Christianus Goverts de Berckelaer  (26758)        Buggenum kwartier

Vader:     Godefridus Christiaens van Berckelaer [50170]

Moeder:  Elizabeth [50171]

 
Gedoopt: 25 mrt 1609   Roermond kaart roermond
getuigen: Gerardus Puijll [50579] en Aleijdis van den Berg

 

 

13 mei 1632 getuige bij het huwelijk van Joannes ingeheb Esch en Margaretha van der Cuijlen Roermond
   
28 okt 1633 doopgetuige van Alitken dochter van Guilhelmus Theodori en Geertruidis Judoci Roermond

 

Huwelijk:      Gertrudis Puijlen [50172]
     
   
Zoon:  8 jul 1636 Gerardus de Berckelaer [50173]    Roermond
    getuigen: zijn grootvader Godefridus van Berckelaer [50170] en Anna Bordels [50406]

 

5 aug 1637 doopgetuige van Engelbertus zoon van Henricus Mulders en Maria van Herkenbosch Roermond
   
1638 - 1677 INVENTARIS VAN DE OUDE ARCHIEVEN Roermond
  e. Rekeningen van de ontvanger der wijnaccijns en de accijnsmeester
711-719A. Rekeningen en/of bijlagen van de accijnsmeester, 1622/23-1702/03.
711.   Bijlage der rekening van 1622/23. 1 deel
712.   Van Christiaen van Berckeler over 1638 en 1639; met bijlagen, 1 lias N.B.: Afgehoord 4 januari 1649.
713.   Bijlagen der rekeningen, 1641 en 1652. 2 stukken
714.   Bijlagen der rekening van Berckeler, 1658/59. 1 lias
715.   Bijlagen der rekening van Berckeler, 1667/68. 1 omslag
715A. Van Berckeler, 1676/77. 1 deeltje N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
716.   Bijlagen. 1 lias
717.   Bijlagen der rekening, 1677/78. 1 omslag N.B.: Zeer incompleet.
718.   Bijlagen der rekening van 1681/82. 1 omslag
719.   Bijlage der rekening 1694/95. 1 stuk
719A. Bijlage der rekening 1702/03. 2 stukken

 

Huwelijk:  3 nov 1639   Sijbijlla Ruijten [49944] Roermond
 
  getuigen: zijn vader Godefridus van Berckelaer [50170] en Matthias Wolffskeel [51572]

Kinderen:

Zoon:  12 aug 1640 Stephanus de Berckelaer [50095]    Roermond
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Arnoldus Fuiren [50184] en Maria [50922] (Maria Nunums)
     
Dochter: 7 okt 1641 Elizabetha (Maria Elizabeth) de Berckelaer [50096]    Roermond
    getuigen: Beatrix Bordels [50581] en Guilielmus (Wilhelmus) Herle [51584]
     
Zoon:  28 mei 1643 Stephanus de Berckelaer [50097]    Roermond
    getuigen: zijn grootvader Godefridus van Berckelaer [50170] vervangende zijn oom Franciscus Ruijten [50194] en zijn oudtante Margareta Berckelaers [50045]
     
Dochter: 22 nov 1644 Gertrudis (Anna Gertrudis) de Berckelaer [50098]    Roermond
    getuigen: haar tante Magdalena (Maria Magdalena) Ruijten [50183] vervangen door Louijsa de Malenbourgh en Joannes Rijcken [51591]
     
Dochter: 2 apr 1646 Henrica de Berckelaer [50099]    Roermond
    getuigen: Matthias Sweijns [52505] vervangen door haar achterneef Christianus van Meijsenborch [50047] en Mechtildis Oetman [52502] vervangen door Catharina Poeijen [51386]
     
Zoon:  25 okt 1647 Godefridus de Berckelaer [26756]    Roermond
   
    getuigen: licentiaat Guilielmus Palant [50574] en Francisca de Veer [49951]
   
Dochter: 10 apr 1650 Joanna de Berckelaer [50100]    Roermond
    getuigen: Goswuinus van Dulcken [20565] en Isabella (Elijsabetha) in de Maen [49768]
     
Zoon:  29 nov 1651 Henrcius Andreas de Berckelaer [50101]    Roermond
    getuigen: zijn oom Christophorus Ruijten [50196] vervangen door Joannes Baldeglesias [51601] en zijn tante Magdalena (Maria Magdalena) Ruijten [50183] vervangen door Magdalena van Meijsenborch
   
Dochter: 7 aug 1653 Anna Maria de Berckelaer [26759]    Roermond
    getuige: Maria Romen [51947]
     
Zoon:  30 jan 1655 Henricus de Berckelaer [50102]    Roermond
    getuigen: Adriana Biscops vervangen door Maria Bisschops [50882] en Adamus Craens [51603]
     
Zoon:  7 mrt 1657 Christianus de Berckelaer [50103]    Roermond
    getuigen: zijn achterneef Christianus van Meijsenborch [50047] en Margareta Rijcken [51599]
     

