Coelboender, ook onder Asselt gelegen, tussen Gerard Janssen voornoemd en Geurt Peecx.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 63vs.
Voor overdracht van deze obligatie zie 12-6-1743.

 

Huwelijk: 13 jul 1717 Sibilla Elizabetha de Berckelaer [20941] Beegden  
   
Kinderen:    
     
Zoon:  6 jun 1718 Christianus Godefridus Petrus de Buggenoms [20944]    Beegden
    getuigen: Dijmpna Maria van Dijck [49711] en Jacobus Arnoldus Baleroij kapelaan in Dalenbroeck
     
Dochter: 26 feb 1720 Anna Mechtildis (Mechtildis) de Buggenoms [20942]    Beegden
    getuigen: haar oom Gerardus Johannes de Berckelaer [26763], haar tante Maria Joanna de Buggenoms [20953] loco haar tante Mechtildis Sibilla (Sibilla Mechtildis) de Berckelaer [49718]
     
Zoon:  10 sep 1721 Joannes Josephus de Buggenoms [1936]    Beegden
   
    getuigen: Henricus Gunts per Gerardus Assuerus Verstraelen [50174] en zijn tante Anna Maria de Berckelaer [49714] per Dijmpna Maria van Dijck [49711] (Digna van Berckeler prolis aviam)
     
Dochter: 25 okt 1724 Christina Dorothea de Buggenoms [20945]    Beegden
    getuigen: Dijmpna Maria van Dijck [49711] viduam et prolis aviam loco de Hoppingarde en Gerardus Assuerus Verstraelen [50174] loco Arnoldus van der Waspen
     
Zoon:  6 dec 1728 Franciscus Theodorus de Buggenoms [20952]    Beegden
    getuigen: Dijmpna Maria van Dijck [49711] loco zijn tante Maria Joanna de Buggenoms [20953] en Severinus Loven [26671]
     

 

doopgetuige van Martinus Verstraelen [75675] vervangende Joannes Heulskens op 9 sep 1723 Beegden

doopgetuige van Martina Verstraelen [26717] Beegden op 4 nov 1725 (loco Godefridus Scheijven)

doopgetuige van Antonius Snijders [26705] op 23 mei 1726 Beegden

getuige bij de doop Beegden op 21 mei 1727 van Anna, dochter van Gerardus Sijmons en Aldegonda Umpelmans

doopgetuige van zijn nicht Maria Theresia Elisabeth Capelle (20957) op 1 dec 1734 Beegden

 

24 jan 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  GELDER - Volmacht
  Ten overstaan van A. Voeten, griffier van het Hof van Gelre, volmachtigt Gerardt Johan van Berckeler zijn zwager Piere Galliot, koopman te Ruremonde, tot de verkoop van zijn aandeel van een rente nader genoemd in de verkoopakte d.d. 14 februari 1735, afkomstig van wijlen zijn tante Anna Maria van Berckeler.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 31-31vs; eenvoudig afschrift op papier
  zie 14-2-1735 voor overdracht.
   
8 feb 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  ROERMOND / BEEGDEN - Volmacht
  E.J. de Buggenom en Sibilla Elisabeth van Berckeler, echtelieden, zich mede sterkmakend voor hun afwezige zwager en broer Wiro van Berckeler, als erfgenamen van wijlen Anna Maria van Berckeler, volmachtigen hun neef Peter Galliot tot de gerechtelijke overdracht van hun aandeel van een rente nader genoemd in de verkoopakte d.d. 14 februari 1735, afkomstig van wijlen hun tante Anna Maria van Berckeler.
  RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 31vs-32; opgemaakt 'binnen Rur[mun]de resp[ectiv]e ende Beeghden'.
  Ondertekend door E.J. de Buggenom; S.E. de Buggenom, mede namens haar broer Antonius Wyro van Berckeler; Elisabeth Sophia van Berckelaer; A.M. Bisschops, weduwe Franken; L.M. van Berckeler; C. Bisschops, weduwe van Hingen, namens haar nicht Anna Maria van Berckeler; F.G. Bammelroij in naam van diens vader ('in naeme van papa'); M.O. van Berckelaer genaamd Galliot.
  Zie 14-2-1735 voor overdracht.
   
