Godefridus Christiaens de Berckelaer  (26756)       Buggenum kwartier

Vader:     Christianus Goverts de Berckelaer [26758]

Moeder:  Sijbijlla Stevens Ruijten [49944]

 
Gedoopt: 25 okt 1647   Roermond kaart roermond
getuigen: licentiaat Guilielmus Palant [50574] en Francisca de Veer [49951]
   
 
   
   
8 feb 1668 huwelijksgetuige van Henricus Pijlemans [50109] en zijn zus Elizabetha de Berckelaer [50096] Roermond

 

Huwelijk:    Catharina Scheijven [20551]
     
Kinderen:    
     
Zoon:  23 dec 1672 Rutgerus de Berckelaer [50112]    Roermond
    getuigen: zijn tante Juditha Scheijven [20553] en Christinanus de Berckelaer raadsheer (26758 of 50103)
     
Dochter: 1 mei 1674 Sijbilla de Berckelaer [50114]    Roermond
    getuigen: haar aangetrouwd tante Agnes Bosman [50162] en haar aangetrouwd oom Henricus Pijlemans [50109]
     
Zoon:  28 jul 1675 Godefridus de Berckelaer [50113]    Roermond
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Fredericus Meijers [51852] licentiaat in beide rechten en Maria Woestingh [50092] (Maria Fuiren)
     

 

26 okt 1675 doopgetuige van zijn neef Gerardus van Laer [50117] Roermond
   
1676 - 1680 INVENTARIS VAN DE OUDE ARCHIEVEN Roermond
  c.  Rekeningen van het superplus op de licenten, haven-, veer-, burger- en servicegelden.
672-687. Rekeningen en/of bijlagen van de ontvangers van bovenvermelde gelden, 1599-1679/80.
672.  Van Nicolaes Paulsen over het surplus, 1599 september 25 - 1602 april 3.  1 deeltje N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
673.  Van Adolf van der Smitzen over het superplus, haven-, veer-, en burgergeld, 1609/10 juli 1.  1 deeltje
N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
674.  Bijlagen.  1 lias
675.  Bijlagen der rekening van Adolf van der Smitzen over het superplus, haven-, veer- en burgergelden,
1611/12 juli 1. 1 lias
676.  Van Adolf van der Smitzen over het superplus, haven- en veergeld, 1612/13 juli 1.  1 deeltje N.B.: Afgehoord 12 en 14 augustus 1613.
677.  Bijlagen.  1 lias
678.  Van Adolf van der Smitzen over het superplus, haven- en veergeld, 1614/15 juli 1.  1 deeltje N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
679.  Bijlagen.  1 lias
680.  Van Adolf van der Smitzen over het superplus, veer-, haven- en serviesgeld van schippers, 1619/20 juli 1.  1 deeltje N.B.: Afgehoord 1 augustus 1620.
681.  Bijlagen.  1 lias
682.  Bijlagen der rekening van Adolf van der Smitzen van het superplus, haven-, veer- en burger- of serviesgeld van schippers, 1624/25 juli 1.  1 lias
683.  Bijlagen der rekening van Gerardt Cocx over het superplus, 1633/34.  1 omslag N.B.: Incompleet?
684.  Van ? over het superplus, veer-, haven-, burger- en serviesgeld, 1646/47 februari 22.  1 deeltje N.B.: Afgehoord 23 october 1648.
685.  Van Godefroid van Berckeler over het superplus, veer- en havengeld, 1676/77 februari 22.  1 deeltje N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
686.  Bijlagen.  1 lias en 1 deeltje
687.  Van Godefroid van Berckeler over het superplus, haven- en veergeld, 1679/80 februari 22.  1 deeltje N.B.: Afgehoord 16 september 1681
   
1 okt 1679 doopgetuige van zijn nicht Mechtildis Clara Ververs [49728] Roermond
   

 

Huwelijk:    Maria van Heijthuijsen [49717]
     
Kinderen:    
   
Dochter: 13 okt 1681 Mechtildis Sibilla (Sibilla Mechtildis) de Berckelaer [49718]    Roermond
    getuigen: haar grootvader Hermannus van Heijthuijsen [49720] en haar achternicht Helena Breugels [50116]
     
Dochter: 30 sep 1683 Antonetta Angelina de Berckelaer [49719]    Roermond
    getuigen: haar aangetrouwd oom Hermannus Ververs [49722] en haar aangetrouwd tante Sophia Huijsters [50118]
     
Dochter: 13 apr 1685 Sibilla Elizabetha de Berckelaer [20941]    Roermond
   
    getuigen: haar oom Laurentius van Heijthuijsen [49896] en haar tante Anna Maria de Berckelaer [26759]
     

 