 

10 apr 1641 doopgetuige van zijn nicht Anna Elisabetha Fuiren [50188] Thorn
   
1646 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen Roermond
  GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 345, blz. 64 (regest 167).
Idem inv.nr. 1894, fol. 5vs-6, 18e eeuws afschr. Dit afschrift vervolgt met een lijst van opvolgers (sterfmannen namens de stad Roermond) in dit leen: Heynrick Kellener; Derick Roffert; Johan van den Gryndt; Henrich van Meer; secretaris Johan Hillen de Jonghe; Gerardt Creyarts, anno 1616; Christiaen van Berckeler, 1646; Johan Baptist Cruysancker, 1684, Van Lom, schepen, 1731.
   
1646 INVENTARIS VAN DE OUDE ARCHIEVEN Roermond
  167.  1394 maart 11. (op onsen slot Huerne). (op sente gregoriusavont pape.)
Willem, heer van Hom, Altena en Cortessem, oorkondt dat Henric van Barmen, zoon van Emont van Barmen, ridder, verkocht heeft aan Heynderic Dederixson van den Grynde, burger te Roermond, de tol te Haempsen op de Maas, zoals verkoper die van de oorkonder in leen hield, onder voorwaarde dat oorkonder of zijn erfgenamen de tol mag inlossen voor 440 £ groten tournoois.
Aanwezig en medezegelaars: Arnolt van Ghoir, ridder, Dederic van den Grynde en Johan Boenen, leenmannen van de oorkonder.
Afschr. in Jura et Privilegia I, inv. nr. 345, blz. 64. 18e eeuws afschr. in inv. nr. 1894, folio 5 verso-6. Het afschrift vervolgt met een lijst van opvolgers (sterfmannen namens de stad Roermond) in dit leen: Heynrick Kellener; Derick Roffert; Johan van den Gryndt; Henrich van Meer, secretaris Johan Hillen de Jonghe; Gerardt Creyarts, anno 1626; Christiaen van Berckeler, 1646; Johan Baptist Cruysancker, 1684; Van Lom, schepen, 1731.
   
 
1649 - 1680 INVENTARIS VAN DE OUDE ARCHIEVEN Roermond
  i. Rekeningen van de stedelijke munt.
766-776. Rekeningen en/of bijlagen van de commissarissen voor de stedelijke muntslag,   1649-1680.
766.  Van Johan Solemakers, Peter Wolters en Christiaen van Berckeler, 1649-1653,  1 deeltje N.B.: Afgehoord 11 september 1653.
767.   Bijlagen.     1 omslag
768.   Van Jan Solemaker, Peter Wolters en Christiaen van Berckeler1654-1655.  1 deeltje   N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
769.   Bijlagen.   1 omslag
770.   Bijlage der rekening van de gecommitteerde burgemeester Goris,  1661.  1 stuk
771.   Van Du Prée, Berckeler en Dencken, 1666-1667,   1 deeltje   N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
772.   Bijlagen.   1 omslag
773.   Van Berckelaer en Meysenborgh,   1673-1675.    1 deeltje   N.B.: Afgehoord 12 juli 1675.
774.   Bijlagen. 1 lias
775.   Bijlagen der rekening van Ingels en Du Prée,  1676-1678.     1 lias                                  
776.  Van Ingels en Du Prée; met bijlagen, 1678-1680.    1 omslag   N.B.: Datum van afhoring niet vermeld.
   
13 dec 1649 doopgetuige van Raijnerus Henricks van der Linden [83596] Roermond
   
30 okt 1650 doopgetuige van zijn nicht Windel Pallant [50578] Roermond
   
18 jan 1655 doopgetuige van Catharina dochter van Joannes Claessen en Catharina Antonij Roermond
   
15 okt 1665 doopgetuige van Beatrix du Pree [50668] Roermond
   
30 nov 1668 doopgetuige van zijn kleinzoon Philippus Andreas Pijlemans [51641] Roermond
   
28 apr 1669 doopgetuige van Andreas Christianus Wijnants [51962] Roermond
   
23 mei 1669 doopgetuige van Arnoldus Fuiren [50200] Roermond
   
7 feb 1681 doopgetuige van zijn kleindochter Sibilla Margareta de Berckelaer [50753] Roermond
   
17 aug 1681 doopgetuige van zijn kleindochter Adriana Aldegundis Bisschops [50411] Roermond
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

9024

9026

9028

9030

9032

9034

9036

9038

9025

9027

9029

9031

9033

9035

9037

9039

               
4512

4513

4514

4515

4516

4517

4518

4519

2256
Christianus (Corst) van Berckelaer [50209]
circa 1560 -
2257

2258

2259

1128
Godefridus Christiaens van Berckelaer [50170]
circa 1580 -
1129
Elizabeth [50171]
circa 1580 -
x
564
Christianus Goverts de Berckelaer [26758]
25 mrt 1609 -