Sibilla Elizabetha Goverts de Berckelaer (20941) Buggenum kwartier

Vader:     Godefridus de Berckelaer [26756]

Moeder:  Maria van Heijthuijsen [49717]

   
Gedoopt: 13 apr 1685   Roermond kaart roermond
getuigen: haar oom Laurentius van Heijthuijsen [49896] en haar tante Anna Maria de Berckelaer [26759]

 

 

Huwelijk:   13 jul 1717   Egidius Ignatius de Buggenoms [20940] Beegden  
 

Kinderen:

Zoon:  6 jun 1718 Christianus Godefridus Petrus de Buggenoms [20944]    Beegden
    getuigen: Dijmpna Maria van Dijck [49711] en Jacobus Arnoldus Baleroij kapelaan in Dalenbroeck
     
Dochter: 26 feb 1720 Anna Mechtildis (Mechtildis) de Buggenoms [20942]    Beegden
    getuigen: haar oom Gerardus Johannes de Berckelaer [26763], haar tante Maria Joanna de Buggenoms [20953] loco haar tante Mechtildis Sibilla (Sibilla Mechtildis) de Berckelaer [49718]
     
Zoon:  10 sep 1721 Joannes Josephus de Buggenoms [1936]    Beegden
   
    getuigen: Henricus Gunts per Gerardus Assuerus Verstraelen [50174] en zijn tante Anna Maria de Berckelaer [49714] per Dijmpna Maria van Dijck [49711] (Digna van Berckeler prolis aviam)
     
Dochter: 25 okt 1724 Christina Dorothea de Buggenoms [20945]    Beegden
    getuigen: Dijmpna Maria van Dijck [49711] viduam et prolis aviam loco de Hoppingarde en Gerardus Assuerus Verstraelen [50174] loco Arnoldus van der Waspen
     
Zoon:  6 dec 1728 Franciscus Theodorus de Buggenoms [20952]    Beegden
    getuigen: Dijmpna Maria van Dijck [49711] loco zijn tante Maria Joanna de Buggenoms [20953] en Severinus Loven [26671]
     

 

24 jan 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  GELDER - Volmacht
  Ten overstaan van A. Voeten, griffier van het Hof van Gelre, volmachtigt Gerardt Johan van Berckeler zijn zwager Piere Galliot, koopman te Ruremonde, tot de verkoop van zijn aandeel van een rente nader genoemd in de verkoopakte d.d. 14 februari 1735, afkomstig van wijlen zijn tante Anna Maria van Berckeler.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 31-31vs; eenvoudig afschrift op papier;
  zie 14-2-1735 voor overdracht.
   
8 feb 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
ROERMOND / BEEGDEN - Volmacht
  E.J. de Buggenom en Sibilla Elisabeth van Berckeler, echtelieden, zich mede sterkmakend voor hun afwezige zwager en broer Wiro van Berckeler, als erfgenamen van wijlen Anna Maria van Berckeler, volmachtigen hun neef Peter Galliot tot de gerechtelijke overdracht van hun aandeel van een rente nader genoemd in de verkoopakte d.d. 14 februari 1735, afkomstig van wijlen hun tante Anna Maria van Berckeler.
  RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 31vs-32; opgemaakt 'binnen Rur[mun]de resp[ectiv]e ende Beeghden'.
  Ondertekend door E.J. de Buggenom; S.E. de Buggenom, mede namens haar broer Antonius Wyro van Berckeler; Elisabeth Sophia van Berckelaer; A.M. Bisschops, weduwe Franken; L.M. van Berckeler; C. Bisschops, weduwe van Hingen, namens haar nicht Anna Maria van Berckeler; F.G. Bammelroij in naam van diens vader ('in naeme van papa'); M.O. van Berckelaer genaamd Galliot.
  Zie 14-2-1735 voor overdracht.
   
14 feb 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL - Overdracht obligatie
  Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Joannes Cruijsbergh, schepenen van Besel, oorkonden krachtens transfixbrief, dat Piere Galliot, burger en koopman te Ruremonde, krachtens volmacht aan hem gegeven op 24 januari en 8 februari 1735 door de erfgenamen van wijlen Anna Maria van Berckelaer, een rente groot 3½% van een obligatie uit 1650 gevestigd op de gemeente Besel groot 1.000 gulden oude Roermondse koers en afkomstig uit de nalatenschap van hun voornoemde tante, waarmee deze transfixbrief is getransfigeerd, heeft overgedragen aan de overste ('meijerse') en overige religieuzen van het klooster Godtsboomgaerdt binnen Ruremonde.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 30vs-31;
  zie 24-1-1735 en 8-2-1735 voor volmachten.

 

doopgetuige van haar nicht Maria Clara Josepha Capelle [20956] op 13 aug 1736 Beegden

doopgetuige van Maria Gertrudis Minnens [26690] op 20 aug 1738 Beegden

doopgetuige van Anna Maria Timmermans [26711] op 30 aug 1742 Beegden

doopgetuige van haar kleindochter Sijbilla Elisabeth de Buggenoms [11253] Beegden op 5 nov 1757 (vervangen door Mechtildis de Buggenoms)

 

 

 

Overleden: 4 jan 1758 Beegden
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

2256
Christianus (Corst) van Berckelaer [50209]
circa 1560 -
2258

2260

2262

2264

2266

2268
Breugel Ververs [51550]
circa 1555 -
2270

2257

2259

2261

2263

2265

2267

2269

2271

               
1128
Godefridus Christiaens van Berckelaer [50170]
circa 1580 -
1129
Elizabeth [50171]
circa 1580 -
1130
Stephanus Ruijten [50104]
circa 1575 -
1131
Elizabeth Dalen [50105]
circa 1575 - voor jun 1636
1132
Godefridus van Heijthuijsen [50782]
circa 1590 -
1133
Maria Hoorens [51686]
circa 1590 -
1134
Wilhelmus Breugels Ververs [49890]
circa 1585 -
1135
Elisabeth van der Smitsen [51698]
circa 1585 -
x
x
x
x
564
Christianus Goverts de Berckelaer [26758]
25 mrt 1609 -
565
Sijbijlla Stevens Ruijten [49944]
13 mrt 1616 -
566
Hermannus Goverts van Heijthuijsen [49720]
3 mrt 1623 - voor 1697
567
Mechtildis Willems Breugels [49891]
circa 1625 -
x 3 nov 1639
x 23 jun 1648
282
Godefridus Christiaens de Berckelaer [26756]
25 okt 1647 - voor okt 1724
283
Maria Hermans van Heijthuijsen [49717]
18 jun 1652 - voor 1689
x
141
Sibilla Elizabetha Goverts de Berckelaer [20941]
13 apr 1685 - 4 jan 1758