14 feb 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL - Overdracht obligatie
  Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Joannes Cruijsbergh, schepenen van Besel, oorkonden krachtens transfixbrief, dat Piere Galliot, burger en koopman te Ruremonde, krachtens volmacht aan hem gegeven op 24 januari en 8 februari 1735 door de erfgenamen van wijlen Anna Maria van Berckelaer, een rente groot 3½% van een obligatie uit 1650 gevestigd op de gemeente Besel groot 1.000 gulden oude Roermondse koers en afkomstig uit de nalatenschap van hun voornoemde tante, waarmee deze transfixbrief is getransfigeerd, heeft overgedragen aan de overste ('meijerse') en overige religieuzen van het klooster Godtsboomgaerdt binnen Ruremonde.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 30vs-31
  zie 24-1-1735 en 8-2-1735 voor volmachten.
   
19 nov 1738 doopgetuige van zijn neef Nicolaus Ignatius Capelle [20959] Beegden loco Henricus Constant Baccalaureus pastor in Horne
   
16 mei 1741 doopgetuige van zijn neef Michaël Joannes Godefridus Capelle [20958] Beegden loco Gerardus Godefridus Buggenoms
   
12 juni 1743 ROERMOND / ASSELT - Overdracht obligatie.
  tot Ruremonde ter verleender aerde
  Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gerit Emets en Hendrick Coenen, schepenen van
de heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt de advokaat Wagener, als gevolmachtigde van Petrus
Ludovicus Franciscus Portz, novitius in het klooster van de reguliere kanunikken in de stad Weert, d.d. 5
juni 1743, een obligatie [d.d. 14-3-1713, zie aldaar] groot 50 pattacons gevestigd op drie stukken land
onder Asselt gelegen, toebehorend aan de heer E.J. de Buggenoms, over aan de contrerolleur J.A. Crans
namens de eerwaarde heer Ludovicus Bloemarts, pastoor te Maesbree in het land van Kessel
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 180-181.
   

domini cappetanii

 

 

Overleden: (66 jaar oud) 24 jul 1747  Beegden
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

 

2240

2242

2244

2246

2248
Aegidius (Jelis) Lockermans [33926]
circa 1530 -
2250
Paulus Stoffers Pauwels [33925]
circa 1545 -
2252

2254

x
x
2241

2243

2245

2247

2249
Elisabeth (Lijske) [33927]
circa 1530 -
2251
Catharina [50060]
circa 1545 -
2253

2255

               
1120

1121

1122

1123

1124
Theodorus (Dirck) Jelissen Lockermans [33923]
circa 1565 - voor 1608
1125
Isabella (Beel) Pauwels Stoffers [33924]
circa 1575 -
1126
Richardus (Rijck) van Asselt [20607]
circa 1580 - voor 1655
1127
Maria [83840]
circa 1575 -
x
x
560
Joannes Buggenum [49687]
circa 1615 - 11 dec 1685
561
Hendricksen Jacobs [76623]
circa 1615 - 24 jul 1676
562
Jelis (Aegidius) Dircks Lockermans [33900]
23 mei 1597 - dec 1673
563
Odilia (Dillie) Rijcken van Asselt [33899]
circa 1600 - kort voor 1678
x
x 23 apr 1636
280
Gerardus Jacobus Jansen Buggenum [33910]
circa 1645 - 3 dec 1687
281
Isabella Gillissen Lockermans [33909]
27 sep 1648 -
x 29 jan 1675
140
Egidius Ignatius Gerards de Buggenoms [20940]
16 sep 1680 - 24 jul 1747