1685 - 1696 INVENTARIS VAN DE OUDE ARCHIEVEN Roermond
  d. Rekeningen van het superplus op de licenten, haven- en veergeld, wijnaccijns, verhoging van de bieraccijns, leren emmers en amenden.
688-702. Rekeningen en/of bijlagen van de ontvangers van bovenvermelde gelden, 1685/86-1700/01.
688.  Van Godefroid van Berckeler, 1685/86 februari 22.  1 deeltje N.B.: Afgehoord 1 october 1686.
689.  Bijlagen.  1 deeltje en 1 lias
690.  Vacat.
691.  Van (Godefroid van Berckeler), 1686/87.  1 deeltje N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
692.  Bijlagen.  1 deeltje en 1 lias
693.  Van (Godefroid van Berckeler), 1689/90.  1 deeltje N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
694.  Bijlagen.  1 lias
695.  Van (Godefroid van Berckeler), 1690/91.  1  deeltje
696.  Bijlagen.  1  deeltje en 1 lias
697.  Bijlage de rekening over 1693/94.  1  stuk
698.  Van (Godefroid van Berckeler), 1695/96.  1 deeltje N.B.: Afhoring niet vermeld.
699.  Bijlagen.  1 lias
700.  Bijlagen der rekening over 1697/98.  1 lias
701.  Van Godefroid van Berckeler, 1700/01.  1 deeltje N.B.: Afgehoord 5 september 1703.
702.  Bijlagen.  1 lias
   
6 nov 1686 doopgetuige van zijn neef Christianus Henricus de Berckelaer [50119] Roermond
   

 

   
Huwelijk:   Dijmpna Maria van Dijck [49711]
     
Kinderen:    
     
Dochter: 1 apr 1689 Anna Elizabetha de Berckelaer [49715]    Roermond
    getuigen: haar aangetrouwd oom Gerardus Henricus Bisschops [50207] en haar tante Elizabetha (Maria Elizabeth) de Berckelaer [50096] loco Jacoba van der Mirdenbergh uxoris Wauter van Dijck
     
Dochter: 28 sep 1692 Anna Maria de Berckelaer [49716]    Roermond
    getuigen: haar aangetrouwd oom Franciscus Cox [52506] loco haar halfbroer Rutgerus de Berckelaer [50112] en Magdalena Huijster
   
Dochter: 10 mrt 1694 Anna Maria de Berckelaer [49714]    Roermond
    getuigen: haar halfbroer Rutgerus de Berckelaer [50112] en haar tante Anna Maria de Berckelaer [26759] loco haar tante Elizabetha (Maria Elizabeth) de Berckelaer [50096]
     
Zoon:  6 jun 1695 Christianus de Berckelaer [49712]    Roermond
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Gerardus Henricus Bisschops [50207] en zijn tante Elisabetha van Dijck [26761]
   
Zoon:  20 nov 1697 Antonius Wiro de Berckelaer [26757]    Roermond
    getuigen: Rochus Goris secretaris der Staten van Gelre [50310] en Sara Catharina van Tits [51188]
     
Dochter: 7 mrt 1699 Maria Gertrudis de Berckelaer [49713]    Roermond
    getuigen: haar halfzus Mechtildis Sibilla de Berckelaer [49718] en Joannes Wilhelmus Postwijck [51865]
     

 

30 jun 1692 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 188, procesnr. 1955
overgegeven ter rolle vande 30 Juny 1692
Copie
Accijsmeester Berckelaer, cleger, tegens den Erffgenaemen LOCKERMANS, gedaegden
t' Hooffgericht gesien 't relaes van de Bode Geraerdt op den Wijer, verclaert 't vonnis hierinne vermeIt executabel, ende aleer op t' naerder versoeck te disponerenbelast den Cieger alvoirens over de naerdere vervallene Jaeren te nemen pertinenteconclusie.
Actum Ruremonde den 20. July 1691,
was ondertekent J.R.Wanssum
Dat ick ondergeschrevene het origineel van bovenstaende voluit hebben geinsinuneert den 3 Augusti 1691 ten huyse van d'Erffgenaemen LOCKERMANS sulcx betuyge mitte desen, d'welck doende.
w.g. G.op den Wijer
Dat ick den 27e Juny 1692 ten versoecke van den accijsmeester Berckelaer hebbe geciteert d'erffgenaemen LOCKERMANS om op heden ter rolle ten fine van kennen ofte ontkennen te compareren. Certificere bij desen den 30e dito.
w.g. Anthoin Swinnen
   
   
23 mrt 1700 doopgetuige van Maria Joanna Joris [50318] Roermond
   
12 nov 1702 doopgetuige van zijn kleinzoon Christianus van Berckelaer [51566] Roermond
   

 

Beroep: ontvanger van de rechten de stad

 

 

Overleden:   voor okt 1724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

4512

4514

4516

4518

4520

4522

4524

4526

4513

4515

4517

4519

4521

4523

4525

4527

               
2256
Christianus (Corst) van Berckelaer [50209]
circa 1560 -
2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

1128
Godefridus Christiaens van Berckelaer [50170]
circa 1580 -
1129
Elizabeth [50171]
circa 1580 -
1130
Stephanus Ruijten [50104]
circa 1575 -
1131
Elizabeth Dalen [50105]
circa 1575 - voor jun 1636
x
x
564
Christianus Goverts de Berckelaer [26758]
25 mrt 1609 -
565
Sijbijlla Stevens Ruijten [49944]
13 mrt 1616 -
x 3 nov 1639
282
Godefridus Christiaens de Berckelaer [26756]
25 okt 1647 - voor okt 1724